Resultat

posts wposts, $wpdb->postmeta wpostmeta, $wpdb->postmeta wpostmeta3, $wpdb->postmeta wpostmeta4, $wpdb->postmeta wpostmeta5, $wpdb->postmeta wpostmeta6, $wpdb->postmeta wpostmeta7, $wpdb->postmeta wpostmeta8 WHERE wposts.ID = wpostmeta.post_id AND wposts.ID = wpostmeta3.post_id AND wposts.ID = wpostmeta4.post_id AND wposts.ID = wpostmeta5.post_id AND wposts.ID = wpostmeta6.post_id AND wposts.ID = wpostmeta7.post_id AND wposts.ID = wpostmeta8.post_id AND wposts.post_status = ’publish’ AND wposts.post_type = ’post’ AND wposts.post_date < NOW() AND wpostmeta.meta_key = 'Lopp' AND wpostmeta3.meta_key = 'Bana' AND wpostmeta4.meta_key = 'Datum-År' AND wpostmeta5.meta_key = 'Datum-Månad' AND wpostmeta6.meta_key = 'Datum-Dag' AND wpostmeta7.meta_key = 'Prispengar' AND wpostmeta8.meta_key = 'Resultat' AND CONCAT('20', wpostmeta4.meta_value, '-', wpostmeta5.meta_value, '-', wpostmeta6.meta_value) < NOW() AND wpostmeta7.meta_value != 'na' AND wpostmeta8.meta_value != 'na' ORDER BY CONCAT('20', wpostmeta4.meta_value, '-', wpostmeta5.meta_value, '-', wpostmeta6.meta_value) DESC, wpostmeta3.meta_value, wpostmeta.meta_value DESC "; $pageposts = $wpdb->get_results($querystr, OBJECT); ?>

ID, ’Datum-År’, true).’-’.get_post_meta($post->ID, ’Datum-Månad’, true).’-’.get_post_meta($post->ID, ’Datum-Dag’, true)); ?> Bana: ID, ’Bana’, true)); ?>
Lopp: ID, ’Lopp’, true)); ?>
Placering: ID, ’Resultat’, true)); ?>
Prispengar: ID, ’Prispengar’, true)); ?> kr

Inga resultat finns

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Travtränare på Årjängstravet