Måndag 7/3

Jaghound var struken pga. pågående veterinärbehandling. Han åker til Norge på onsdag, han är sålt.
Hytorcs Amigo felade innan bilen släppte, han tappade ca 40m. Han låg bland de sista och avslutade bra på 17,9.