Resultat

MONFALCONE 2018-11-18 Bana: F
Lopp: 9
Placering: 3
Prispengar: 12500 kr
MERLES RAPIDA 2018-11-18 Bana: F
Lopp: 7
Placering: 3
Prispengar: 9500 kr
BOXING DAY 2018-11-18 Bana: F
Lopp: 2
Placering: str
Prispengar: 0 kr
FIGHTING JOE 2018-11-18 Bana: F
Lopp: 11
Placering: str
Prispengar: 0 kr
MERLES SONG 2018-11-18 Bana: F
Lopp: 1
Placering: 2
Prispengar: 15000 kr
JUDYS SUNRISE (NO) 2018-11-17 Bana: Bj
Lopp: 1
Placering: 4
Prispengar: 5090 kr
TRYTOBE 2018-11-11 Bana: Mo
Lopp: 5
Placering: 3
Prispengar: 6107 kr
JUDYS SUNRISE (NO) 2018-11-09 Bana: F
Lopp: 8
Placering: ug
Prispengar: 500 kr
MONBALENO 2018-11-09 Bana: F
Lopp: 5
Placering: 5
Prispengar: 3800 kr
CHIP LINE 2018-11-05 Bana: F
Lopp: 3
Placering: d
Prispengar: 500 kr
MERLES SONG 2018-11-04 Bana: Mo
Lopp: 8
Placering: 5
Prispengar: 2036 kr
TRYTOBE 2018-11-04 Bana: Mo
Lopp: 6
Placering: 3
Prispengar: 5090 kr
MERLES RAPIDA 2018-11-04 Bana: Mo
Lopp: 2
Placering: 3
Prispengar: 8143 kr
MONFALCONE 2018-11-02 Bana: Ö
Lopp: 6
Placering: 0
Prispengar: 500 kr
MISS ÅSLANDA 2018-10-28 Bana: Op
Lopp: 1
Placering: 1
Prispengar: 18322 kr
MONTALCINO 2018-10-27 Bana: F
Lopp: p
Placering: str
Prispengar: 0 kr
SUNNY DAY 2018-10-27 Bana: F
Lopp: p
Placering: str
Prispengar: 0 kr
FIGHTING JOE 2018-10-27 Bana: F
Lopp: 9
Placering: 0
Prispengar: 500 kr
MONBALENO 2018-10-27 Bana: F
Lopp: 8
Placering: d
Prispengar: 500 kr
TRYTOBE 2018-10-27 Bana: F
Lopp: 6
Placering: 3
Prispengar: 9500 kr
CHIP LINE 2018-10-24 Bana: Å
Lopp: 9
Placering: 4
Prispengar: 9100 kr
JUDYS SUNRISE (NO) 2018-10-22 Bana: Dr
Lopp: 8
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
FIGHTING JOE 2018-10-15 Bana: F
Lopp: 7
Placering: 0
Prispengar: 500 kr
MONBALENO 2018-10-15 Bana: F
Lopp: 5
Placering: 3
Prispengar: 9500 kr
MERLES SONG 2018-10-14 Bana: Åm
Lopp: k
Placering: gdk
Prispengar: 0 kr
JUDYS SUNRISE* (NO) 2018-10-09 Bana: Bj
Lopp: 1
Placering: 5
Prispengar: 3054 kr
SUNNY DAY 2018-10-07 Bana: År
Lopp: p
Placering: str
Prispengar: 0 kr
MONBALENO 2018-10-07 Bana: År
Lopp: 4
Placering: 4
Prispengar: 5700 kr
MONFALCONE 2018-10-07 Bana: År
Lopp: 10
Placering: 2
Prispengar: 17500 kr
MISS ÅSLANDA 2018-10-02 Bana: Mo
Lopp: 6
Placering: 3
Prispengar: 5090 kr
CHIP LINE 2018-10-01 Bana: F
Lopp: 1
Placering: 1
Prispengar: 30000 kr
FIGHTING JOE 2018-09-28 Bana: Åm
Lopp: 1
Placering: 2
Prispengar: 12500 kr
TRYTOBE 2018-09-25 Bana: Bj
Lopp: 5
Placering: 5
Prispengar: 3054 kr
CHIP LINE 2018-09-23 Bana: Mo
Lopp: 6
Placering: 4
Prispengar: 4072 kr
MONFALCONE 2018-09-22 Bana: F
Lopp: 9
Placering: 4
Prispengar: 16000 kr
MISS ÅSLANDA 2018-09-19 Bana: Bj
Lopp: 7
Placering: 3
Prispengar: 8143 kr
FIGHTING JOE 2018-09-16 Bana: År
Lopp: 6
Placering: d
Prispengar: 500 kr
MONBALENO 2018-09-15 Bana: År
Lopp: 4
Placering: 1
Prispengar: 10000 kr
BOXING DAY 2018-09-15 Bana: År
Lopp: 2
Placering: 3
Prispengar: 3500 kr
JUDYS SUNRISE (NO) 2018-09-10 Bana: F
Lopp: 4
Placering: 0
Prispengar: 500 kr
MONBALENO 2018-09-10 Bana: F
Lopp: 11
Placering: 3
Prispengar: 8000 kr
BOXING DAY 2018-09-07 Bana: År
Lopp: 9
Placering: 0
Prispengar: 500 kr
MISS ÅSLANDA 2018-09-07 Bana: År
Lopp: 6
Placering: 5
Prispengar: 3200 kr
TRYTOBE 2018-09-07 Bana: År
Lopp: 5
Placering: 5
Prispengar: 3200 kr
MONBALENO 2018-09-03 Bana: F
Lopp: k
Placering: gdk
Prispengar: 0 kr
FIGHTING JOE 2018-09-03 Bana: F
Lopp: 4
Placering: d
Prispengar: 500 kr
MONFALCONE 2018-09-01 Bana: J
Lopp: 10
Placering: d
Prispengar: 500 kr
JUDYS SUNRISE (NO) 2018-08-31 Bana: Op
Lopp: 6
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
TRYTOBE 2018-08-31 Bana: Op
Lopp: 6
Placering: 5
Prispengar: 3054 kr
MISS ÅSLANDA 2018-08-29 Bana: Å
Lopp: 7
Placering: d
Prispengar: 500 kr
BOXING DAY 2018-08-27 Bana: Åm
Lopp: 6
Placering: 0
Prispengar: 500 kr
CHIP LINE 2018-08-27 Bana: Åm
Lopp: 1
Placering: 5
Prispengar: 3200 kr
FIGHTING JOE 2018-08-26 Bana: År
Lopp: 7
Placering: 7
Prispengar: 2100 kr
TRYTOBE 2018-08-20 Bana: F
Lopp: 9
Placering: str
Prispengar: 0 kr
JUDYS SUNRISE (NO) 2018-08-19 Bana: Mo
Lopp: 6
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
MONBALENO 2018-08-14 Bana: År
Lopp: 7
Placering: d
Prispengar: 500 kr
BAHAMAS GOLD (NO) 2018-08-14 Bana: År
Lopp: 5
Placering: 0
Prispengar: 500 kr
MISS ÅSLANDA 2018-08-14 Bana: År
Lopp: 3
Placering: 2
Prispengar: 12500 kr
TRYTOBE 2018-08-13 Bana: F
Lopp: 9
Placering: 0
Prispengar: 500 kr
MONFALCONE 2018-08-11 Bana: Å
Lopp: 11
Placering: 3
Prispengar: 62500 kr
GRAND MAXIM 2018-08-07 Bana: År
Lopp: p
Placering: 1p
Prispengar: 0 kr
KADABRA DREAM 2018-08-07 Bana: År
Lopp: p
Placering: 1p
Prispengar: 0 kr
BOXING DAY 2018-08-07 Bana: År
Lopp: 7
Placering: 1
Prispengar: 10000 kr
BAHAMAS GOLD (NO) 2018-08-07 Bana: År
Lopp: 6
Placering: 0
Prispengar: 500 kr
MISS POINT (NO) 2018-08-07 Bana: År
Lopp: 2
Placering: 0
Prispengar: 500 kr
MONBALENO 2018-08-07 Bana: År
Lopp: 2
Placering: d
Prispengar: 500 kr
MISS ÅSLANDA 2018-08-06 Bana: F
Lopp: 7
Placering: 3
Prispengar: 9500 kr
CHIP LINE 2018-08-06 Bana: F
Lopp: 6
Placering: 0
Prispengar: 500 kr
FIGHTING JOE 2018-08-03 Bana: Ö
Lopp: 6
Placering: 5
Prispengar: 3200 kr
JUDYS SUNRISE (NO) 2018-08-03 Bana: Ö
Lopp: 3
Placering: 7
Prispengar: 2300 kr
MISS POINT (NO) 2018-07-29 Bana: Åm
Lopp: 2
Placering: 6
Prispengar: 2700 kr
FIGHTING JOE 2018-07-19 Bana: Ar
Lopp: 7
Placering: d
Prispengar: 500 kr
MISS POINT (NO) 2018-07-17 Bana: Mo
Lopp: 2
Placering: d
Prispengar: 0 kr
JUDYS SUNRISE (NO) 2018-07-14 Bana: År
Lopp: 6
Placering: 0
Prispengar: 500 kr
MISS ÅSLANDA 2018-07-14 Bana: År
Lopp: 6
Placering: 0
Prispengar: 500 kr
MONFALCONE 2018-07-14 Bana: År
Lopp: 5
Placering: 2
Prispengar: 62500 kr
TRYTOBE 2018-07-14 Bana: År
Lopp: 4
Placering: 0
Prispengar: 500 kr
MONBALENO 2018-07-13 Bana: År
Lopp: 7
Placering: d
Prispengar: 500 kr
BOXING DAY 2018-07-13 Bana: År
Lopp: 1
Placering: 5
Prispengar: 3000 kr
JUDYS SUNRISE (NO) 2018-07-06 Bana: Ar
Lopp: 4
Placering: 1
Prispengar: 30000 kr
MONBALENO 2018-07-06 Bana: Ar
Lopp: 2
Placering: 2
Prispengar: 10000 kr
FIGHTING JOE 2018-07-03 Bana: Ax
Lopp: 4
Placering: 3
Prispengar: 8000 kr
TEXT COPYCAT 2018-07-02 Bana: År
Lopp: k
Placering: gdk
Prispengar: 0 kr
CHIP LINE 2018-07-02 Bana: År
Lopp: 2
Placering: 1
Prispengar: 22000 kr
MISS ÅSLANDA 2018-07-02 Bana: År
Lopp: 2
Placering: 3
Prispengar: 7500 kr
MONFALCONE 2018-06-28 Bana: Ö
Lopp: 3
Placering: 2
Prispengar: 12500 kr
TRYTOBE 2018-06-27 Bana: Åm
Lopp: 2
Placering: 2
Prispengar: 20000 kr
JUDYS SUNRISE (NO) 2018-06-26 Bana: Ar
Lopp: 5
Placering: 3
Prispengar: 7500 kr
BOXING DAY 2018-06-23 Bana: L
Lopp: 5
Placering: 2
Prispengar: 10000 kr
BAHAMAS GOLD (NO) 2018-06-22 Bana: År
Lopp: 7
Placering: 0
Prispengar: 500 kr
MISS POINT (NO) 2018-06-22 Bana: År
Lopp: 3
Placering: 0
Prispengar: 500 kr
MISS ÅSLANDA 2018-06-22 Bana: År
Lopp: 1
Placering: 5
Prispengar: 3200 kr
FIGHTING JOE 2018-06-19 Bana: Åm
Lopp: 7
Placering: 1
Prispengar: 20000 kr
MISS POINT (NO) 2018-06-16 Bana: Ar
Lopp: 1
Placering: 3
Prispengar: 3500 kr
BAHAMAS GOLD (NO) 2018-06-12 Bana: Mo
Lopp: 8
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
TRYTOBE 2018-06-12 Bana: Mo
Lopp: 5
Placering: str
Prispengar: 0 kr
MONBALENO 2018-06-12 Bana: Mo
Lopp: 1
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
CHIP LINE 2018-06-11 Bana: F
Lopp: 9
Placering: 3
Prispengar: 12500 kr
JUDYS SUNRISE (NO) 2018-06-04 Bana: F
Lopp: 4
Placering: 0
Prispengar: 500 kr
FIGHTING JOE 2018-06-04 Bana: F
Lopp: 1
Placering: 5
Prispengar: 3800 kr
MISS ÅSLANDA 2018-06-01 Bana: År
Lopp: 7
Placering: 4
Prispengar: 5300 kr
CHIP LINE 2018-06-01 Bana: År
Lopp: 5
Placering: 3
Prispengar: 8000 kr
MONFALCONE 2018-06-01 Bana: År
Lopp: 3
Placering: 1
Prispengar: 25000 kr
MISS ÅSLANDA 2018-05-23 Bana: Ö
Lopp: 10
Placering: 6
Prispengar: 7000 kr
BAHAMAS GOLD (NO) 2018-05-20 Bana: År
Lopp: k
Placering: gdk
Prispengar: 0 kr
TRYTOBE 2018-05-20 Bana: År
Lopp: 9
Placering: 4
Prispengar: 7200 kr
MISS POINT (NO) 2018-05-20 Bana: År
Lopp: 6
Placering: 3
Prispengar: 10800 kr
BOXING DAY 2018-05-20 Bana: År
Lopp: 2
Placering: 0
Prispengar: 500 kr
MONFALCONE 2018-05-20 Bana: År
Lopp: 10
Placering: 2
Prispengar: 17500 kr
JUDYS SUNRISE (NO) 2018-05-14 Bana: F
Lopp: 7
Placering: 0
Prispengar: 500 kr
CHIP LINE 2018-05-14 Bana: F
Lopp: 10
Placering: 3
Prispengar: 5000 kr
FIGHTING JOE 2018-05-11 Bana: Åm
Lopp: 5
Placering: 3
Prispengar: 8000 kr
MONBALENO 2018-05-11 Bana: Åm
Lopp: 4
Placering: 3
Prispengar: 8000 kr
MISS ÅSLANDA 2018-05-08 Bana: Mo
Lopp: 5
Placering: 1
Prispengar: 16286 kr
MISS POINT (NO) 2018-05-07 Bana: Bj
Lopp: 2
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
CHIP LINE 2018-05-07 Bana: Bj
Lopp: 1
Placering: d
Prispengar: 0 kr
BAHAMAS GOLD (NO) 2018-05-06 Bana: År
Lopp: k
Placering: str
Prispengar: 0 kr
MONBALENO 2018-05-01 Bana: Åm
Lopp: 9
Placering: 3
Prispengar: 3500 kr
JUDYS SUNRISE (NO) 2018-05-01 Bana: Åm
Lopp: 4
Placering: 4
Prispengar: 5000 kr
MONFALCONE 2018-04-30 Bana: F
Lopp: 7
Placering: 1
Prispengar: 25000 kr
TRYTOBE 2018-04-30 Bana: F
Lopp: 6
Placering: 5
Prispengar: 3800 kr
TEXT COPYCAT 2018-04-26 Bana: År
Lopp: p
Placering: 1p
Prispengar: 0 kr
MISS ÅSLANDA 2018-04-26 Bana: År
Lopp: 5
Placering: 0
Prispengar: 500 kr
JUDYS SUNRISE (NO) 2018-04-26 Bana: År
Lopp: 2
Placering: 6
Prispengar: 2200 kr
FIGHTING JOE 2018-04-26 Bana: År
Lopp: 1
Placering: 3
Prispengar: 3500 kr
MONBALENO 2018-04-24 Bana: Mo
Lopp: 2
Placering: 2
Prispengar: 6107 kr
MISS POINT (NO) 2018-04-17 Bana: Mo
Lopp: 8
Placering: 5
Prispengar: 3054 kr
TRYTOBE 2018-04-14 Bana: F
Lopp: 9
Placering: 3
Prispengar: 9500 kr
CHIP LINE 2018-04-14 Bana: F
Lopp: 4
Placering: 5
Prispengar: 3200 kr
MISS ÅSLANDA 2018-04-11 Bana: Bj
Lopp: 6
Placering: 4
Prispengar: 6107 kr
JUDYS SUNRISE (NO) 2018-04-09 Bana: F
Lopp: 4
Placering: 2
Prispengar: 5000 kr
MONBALENO 2018-04-08 Bana: År
Lopp: 9
Placering: 0
Prispengar: 500 kr
MISS POINT (NO) 2018-04-08 Bana: År
Lopp: 7
Placering: 4
Prispengar: 12500 kr
JUDYS SUNRISE (NO) 2018-04-02 Bana: Mo
Lopp: 6
Placering: 6
Prispengar: 3054 kr
CHIP LINE 2018-03-29 Bana: Mo
Lopp: 8
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
TRYTOBE 2018-03-28 Bana: Ja
Lopp: 1
Placering: str
Prispengar: 0 kr
MONFALCONE 2018-03-17 Bana: Mo
Lopp: 11
Placering: 6
Prispengar: 10179 kr
ROAD TO HEAVEN N.O (NO) 2018-03-14 Bana: F
Lopp: 4
Placering: 0
Prispengar: 500 kr
TRYTOBE 2018-03-14 Bana: F
Lopp: 3
Placering: 3
Prispengar: 8000 kr
ROAD TO HEAVEN N.O (NO) 2018-03-06 Bana: Mo
Lopp: 8
Placering: 6
Prispengar: 3054 kr
MONFALCONE 2018-03-06 Bana: Mo
Lopp: 5
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
TRYTOBE 2018-02-26 Bana: F
Lopp: 8
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
ROAD TO HEAVEN N.O (NO) 2018-02-26 Bana: F
Lopp: 5
Placering: 7
Prispengar: 2300 kr
ROAD TO HEAVEN N.O (NO) 2018-01-29 Bana: F
Lopp: 6
Placering: d
Prispengar: 500 kr
JUDYS SUNRISE (NO) 2018-01-23 Bana: Mo
Lopp: 6
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
ROAD TO HEAVEN N.O (NO) 2018-01-21 Bana: F
Lopp: 9
Placering: 4
Prispengar: 5300 kr
JUDYS SUNRISE (NO) 2018-01-13 Bana: Ja
Lopp: 7
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
ROAD TO HEAVEN N.O (NO) 2018-01-09 Bana: Mo
Lopp: 2
Placering: 3
Prispengar: 5090 kr
MISS ÅSLANDA 2018-01-03 Bana: Bj
Lopp: 8
Placering: 6
Prispengar: 4072 kr
JUDYS SUNRISE (NO) 2017-12-29 Bana: Mo
Lopp: 3
Placering: 6
Prispengar: 5428 kr
FIGHTING JOE 2017-12-28 Bana: Bj
Lopp: 6
Placering: 5
Prispengar: 3799 kr
TRYTOBE 2017-12-18 Bana: F
Lopp: 9
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
CHIP LINE 2017-12-18 Bana: F
Lopp: 8
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
MISS ÅSLANDA 2017-12-14 Bana: Å
Lopp: 8
Placering: 4
Prispengar: 7200 kr
MONBALENO 2017-12-14 Bana: Å
Lopp: 2
Placering: 5
Prispengar: 3200 kr
FIGHTING JOE 2017-12-13 Bana: Bj
Lopp: 8
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
MONFALCONE 2017-12-09 Bana: Å
Lopp: 10
Placering: 7
Prispengar: 4000 kr
TRYTOBE 2017-12-08 Bana: Op
Lopp: 5
Placering: 4
Prispengar: 4342 kr
JUDYS SUNRISE (NO) 2017-12-08 Bana: Op
Lopp: 4
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
FIGHTING JOE 2017-12-04 Bana: F
Lopp: 6
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
MISS ÅSLANDA 2017-12-01 Bana: Ja
Lopp: 6
Placering: 5
Prispengar: 3799 kr
JUDYS SUNRISE (NO) 2017-11-28 Bana: Mo
Lopp: 5
Placering: 1
Prispengar: 13026 kr
MONBALENO 2017-11-28 Bana: Mo
Lopp: 3
Placering: 5
Prispengar: 2171 kr
CHIP LINE 2017-11-27 Bana: F
Lopp: 5
Placering: 4
Prispengar: 4100 kr
FIGHTING JOE 2017-11-27 Bana: F
Lopp: 11
Placering: 2
Prispengar: 5000 kr
MISS POINT (NO) 2017-11-27 Bana: F
Lopp: 1
Placering: 5
Prispengar: 3000 kr
CHIP LINE 2017-11-19 Bana: S
Lopp: 8
Placering: 3
Prispengar: 10800 kr
TRYTOBE 2017-11-19 Bana: S
Lopp: 11
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
MONFALCONE 2017-11-18 Bana: Bj
Lopp: 6
Placering: 4
Prispengar: 14112 kr
MONBALENO 2017-11-17 Bana: F
Lopp: 2
Placering: str
Prispengar: 0 kr
SOFIE’S STAR G.D. (NO) 2017-11-17 Bana: F
Lopp: 1
Placering: str
Prispengar: 0 kr
CATALON G.D. (LT) 2017-11-16 Bana: Bj
Lopp: 3
Placering: d
Prispengar: 0 kr
ROAD TO HEAVEN N.O (NO) 2017-11-13 Bana: Bj
Lopp: 5
Placering: str
Prispengar: 0 kr
ENJOY G.D. (NO) 2017-11-13 Bana: Bj
Lopp: 2
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
JUDYS SUNRISE (NO) 2017-11-13 Bana: F
Lopp: 4
Placering: 1
Prispengar: 10000 kr
MISS ÅSLANDA 2017-11-08 Bana: Bj
Lopp: 4
Placering: 4
Prispengar: 5428 kr
MAX VACATION 2017-11-06 Bana: Bj
Lopp: 4
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
CATALON G.D. (LT) 2017-11-06 Bana: Bj
Lopp: 3
Placering: 5
Prispengar: 3257 kr
STJERN ELDA 2017-11-06 Bana: F
Lopp: k
Placering: ejg
Prispengar: 0 kr
TRYTOBE 2017-11-06 Bana: F
Lopp: 9
Placering: 4
Prispengar: 5000 kr
BOXING DAY 2017-11-05 Bana: Mo
Lopp: 8
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
JUDYS SUNRISE (NO) 2017-11-05 Bana: Mo
Lopp: 5
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
CHIP LINE 2017-10-31 Bana: Ax
Lopp: 4
Placering: 3
Prispengar: 10800 kr
SOFIE’S STAR G.D. (NO) 2017-10-31 Bana: Ax
Lopp: 11
Placering: 5
Prispengar: 2100 kr
MISS ÅSLANDA 2017-10-30 Bana: Dr
Lopp: 6
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
STRAIGHT LINE 2017-10-28 Bana: F
Lopp: p
Placering: str
Prispengar: 0 kr
ROAD TO HEAVEN N.O (NO) 2017-10-28 Bana: F
Lopp: 4
Placering: 4
Prispengar: 5000 kr
FIGHTING JOE 2017-10-28 Bana: F
Lopp: 3
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
MONBALENO 2017-10-24 Bana: Mo
Lopp: 7
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
TRYTOBE 2017-10-24 Bana: Mo
Lopp: 6
Placering: 5
Prispengar: 3799 kr
MAX VACATION 2017-10-24 Bana: Mo
Lopp: 3
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
MONFALCONE 2017-10-21 Bana: Ö
Lopp: 7
Placering: 4
Prispengar: 14500 kr
MISS ÅSLANDA 2017-10-21 Bana: Ö
Lopp: 6
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
CHIP LINE 2017-10-21 Bana: Ö
Lopp: 4
Placering: d
Prispengar: 0 kr
JUDYS SUNRISE (NO) 2017-10-21 Bana: Ö
Lopp: 3
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
STJERN ELDA 2017-10-20 Bana: F
Lopp: k
Placering: str
Prispengar: 0 kr
LAZA MAGIC 2017-10-20 Bana: F
Lopp: 9
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
ROAD TO HEAVEN N.O (NO) 2017-10-20 Bana: F
Lopp: 4
Placering: 4
Prispengar: 5000 kr
SOFIE’S STAR G.D. (NO) 2017-10-18 Bana: Bj
Lopp: 9
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
ENJOY G.D. (NO) 2017-10-18 Bana: Bj
Lopp: 3
Placering: 5
Prispengar: 6513 kr
CATALON G.D. (LT) 2017-10-18 Bana: Bj
Lopp: 1
Placering: 5
Prispengar: 3799 kr
MAX VACATION 2017-10-15 Bana: Åm
Lopp: 3
Placering: 5
Prispengar: 3000 kr
MONBALENO 2017-10-15 Bana: Åm
Lopp: 1
Placering: 1
Prispengar: 20000 kr
MY LOUISIANA 2017-10-13 Bana: F
Lopp: p
Placering: 1p
Prispengar: 0 kr
BOXING DAY 2017-10-13 Bana: F
Lopp: k
Placering: gdk
Prispengar: 0 kr
TRYTOBE 2017-10-13 Bana: F
Lopp: 9
Placering: 1
Prispengar: 25000 kr
CHIP LINE 2017-10-13 Bana: F
Lopp: 4
Placering: 1
Prispengar: 25000 kr
FIGHTING JOE 2017-10-09 Bana: F
Lopp: 7
Placering: d
Prispengar: 0 kr
LILL BETTY 2017-10-09 Bana: F
Lopp: 2
Placering: 3
Prispengar: 17500 kr
ROAD TO HEAVEN N.O (NO) 2017-10-09 Bana: F
Lopp: 10
Placering: str
Prispengar: 0 kr
MAX VACATION 2017-10-05 Bana: År
Lopp: 8
Placering: 5
Prispengar: 2900 kr
TRYTOBE 2017-10-05 Bana: År
Lopp: 3
Placering: 6
Prispengar: 2200 kr
MISS ÅSLANDA 2017-10-04 Bana: Bj
Lopp: 8
Placering: 1
Prispengar: 32565 kr
SOFIE’S STAR G.D. (NO) 2017-10-04 Bana: Bj
Lopp: 1
Placering: str
Prispengar: 0 kr
FIGHTING JOE 2017-10-01 Bana: Mo
Lopp: 1
Placering: 7
Prispengar: 3257 kr
MONFALCONE 2017-09-30 Bana: S
Lopp: 10
Placering: 3
Prispengar: 50000 kr
JUDYS SUNRISE (NO) 2017-09-25 Bana: Bj
Lopp: 5
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
LAZA MAGIC 2017-09-25 Bana: Bj
Lopp: 3
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
MERLES SONG 2017-09-24 Bana: År
Lopp: p
Placering: 1p
Prispengar: 0 kr
MISS ÅSLANDA 2017-09-24 Bana: År
Lopp: 6
Placering: 5
Prispengar: 2100 kr
ROAD TO HEAVEN N.O (NO) 2017-09-24 Bana: År
Lopp: 5
Placering: 3
Prispengar: 3500 kr
CATALON G.D. (LT) 2017-09-24 Bana: År
Lopp: 3
Placering: 3
Prispengar: 3500 kr
CHIP LINE 2017-09-23 Bana: F
Lopp: 4
Placering: 2
Prispengar: 50000 kr
TRYTOBE 2017-09-23 Bana: F
Lopp: 12
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
ENJOY G.D. (NO) 2017-09-22 Bana: Ja
Lopp: 5
Placering: 8
Prispengar: 5428 kr
SOFIE’S STAR G.D. (NO) 2017-09-22 Bana: Ja
Lopp: 2
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
ROAD TO HEAVEN N.O (NO) 2017-09-17 Bana: År
Lopp: 9
Placering: d
Prispengar: 0 kr
MONBALENO 2017-09-16 Bana: År
Lopp: k
Placering: gdk
Prispengar: 0 kr
MAX VACATION 2017-09-16 Bana: År
Lopp: 9
Placering: 4
Prispengar: 2500 kr
ENJOY G.D. (NO) 2017-09-16 Bana: År
Lopp: 2
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
LILL BETTY 2017-09-16 Bana: År
Lopp: 1
Placering: 1
Prispengar: 10000 kr
SOFIE’S STAR G.D. (NO) 2017-09-16 Bana: År
Lopp: 1
Placering: 2
Prispengar: 5000 kr
MONFALCONE 2017-09-14 Bana: Ö
Lopp: 9
Placering: 3
Prispengar: 7500 kr
MISS ÅSLANDA 2017-09-11 Bana: F
Lopp: 9
Placering: 2
Prispengar: 15000 kr
CHIP LINE 2017-09-11 Bana: F
Lopp: 4
Placering: 5
Prispengar: 3800 kr
JUDYS SUNRISE (NO) 2017-09-07 Bana: Åm
Lopp: 8
Placering: 3
Prispengar: 5000 kr
SOFIE’S STAR G.D. (NO) 2017-09-07 Bana: Åm
Lopp: 5
Placering: 4
Prispengar: 3500 kr
FIGHTING JOE 2017-09-07 Bana: Åm
Lopp: 3
Placering: 4
Prispengar: 5100 kr
TRYTOBE 2017-09-04 Bana: F
Lopp: 4
Placering: 6
Prispengar: 2100 kr
LILL BETTY 2017-09-04 Bana: F
Lopp: 1
Placering: 6
Prispengar: 2100 kr
LAZA MAGIC 2017-09-01 Bana: År
Lopp: 9
Placering: 4
Prispengar: 2500 kr
MAX VACATION 2017-09-01 Bana: År
Lopp: 6
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
JUDYS SUNRISE (NO) 2017-08-30 Bana: Bj
Lopp: 3
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
MISS ÅSLANDA 2017-08-29 Bana: Ax
Lopp: 9
Placering: 6
Prispengar: 2100 kr
ENJOY G.D. (NO) 2017-08-28 Bana: Bj
Lopp: 9
Placering: str
Prispengar: 0 kr
CATALON G.D. (LT) 2017-08-28 Bana: F
Lopp: 7
Placering: d
Prispengar: 0 kr
TRYTOBE 2017-08-27 Bana: Åm
Lopp: 8
Placering: 6
Prispengar: 2100 kr
SOFIE’S STAR G.D. (NO) 2017-08-27 Bana: Åm
Lopp: 1
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
MAX VACATION 2017-08-25 Bana: Op
Lopp: 4
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
LAZA MAGIC 2017-08-25 Bana: Op
Lopp: 2
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
CHIP LINE 2017-08-20 Bana: År
Lopp: 7
Placering: 1
Prispengar: 30000 kr
FIGHTING JOE 2017-08-20 Bana: År
Lopp: 10
Placering: str
Prispengar: 0 kr
MONFALCONE 2017-08-19 Bana: Ro
Lopp: 5
Placering: 1
Prispengar: 110000 kr
FIGHTING JOE 2017-08-14 Bana: F
Lopp: 4
Placering: d
Prispengar: 0 kr
MISS ÅSLANDA 2017-08-11 Bana: Å
Lopp: 6
Placering: d
Prispengar: 0 kr
ENJOY G.D. (NO) 2017-08-09 Bana: Bj
Lopp: 5
Placering: 6
Prispengar: 5428 kr
SOFIE’S STAR G.D. (NO) 2017-08-06 Bana: År
Lopp: k
Placering: gdk
Prispengar: 0 kr
CATALON G.D. (LT) 2017-08-05 Bana: F
Lopp: 9
Placering: 5
Prispengar: 3000 kr
TRYTOBE 2017-08-05 Bana: F
Lopp: 4
Placering: 5
Prispengar: 3200 kr
CHIP LINE 2017-08-05 Bana: F
Lopp: 10
Placering: 4
Prispengar: 6500 kr
LAZA MAGIC 2017-08-03 Bana: Mo
Lopp: 4
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
MAX VACATION 2017-08-03 Bana: Mo
Lopp: 1
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
FIGHTING JOE 2017-07-30 Bana: Åm
Lopp: 5
Placering: 2
Prispengar: 15000 kr
MONFALCONE 2017-07-30 Bana: Åm
Lopp: 10
Placering: 4
Prispengar: 8000 kr
MISS ÅSLANDA 2017-07-26 Bana: Bj
Lopp: 8
Placering: 4
Prispengar: 6513 kr
LAZA MAGIC 2017-07-24 Bana: Ar
Lopp: 9
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
TRYTOBE 2017-07-24 Bana: Ar
Lopp: 6
Placering: 2
Prispengar: 6000 kr
JUDYS SUNRISE (NO) 2017-07-24 Bana: Bj
Lopp: 5
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
CATALON G.D. (LT) 2017-07-21 Bana: Ax
Lopp: 1
Placering: 5
Prispengar: 5500 kr
ENJOY G.D. (NO) 2017-07-17 Bana: Bj
Lopp: 2
Placering: d
Prispengar: 0 kr
LAZA MAGIC 2017-07-17 Bana: Bj
Lopp: 1
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
FIGHTING JOE 2017-07-15 Bana: År
Lopp: 8
Placering: d
Prispengar: 0 kr
MISS ÅSLANDA 2017-07-15 Bana: År
Lopp: 8
Placering: 6
Prispengar: 5500 kr
CHIP LINE 2017-07-15 Bana: År
Lopp: 3
Placering: d
Prispengar: 0 kr
MONFALCONE 2017-07-15 Bana: År
Lopp: 10
Placering: 3
Prispengar: 27500 kr
EDDIE 2017-07-14 Bana: År
Lopp: 7
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
JUDYS SUNRISE (NO) 2017-07-14 Bana: År
Lopp: 4
Placering: 5
Prispengar: 3000 kr
MAX VACATION 2017-07-10 Bana: Bj
Lopp: 1
Placering: 6
Prispengar: 3257 kr
FIGHTING JOE 2017-07-04 Bana: Mo
Lopp: 6
Placering: 1
Prispengar: 19539 kr
CATALON G.D. (LT) 2017-07-03 Bana: År
Lopp: k
Placering: gdk
Prispengar: 0 kr
ENJOY G.D. (NO) 2017-07-03 Bana: År
Lopp: 7
Placering: 3
Prispengar: 5000 kr
LAZA MAGIC 2017-07-03 Bana: År
Lopp: 4
Placering: 7
Prispengar: 3000 kr
MONFALCONE 2017-07-03 Bana: År
Lopp: 2
Placering: 2
Prispengar: 11000 kr
TRYTOBE 2017-07-03 Bana: År
Lopp: 1
Placering: 5
Prispengar: 3100 kr
JUDYS SUNRISE (NO) 2017-06-26 Bana: Ja
Lopp: 5
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
CHIP LINE 2017-06-26 Bana: Ja
Lopp: 3
Placering: 1
Prispengar: 15197 kr
LAZA MAGIC 2017-06-23 Bana: År
Lopp: 8
Placering: d
Prispengar: 0 kr
TRYTOBE 2017-06-23 Bana: År
Lopp: 4
Placering: 7
Prispengar: 3000 kr
ENJOY G.D. (NO) 2017-06-20 Bana: Mo
Lopp: 3
Placering: 6
Prispengar: 5428 kr
MISS ÅSLANDA 2017-06-18 Bana: F
Lopp: 13
Placering: 1
Prispengar: 30000 kr
FIGHTING JOE 2017-06-16 Bana: År
Lopp: 1
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
MAX VACATION 2017-06-15 Bana: Mo
Lopp: 5
Placering: d
Prispengar: 0 kr
LAZA MAGIC 2017-06-15 Bana: Mo
Lopp: 4
Placering: 2
Prispengar: 5428 kr
POSSIBILITY N.O. (NO) 2017-06-15 Bana: Mo
Lopp: 1
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
JUDYS SUNRISE (NO) 2017-06-13 Bana: Mo
Lopp: 6
Placering: 4
Prispengar: 4342 kr
ENJOY G.D. (NO) 2017-06-05 Bana: År
Lopp: k
Placering: gdk
Prispengar: 0 kr
TRYTOBE 2017-06-05 Bana: År
Lopp: 5
Placering: 6
Prispengar: 2700 kr
LAZA MAGIC 2017-05-30 Bana: Mo
Lopp: 9
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
MAX VACATION 2017-05-30 Bana: Mo
Lopp: 3
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
MISS ÅSLANDA 2017-05-27 Bana: S
Lopp: 9
Placering: 4
Prispengar: 26500 kr
LILL BETTY 2017-05-22 Bana: År
Lopp: k
Placering: gdk
Prispengar: 0 kr
TRYTOBE 2017-05-22 Bana: År
Lopp: 8
Placering: 3
Prispengar: 9500 kr
FIGHTING JOE 2017-05-16 Bana: Åm
Lopp: 3
Placering: 3
Prispengar: 7500 kr
POSSIBILITY N.O. (NO) 2017-05-16 Bana: Åm
Lopp: 2
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
EDDIE 2017-05-15 Bana: F
Lopp: 9
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
LAZA MAGIC 2017-05-15 Bana: F
Lopp: 7
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
POSSIBILITY N.O. (NO) 2017-05-09 Bana: Mo
Lopp: 5
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
MAX VACATION 2017-05-07 Bana: År
Lopp: 3
Placering: 5
Prispengar: 3100 kr
MISS ÅSLANDA 2017-05-03 Bana: S
Lopp: 9
Placering: 3
Prispengar: 25000 kr
TRYTOBE 2017-05-03 Bana: S
Lopp: 4
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
POSSIBILITY N.O. (NO) 2017-05-01 Bana: F
Lopp: 5
Placering: 3
Prispengar: 3500 kr
EDDIE 2017-04-30 Bana: Dr
Lopp: 6
Placering: 2
Prispengar: 9770 kr
JUDYS SUNRISE (NO) 2017-04-27 Bana: Dr
Lopp: 5
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
MAX VACATION 2017-04-27 Bana: Mo
Lopp: 2
Placering: 5
Prispengar: 2171 kr
LAZA MAGIC 2017-04-24 Bana: Bj
Lopp: 3
Placering: 3
Prispengar: 5428 kr
FIGHTING JOE 2017-04-24 Bana: Bj
Lopp: 2
Placering: 1
Prispengar: 17368 kr
TRYTOBE 2017-04-24 Bana: F
Lopp: 5
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
EDDIE 2017-04-23 Bana: År
Lopp: 1
Placering: 5
Prispengar: 2100 kr
POSSIBILITY N.O. (NO) 2017-04-16 Bana: Mo
Lopp: 3
Placering: 6
Prispengar: 3257 kr
MISS ÅSLANDA 2017-04-13 Bana: Mo
Lopp: 5
Placering: 1
Prispengar: 19539 kr
EDDIE 2017-04-12 Bana: Bj
Lopp: 2
Placering: str
Prispengar: 0 kr
JUDYS SUNRISE (NO) 2017-04-11 Bana: Bj
Lopp: 1
Placering: 2
Prispengar: 8684 kr
MAX VACATION 2017-04-10 Bana: År
Lopp: 1
Placering: 5
Prispengar: 3100 kr
FIGHTING JOE 2017-04-05 Bana: Bj
Lopp: 7
Placering: str
Prispengar: 0 kr
MAX VACATION 2017-03-30 Bana: Mo
Lopp: 5
Placering: 1
Prispengar: 10855 kr
TRYTOBE 2017-03-30 Bana: Mo
Lopp: 4
Placering: 1
Prispengar: 10855 kr
LAZA MAGIC 2017-03-30 Bana: Mo
Lopp: 3
Placering: 3
Prispengar: 3799 kr
JUDYS SUNRISE (NO) 2017-03-27 Bana: Bj
Lopp: 3
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
FIGHTING JOE 2017-03-27 Bana: Bj
Lopp: 1
Placering: 3
Prispengar: 5428 kr
LAZA MAGIC 2017-03-13 Bana: F
Lopp: 5
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
JUDYS SUNRISE (NO) 2017-03-13 Bana: F
Lopp: 4
Placering: 5
Prispengar: 3200 kr
MAX VACATION 2017-03-13 Bana: F
Lopp: 2
Placering: 5
Prispengar: 4500 kr
POSSIBILITY N.O. (NO) 2017-03-07 Bana: Ö
Lopp: 10
Placering: 8
Prispengar: 2000 kr
MAX VACATION 2017-03-06 Bana: F
Lopp: 7
Placering: 7
Prispengar: 2700 kr
TRYTOBE 2017-03-06 Bana: F
Lopp: 10
Placering: 4
Prispengar: 2500 kr
MONFALCONE 2017-02-25 Bana: Bj
Lopp: 10
Placering: str
Prispengar: 0 kr
TRYTOBE 2017-02-24 Bana: Ja
Lopp: 7
Placering: 5
Prispengar: 3257 kr
POSSIBILITY N.O. (NO) 2017-02-24 Bana: Ja
Lopp: 5
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
MAX VACATION 2017-02-24 Bana: Ja
Lopp: 4
Placering: 6
Prispengar: 3257 kr
LAZA MAGIC 2017-02-24 Bana: Ja
Lopp: 2
Placering: 1
Prispengar: 10855 kr
TRYTOBE 2017-02-14 Bana: Mo
Lopp: 6
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
HAVANNAH ZON 2017-02-14 Bana: Mo
Lopp: 2
Placering: 6
Prispengar: 3257 kr
MY BLUEEYED BOY 2017-02-07 Bana: Mo
Lopp: k
Placering: gdk
Prispengar: 0 kr
HAVANNAH ZON 2017-02-07 Bana: Mo
Lopp: 8
Placering: 6
Prispengar: 3257 kr
LAZA MAGIC 2017-02-03 Bana: Ja
Lopp: 7
Placering: 2
Prispengar: 6513 kr
POSSIBILITY N.O. (NO) 2017-02-03 Bana: Ja
Lopp: 2
Placering: 5
Prispengar: 3257 kr
TRYTOBE 2017-02-02 Bana: Bj
Lopp: 5
Placering: 4
Prispengar: 4342 kr
MAX VACATION 2017-02-02 Bana: Bj
Lopp: 1
Placering: 5
Prispengar: 2171 kr
MY BLUEEYED BOY 2017-01-30 Bana: F
Lopp: k
Placering: str
Prispengar: 0 kr
HAVANNAH ZON 2017-01-30 Bana: F
Lopp: 3
Placering: str
Prispengar: 0 kr
LAZA MAGIC 2017-01-23 Bana: Mo
Lopp: k
Placering: gdk
Prispengar: 0 kr
HAVANNAH ZON 2017-01-23 Bana: Mo
Lopp: 1
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
MAX VACATION 2017-01-21 Bana: F
Lopp: 4
Placering: d
Prispengar: 0 kr
KOMETEN (NO) 2017-01-13 Bana: Op
Lopp: 6
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
TRYTOBE 2017-01-13 Bana: Op
Lopp: 5
Placering: d
Prispengar: 0 kr
MAX VACATION 2017-01-13 Bana: Op
Lopp: 2
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
KOMETEN (NO) 2017-01-09 Bana: F
Lopp: 3
Placering: d
Prispengar: 0 kr
POSSIBILITY N.O. (NO) 2017-01-09 Bana: F
Lopp: 13
Placering: gdk
Prispengar: 0 kr
MAX VACATION 2016-12-29 Bana: F
Lopp: 9
Placering: 1
Prispengar: 17000 kr
POSSIBILITY N.O. (NO) 2016-12-29 Bana: F
Lopp: 6
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
MONFALCONE 2016-12-23 Bana: Ö
Lopp: 6
Placering: 6
Prispengar: 5500 kr
TRYTOBE 2016-12-20 Bana: Mo
Lopp: 1
Placering: d
Prispengar: 0 kr
FIGHTING JOE 2016-12-15 Bana: Bj
Lopp: 5
Placering: d
Prispengar: 0 kr
MAX VACATION 2016-12-15 Bana: Bj
Lopp: 2
Placering: 4
Prispengar: 2446 kr
CHIP LINE 2016-12-14 Bana: Bj
Lopp: 4
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
POSSIBILITY N.O. (NO) 2016-12-08 Bana: Bj
Lopp: 5
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
TODAYS HAPPINESS 2016-12-08 Bana: Bj
Lopp: 3
Placering: str
Prispengar: 0 kr
MALIBU CLASSIC 2016-12-08 Bana: Bj
Lopp: 1
Placering: 5
Prispengar: 1956 kr
QOURTNEY COX 2016-12-06 Bana: Ax
Lopp: 6
Placering: 2
Prispengar: 15000 kr
FIGHTING JOE 2016-12-06 Bana: Ax
Lopp: 3
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
CHIP LINE 2016-12-06 Bana: Ax
Lopp: 10
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
MAX VACATION 2016-12-06 Bana: Ax
Lopp: 1
Placering: 8
Prispengar: 2100 kr
TRYTOBE 2016-12-01 Bana: Bj
Lopp: 5
Placering: str
Prispengar: 0 kr
TODAYS HAPPINESS 2016-12-01 Bana: Bj
Lopp: 2
Placering: d
Prispengar: 0 kr
KOMETEN (NO) 2016-11-30 Bana: Bj
Lopp: 6
Placering: d
Prispengar: 0 kr
QOURTNEY COX 2016-11-28 Bana: F
Lopp: 9
Placering: 6
Prispengar: 2700 kr
MALIBU CLASSIC 2016-11-28 Bana: F
Lopp: 6
Placering: 3
Prispengar: 8500 kr
LEILA AUGUSTINU (NO) 2016-11-22 Bana: Mo
Lopp: 1
Placering: 2
Prispengar: 7826 kr
MISS ÅSLANDA 2016-11-21 Bana: F
Lopp: 6
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
MONFALCONE 2016-11-21 Bana: F
Lopp: 4
Placering: 1
Prispengar: 30000 kr
QOURTNEY COX 2016-11-19 Bana: Bj
Lopp: 7
Placering: d
Prispengar: 0 kr
TRYTOBE 2016-11-19 Bana: Bj
Lopp: 3
Placering: 4
Prispengar: 4891 kr
MISS ÅSLANDA 2016-11-18 Bana: Ro
Lopp: 6
Placering: 4
Prispengar: 12500 kr
LA PETITE MON AMIE 2016-11-15 Bana: Mo
Lopp: 7
Placering: d
Prispengar: 0 kr
LEILA AUGUSTINU (NO) 2016-11-15 Bana: Mo
Lopp: 3
Placering: 3
Prispengar: 5869 kr
MALIBU CLASSIC 2016-11-15 Bana: Mo
Lopp: 3
Placering: 5
Prispengar: 3424 kr
TRYTOBE 2016-11-11 Bana: F
Lopp: 8
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
JOE YANKEE 2016-11-11 Bana: F
Lopp: 7
Placering: str
Prispengar: 0 kr
CHIP LINE 2016-11-11 Bana: F
Lopp: 6
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
TODAYS HAPPINESS 2016-11-11 Bana: F
Lopp: 11
Placering: str
Prispengar: 0 kr
LA PETITE MON AMIE 2016-11-06 Bana: Mo
Lopp: 9
Placering: 5
Prispengar: 2935 kr
MALIBU CLASSIC 2016-11-06 Bana: Mo
Lopp: 7
Placering: d
Prispengar: 0 kr
C.C.NOBLEAUGUSTINU (NO) 2016-11-06 Bana: Mo
Lopp: 3
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
LEILA AUGUSTINU (NO) 2016-11-03 Bana: Bj
Lopp: 1
Placering: 5
Prispengar: 1956 kr
QOURTNEY COX 2016-11-02 Bana: S
Lopp: 2
Placering: str
Prispengar: 0 kr
POSSIBILITY N.O. (NO) 2016-10-29 Bana: F
Lopp: 6
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
MISS ÅSLANDA 2016-10-29 Bana: F
Lopp: 4
Placering: 1
Prispengar: 20000 kr
MAX VACATION 2016-10-29 Bana: F
Lopp: 2
Placering: 4
Prispengar: 4700 kr
LA PETITE MON AMIE 2016-10-29 Bana: F
Lopp: 1
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
JOE YANKEE 2016-10-27 Bana: F
Lopp: 9
Placering: 1
Prispengar: 20000 kr
TRYTOBE 2016-10-27 Bana: F
Lopp: 8
Placering: 5
Prispengar: 2100 kr
TODAYS HAPPINESS 2016-10-27 Bana: F
Lopp: 7
Placering: 3
Prispengar: 7000 kr
MONFALCONE 2016-10-27 Bana: F
Lopp: 3
Placering: 1
Prispengar: 25000 kr
FIGHTING JOE 2016-10-26 Bana: Bj
Lopp: 8
Placering: 5
Prispengar: 3424 kr
LEILA AUGUSTINU (NO) 2016-10-22 Bana: Bj
Lopp: 3
Placering: 6
Prispengar: 3913 kr
QOURTNEY COX 2016-10-19 Bana: Bj
Lopp: 7
Placering: 2
Prispengar: 14673 kr
CHIP LINE 2016-10-18 Bana: Ax
Lopp: 8
Placering: 1
Prispengar: 30000 kr
POSSIBILITY N.O. (NO) 2016-10-18 Bana: Ax
Lopp: 7
Placering: 2
Prispengar: 5000 kr
TRYTOBE 2016-10-17 Bana: F
Lopp: 6
Placering: 5
Prispengar: 4500 kr
JOE YANKEE 2016-10-17 Bana: F
Lopp: 4
Placering: str
Prispengar: 0 kr
TODAYS HAPPINESS 2016-10-17 Bana: F
Lopp: 2
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
LEILA AUGUSTINU (NO) 2016-10-15 Bana: Mo
Lopp: 5
Placering: 6
Prispengar: 3913 kr
C.C.NOBLEAUGUSTINU (NO) 2016-10-15 Bana: Mo
Lopp: 2
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
JOE YANKEE 2016-10-11 Bana: Dr
Lopp: 3
Placering: 5
Prispengar: 1956 kr
POSSIBILITY N.O. (NO) 2016-10-11 Bana: Dr
Lopp: 1
Placering: 2
Prispengar: 5869 kr
FIGHTING JOE 2016-10-10 Bana: F
Lopp: 9
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
M.T.LONGTALLSALLY 2016-10-10 Bana: F
Lopp: 7
Placering: str
Prispengar: 0 kr
TODAYS HAPPINESS 2016-10-07 Bana: Ja
Lopp: 8
Placering: 5
Prispengar: 1956 kr
MONFALCONE 2016-10-07 Bana: Ja
Lopp: 6
Placering: 1
Prispengar: 17608 kr
TRYTOBE 2016-10-06 Bana: Ö
Lopp: 5
Placering: 5
Prispengar: 4500 kr
MAX VACATION 2016-10-06 Bana: Ö
Lopp: 4
Placering: 2
Prispengar: 7500 kr
CHIP LINE 2016-10-05 Bana: Å
Lopp: 4
Placering: 3
Prispengar: 8500 kr
MALIBU CLASSIC 2016-10-05 Bana: Å
Lopp: 2
Placering: d
Prispengar: 0 kr
JUDYS SUNRISE (NO) 2016-10-04 Bana: Mo
Lopp: 7
Placering: 5
Prispengar: 4891 kr
NAMARA LOVE 2016-10-02 Bana: År
Lopp: p
Placering: 1p
Prispengar: 0 kr
QOURTNEY COX 2016-10-02 Bana: År
Lopp: 9
Placering: 4
Prispengar: 4700 kr
C.C.NOBLEAUGUSTINU (NO) 2016-10-02 Bana: År
Lopp: 8
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
MISS ÅSLANDA 2016-10-02 Bana: År
Lopp: 5
Placering: 2
Prispengar: 15000 kr
M.T.LONGTALLSALLY 2016-10-02 Bana: År
Lopp: 1
Placering: d
Prispengar: 0 kr
POSSIBILITY N.O. (NO) 2016-09-22 Bana: Åm
Lopp: 4
Placering: 6
Prispengar: 2300 kr
MISS ÅSLANDA 2016-09-19 Bana: F
Lopp: 5
Placering: 1
Prispengar: 20000 kr
LEILA AUGUSTINU (NO) 2016-09-18 Bana: År
Lopp: 4
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
MAX VACATION 2016-09-18 Bana: År
Lopp: 1
Placering: 1
Prispengar: 12000 kr
BOXING DAY 2016-09-17 Bana: År
Lopp: p
Placering: 1p
Prispengar: 0 kr
TRYTOBE 2016-09-17 Bana: År
Lopp: 8
Placering: 4
Prispengar: 2500 kr
JOE YANKEE 2016-09-17 Bana: År
Lopp: 2
Placering: 2
Prispengar: 5000 kr
LEILA AUGUSTINU (NO) 2016-09-06 Bana: År
Lopp: 4
Placering: 4
Prispengar: 4000 kr
MONFALCONE 2016-09-06 Bana: År
Lopp: 3
Placering: 5
Prispengar: 2700 kr
JUDYS SUNRISE (NO) 2016-09-05 Bana: Bj
Lopp: 10
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
CHIP LINE 2016-09-03 Bana: J
Lopp: 6
Placering: d
Prispengar: 0 kr
C.C.NOBLEAUGUSTINU (NO) 2016-08-30 Bana: Mo
Lopp: 6
Placering: 1
Prispengar: 15651 kr
JOE HOO LEE 2016-08-28 Bana: År
Lopp: 9
Placering: str
Prispengar: 0 kr
JOE YANKEE 2016-08-28 Bana: År
Lopp: 5
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
MISS ÅSLANDA 2016-08-28 Bana: År
Lopp: 3
Placering: 8
Prispengar: 2100 kr
FIGHTING JOE 2016-08-24 Bana: J
Lopp: 10
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
LEILA AUGUSTINU (NO) 2016-08-22 Bana: F
Lopp: 8
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
JOE HOO LEE 2016-08-22 Bana: F
Lopp: 3
Placering: d
Prispengar: 0 kr
SPEED AND POWER 2016-08-22 Bana: F
Lopp: 1
Placering: str
Prispengar: 0 kr
BAMBINOS HOPE 2016-08-21 Bana: År
Lopp: p
Placering: 1p
Prispengar: 0 kr
TAHITI LADY 2016-08-21 Bana: År
Lopp: p
Placering: 1p
Prispengar: 0 kr
CHIP LINE 2016-08-21 Bana: År
Lopp: 5
Placering: 2
Prispengar: 10000 kr
MONFALCONE 2016-08-21 Bana: År
Lopp: 3
Placering: 4
Prispengar: 5700 kr
C.C.NOBLEAUGUSTINU (NO) 2016-08-21 Bana: År
Lopp: 11
Placering: 4
Prispengar: 2300 kr
MISS ÅSLANDA 2016-08-21 Bana: År
Lopp: 10
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
JUDYS SUNRISE (NO) 2016-08-20 Bana: Dr
Lopp: 6
Placering: 4
Prispengar: 11738 kr
JOE YANKEE 2016-08-14 Bana: Åm
Lopp: 1
Placering: 5
Prispengar: 2100 kr
FIGHTING JOE 2016-08-13 Bana: Å
Lopp: 6
Placering: 6
Prispengar: 10000 kr
JOE HOO LEE 2016-08-09 Bana: Ja
Lopp: 4
Placering: 3
Prispengar: 3424 kr
CHIP LINE 2016-08-09 Bana: Ja
Lopp: 1
Placering: 1
Prispengar: 9782 kr
POSSIBILITY N.O. (NO) 2016-08-06 Bana: Mo
Lopp: 3
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
JOE YANKEE 2016-08-01 Bana: År
Lopp: 8
Placering: 5
Prispengar: 2100 kr
LEILA AUGUSTINU (NO) 2016-08-01 Bana: År
Lopp: 4
Placering: 2
Prispengar: 5000 kr
TRYTOBE 2016-08-01 Bana: År
Lopp: 1
Placering: d
Prispengar: 0 kr
LEILA AUGUSTINU (NO) 2016-07-28 Bana: Bj
Lopp: 1
Placering: 1
Prispengar: 9782 kr
MAX VACATION 2016-07-27 Bana: Bj
Lopp: 9
Placering: d
Prispengar: 0 kr
MONBALENO 2016-07-25 Bana: År
Lopp: p
Placering: 1p
Prispengar: 0 kr
CHIP LINE 2016-07-25 Bana: År
Lopp: 7
Placering: 3
Prispengar: 10000 kr
JOE HOO LEE 2016-07-25 Bana: År
Lopp: 6
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
SYLV SVARTA (NO) 2016-07-25 Bana: År
Lopp: 3
Placering: str
Prispengar: 0 kr
SPEED AND POWER 2016-07-25 Bana: År
Lopp: 2
Placering: d
Prispengar: 0 kr
TRYTOBE 2016-07-24 Bana: Op
Lopp: 2
Placering: d
Prispengar: 0 kr
FIGHTING JOE 2016-07-23 Bana: Ax
Lopp: 3
Placering: 2
Prispengar: 50000 kr
POSSIBILITY N.O. (NO) 2016-07-20 Bana: Bj
Lopp: 8
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
MISS ÅSLANDA 2016-07-17 Bana: År
Lopp: 8
Placering: 2
Prispengar: 25000 kr
SYLV SVARTA (NO) 2016-07-17 Bana: Op
Lopp: 4
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
JUDYS SUNRISE (NO) 2016-07-17 Bana: Op
Lopp: 2
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
JOE HOO LEE 2016-07-16 Bana: År
Lopp: 6
Placering: d
Prispengar: 0 kr
FIGHTING JOE 2016-07-16 Bana: År
Lopp: 3
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
LEILA AUGUSTINU (NO) 2016-07-13 Bana: Bj
Lopp: 5
Placering: 5
Prispengar: 4891 kr
POSSIBILITY N.O. (NO) 2016-07-08 Bana: Ar
Lopp: 6
Placering: 3
Prispengar: 8500 kr
JOE YANKEE 2016-07-08 Bana: Ar
Lopp: 2
Placering: 2
Prispengar: 6000 kr
TIBBAN 2016-07-07 Bana: År
Lopp: 9
Placering: d
Prispengar: 0 kr
MAX VACATION 2016-07-07 Bana: År
Lopp: 7
Placering: d
Prispengar: 0 kr
CHIP LINE 2016-07-07 Bana: År
Lopp: 4
Placering: 6
Prispengar: 2200 kr
SYLV SVARTA (NO) 2016-07-07 Bana: År
Lopp: 3
Placering: d
Prispengar: 0 kr
JUDYS SUNRISE (NO) 2016-07-07 Bana: Ja
Lopp: 5
Placering: 1
Prispengar: 39128 kr
C.C.NOBLEAUGUSTINU (NO) 2016-07-06 Bana: No
Lopp: 3
Placering: d
Prispengar: 0 kr
LEILA AUGUSTINU (NO) 2016-07-05 Bana: Mo
Lopp: 4
Placering: 6
Prispengar: 1956 kr
EXCITING CHIP 2016-06-30 Bana: Åm
Lopp: k
Placering: gdk
Prispengar: 0 kr
JOE YANKEE 2016-06-30 Bana: Åm
Lopp: 6
Placering: 5
Prispengar: 2100 kr
TRYTOBE 2016-06-28 Bana: Mo
Lopp: 2
Placering: 5
Prispengar: 4891 kr
MISS ÅSLANDA 2016-06-25 Bana: L
Lopp: 11
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
GOETMALS JOE 2016-06-24 Bana: År
Lopp: p
Placering: 1p
Prispengar: 0 kr
LEILA AUGUSTINU (NO) 2016-06-24 Bana: År
Lopp: k
Placering: gdk
Prispengar: 0 kr
MAX VACATION 2016-06-24 Bana: År
Lopp: k
Placering: gdk
Prispengar: 0 kr
SYLV SVARTA (NO) 2016-06-24 Bana: År
Lopp: 7
Placering: d
Prispengar: 0 kr
CHIP LINE 2016-06-24 Bana: År
Lopp: 6
Placering: 5
Prispengar: 3100 kr
TIBBAN 2016-06-24 Bana: År
Lopp: 1
Placering: 8
Prispengar: 3000 kr
NYGÅRDS DIAMANT 2016-06-22 Bana: Åm
Lopp: 4
Placering: str
Prispengar: 0 kr
FIGHTING JOE 2016-06-22 Bana: Åm
Lopp: 10
Placering: 2
Prispengar: 50000 kr
C.C.NOBLEAUGUSTINU (NO) 2016-06-20 Bana: Ja
Lopp: 5
Placering: 2
Prispengar: 8804 kr
SPEED AND POWER 2016-06-13 Bana: F
Lopp: k
Placering: gdk
Prispengar: 0 kr
NYGÅRDS DIAMANT 2016-06-13 Bana: F
Lopp: 9
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
TIBBAN 2016-06-13 Bana: F
Lopp: 6
Placering: d
Prispengar: 0 kr
TRYTOBE 2016-06-13 Bana: F
Lopp: 10
Placering: 4
Prispengar: 12500 kr
JOE HOO LEE 2016-06-12 Bana: Bj
Lopp: 14
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
MISS ÅSLANDA 2016-06-11 Bana: Bj
Lopp: 6
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
JOE YANKEE 2016-06-05 Bana: År
Lopp: k
Placering: gdk
Prispengar: 0 kr
LEILA AUGUSTINU (NO) 2016-06-05 Bana: År
Lopp: k
Placering: str
Prispengar: 0 kr
MONFALCONE 2016-06-05 Bana: År
Lopp: 3
Placering: d
Prispengar: 0 kr
C.C.NOBLEAUGUSTINU (NO) 2016-06-03 Bana: Op
Lopp: 2
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
JOE HOO LEE 2016-06-03 Bana: Op
Lopp: 1
Placering: 3
Prispengar: 4891 kr
FIGHTING JOE 2016-05-31 Bana: Mo
Lopp: 6
Placering: 2
Prispengar: 8804 kr
NYGÅRDS DIAMANT 2016-05-31 Bana: Mo
Lopp: 5
Placering: d
Prispengar: 0 kr
TIBBAN 2016-05-31 Bana: Mo
Lopp: 1
Placering: d
Prispengar: 0 kr
JUDYS SUNRISE (NO) 2016-05-29 Bana: Dr
Lopp: 2
Placering: 1
Prispengar: 39128 kr
EDDIE 2016-05-27 Bana: Åm
Lopp: 8
Placering: 2
Prispengar: 10000 kr
NYGÅRDS DIAMANT 2016-05-23 Bana: F
Lopp: 9
Placering: 1
Prispengar: 10000 kr
MISS ÅSLANDA 2016-05-23 Bana: F
Lopp: 2
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
CHIP LINE 2016-05-17 Bana: Ax
Lopp: 6
Placering: d
Prispengar: 0 kr
FIGHTING JOE 2016-05-17 Bana: Ax
Lopp: 3
Placering: 2
Prispengar: 10000 kr
MONFALCONE 2016-05-16 Bana: F
Lopp: 8
Placering: 4
Prispengar: 5700 kr
POSSIBILITY N.O. (NO) 2016-05-10 Bana: Mo
Lopp: 6
Placering: 4
Prispengar: 3913 kr
JUDYS SUNRISE (NO) 2016-05-10 Bana: Mo
Lopp: 3
Placering: 6
Prispengar: 4891 kr
NYGÅRDS DIAMANT 2016-05-09 Bana: F
Lopp: 4
Placering: 3
Prispengar: 5000 kr
TRYTOBE 2016-05-05 Bana: F
Lopp: 4
Placering: d
Prispengar: 0 kr
NYGÅRDS DIAMANT 2016-05-02 Bana: År
Lopp: 8
Placering: 6
Prispengar: 2000 kr
JUDYS SUNRISE (NO) 2016-05-02 Bana: År
Lopp: 6
Placering: 2
Prispengar: 6000 kr
MISS ÅSLANDA 2016-04-30 Bana: Å
Lopp: 13
Placering: 1
Prispengar: 50000 kr
POSSIBILITY N.O. (NO) 2016-04-28 Bana: Åm
Lopp: 9
Placering: 3
Prispengar: 3500 kr
MONFALCONE 2016-04-28 Bana: Åm
Lopp: 4
Placering: 2
Prispengar: 11000 kr
CHIP LINE 2016-04-28 Bana: Åm
Lopp: 3
Placering: d
Prispengar: 0 kr
TRYTOBE 2016-04-28 Bana: Åm
Lopp: 1
Placering: 3
Prispengar: 6300 kr
NYGÅRDS DIAMANT 2016-04-25 Bana: F
Lopp: 11
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
SYLV SVARTA (NO) 2016-04-24 Bana: År
Lopp: 8
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
TIBBAN 2016-04-24 Bana: År
Lopp: 6
Placering: 8
Prispengar: 3000 kr
JOE HOO LEE 2016-04-24 Bana: År
Lopp: 3
Placering: 2
Prispengar: 10000 kr
MISS ÅSLANDA 2016-04-20 Bana: Å
Lopp: 4
Placering: 3
Prispengar: 8500 kr
JUDYS SUNRISE (NO) 2016-04-15 Bana: Ja
Lopp: 9
Placering: 5
Prispengar: 5869 kr
MONFALCONE 2016-04-15 Bana: Ja
Lopp: 6
Placering: 1
Prispengar: 15651 kr
JOE HOO LEE 2016-04-15 Bana: Ja
Lopp: 4
Placering: 1
Prispengar: 13695 kr
TIBBAN 2016-04-15 Bana: Ja
Lopp: 3
Placering: 4
Prispengar: 2935 kr
EDDIE 2016-04-13 Bana: Bj
Lopp: 7
Placering: 5
Prispengar: 4891 kr
POSSIBILITY N.O. (NO) 2016-04-13 Bana: Bj
Lopp: 6
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
CHIP LINE 2016-04-12 Bana: År
Lopp: 9
Placering: 1
Prispengar: 7000 kr
SYLV SVARTA (NO) 2016-04-12 Bana: År
Lopp: 4
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
FIGHTING JOE 2016-04-12 Bana: År
Lopp: 2
Placering: 2
Prispengar: 11000 kr
NYGÅRDS DIAMANT 2016-04-11 Bana: F
Lopp: 3
Placering: 8
Prispengar: 2000 kr
TRYTOBE 2016-04-05 Bana: Mo
Lopp: 7
Placering: 5
Prispengar: 2935 kr
FIGHTING JOE 2016-04-05 Bana: Mo
Lopp: 4
Placering: 4
Prispengar: 3913 kr
JUDYS SUNRISE (NO) 2016-03-30 Bana: År
Lopp: k
Placering: gdk
Prispengar: 0 kr
POSSIBILITY N.O. (NO) 2016-03-30 Bana: År
Lopp: 9
Placering: 3
Prispengar: 2500 kr
NYGÅRDS DIAMANT 2016-03-30 Bana: År
Lopp: 7
Placering: 8
Prispengar: 2000 kr
TIBBAN 2016-03-30 Bana: År
Lopp: 5
Placering: 1
Prispengar: 12000 kr
JOE HOO LEE 2016-03-30 Bana: År
Lopp: 4
Placering: 2
Prispengar: 11000 kr
FIGHTING JOE 2016-03-24 Bana: Mo
Lopp: 5
Placering: 5
Prispengar: 2935 kr
EDDIE 2016-03-24 Bana: Mo
Lopp: 3
Placering: 4
Prispengar: 3913 kr
TRYTOBE 2016-03-24 Bana: Mo
Lopp: 1
Placering: 2
Prispengar: 6847 kr
TIBBAN 2016-03-20 Bana: Ja
Lopp: 7
Placering: 1
Prispengar: 11738 kr
NYGÅRDS DIAMANT 2016-03-20 Bana: Ja
Lopp: 3
Placering: 4
Prispengar: 3913 kr
TRYTOBE 2016-03-08 Bana: Mo
Lopp: 4
Placering: 2
Prispengar: 8804 kr
POSSIBILITY N.O. (NO) 2016-03-08 Bana: Mo
Lopp: 1
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
TRYTOBE 2016-02-29 Bana: F
Lopp: 3
Placering: 2
Prispengar: 10000 kr
POSSIBILITY N.O. (NO) 2016-02-19 Bana: Bj
Lopp: 5
Placering: d
Prispengar: 0 kr
TRYTOBE 2016-02-16 Bana: Mo
Lopp: 7
Placering: 3
Prispengar: 4891 kr
POSSIBILITY N.O. (NO) 2016-02-10 Bana: Bj
Lopp: 9
Placering: 4
Prispengar: 4891 kr
TRYTOBE 2016-02-10 Bana: Bj
Lopp: 8
Placering: 4
Prispengar: 5869 kr
NOTORIOUS VOLO (US) 2016-01-27 Bana: Ö
Lopp: 5
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
TRYTOBE 2016-01-19 Bana: Mo
Lopp: 2
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
NOTORIOUS VOLO (US) 2016-01-11 Bana: F
Lopp: k
Placering: gdk
Prispengar: 0 kr
TRYTOBE 2016-01-11 Bana: F
Lopp: 10
Placering: 2
Prispengar: 10000 kr
TRYTOBE 2015-12-29 Bana: F
Lopp: 7
Placering: 6
Prispengar: 2000 kr
VALNES GWYNETH 2015-12-29 Bana: F
Lopp: 7
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
JOE HOO LEE 2015-12-28 Bana: Ö
Lopp: 2
Placering: 2
Prispengar: 12000 kr
MISS ÅSLANDA 2015-12-23 Bana: Bj
Lopp: 6
Placering: 2
Prispengar: 15381 kr
CHIP LINE 2015-12-22 Bana: Mo
Lopp: 4
Placering: 3
Prispengar: 5127 kr
CALL THE JUDGE 2015-12-14 Bana: F
Lopp: 9
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
CHIP LINE 2015-12-14 Bana: F
Lopp: 4
Placering: 8
Prispengar: 3000 kr
JOE HOO LEE 2015-12-12 Bana: Ö
Lopp: 5
Placering: 1
Prispengar: 25000 kr
TRYTOBE 2015-12-11 Bana: Ja
Lopp: 7
Placering: str
Prispengar: 0 kr
VALNES GWYNETH 2015-12-11 Bana: Ja
Lopp: 7
Placering: 5
Prispengar: 3076 kr
MONFALCONE 2015-12-10 Bana: Å
Lopp: 4
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
CHIP LINE 2015-12-07 Bana: Dr
Lopp: 3
Placering: 4
Prispengar: 5127 kr
JOE HOO LEE 2015-12-05 Bana: Ja
Lopp: 5
Placering: 1
Prispengar: 16406 kr
TRYTOBE 2015-12-05 Bana: Ja
Lopp: 3
Placering: 1
Prispengar: 18457 kr
MISS ÅSLANDA 2015-12-02 Bana: Bj
Lopp: 4
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
VALNES GWYNETH 2015-12-02 Bana: Bj
Lopp: 2
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
POSSIBILITY N.O. (NO) 2015-11-28 Bana: Dr
Lopp: 5
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
CALL THE JUDGE 2015-11-28 Bana: Dr
Lopp: 3
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
CHIP LINE 2015-11-26 Bana: Bj
Lopp: 2
Placering: 4
Prispengar: 2564 kr
FIGHTING JOE 2015-11-21 Bana: Bj
Lopp: 4
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
MONFALCONE 2015-11-21 Bana: Bj
Lopp: 3
Placering: 5
Prispengar: 4102 kr
JOE HOO LEE 2015-11-21 Bana: Bj
Lopp: 1
Placering: 2
Prispengar: 15381 kr
MISS ÅSLANDA 2015-11-18 Bana: Bj
Lopp: 3
Placering: 3
Prispengar: 8203 kr
TRYTOBE 2015-11-18 Bana: Bj
Lopp: 1
Placering: 3
Prispengar: 7178 kr
VALNES GWYNETH 2015-11-17 Bana: Bj
Lopp: 3
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
CALL THE JUDGE 2015-11-14 Bana: Op
Lopp: 3
Placering: 4
Prispengar: 4102 kr
POSSIBILITY N.O. (NO) 2015-11-14 Bana: Op
Lopp: 2
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
CHIP LINE 2015-11-10 Bana: Ö
Lopp: 10
Placering: 7
Prispengar: 2100 kr
TRYTOBE 2015-11-09 Bana: Å
Lopp: 8
Placering: d
Prispengar: 0 kr
JOE HOO LEE 2015-11-09 Bana: Å
Lopp: 5
Placering: 4
Prispengar: 6500 kr
FIGHTING JOE 2015-11-09 Bana: Å
Lopp: 4
Placering: 5
Prispengar: 3100 kr
TAPE R.ICKE 2015-10-31 Bana: F
Lopp: p
Placering: str
Prispengar: 0 kr
JOE DILLON 2015-10-31 Bana: F
Lopp: p
Placering: str
Prispengar: 0 kr
SPEED AND POWER 2015-10-30 Bana: Ö
Lopp: p
Placering: 1p
Prispengar: 0 kr
MONFALCONE 2015-10-30 Bana: Ö
Lopp: 9
Placering: 1
Prispengar: 25000 kr
MISS ÅSLANDA 2015-10-30 Bana: Ö
Lopp: 6
Placering: 7
Prispengar: 3200 kr
CALL THE JUDGE 2015-10-28 Bana: Bj
Lopp: 10
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
POSSIBILITY N.O. (NO) 2015-10-27 Bana: Mo
Lopp: 6
Placering: 1
Prispengar: 16406 kr
JOE HOO LEE 2015-10-27 Bana: Mo
Lopp: 1
Placering: 2
Prispengar: 7178 kr
JOE DILLON 2015-10-26 Bana: F
Lopp: p
Placering: 1p
Prispengar: 0 kr
TAPE R.ICKE 2015-10-26 Bana: F
Lopp: p
Placering: 1p
Prispengar: 0 kr
FIGHTING JOE 2015-10-22 Bana: Bj
Lopp: 5
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
SPEED AND POWER 2015-10-19 Bana: F
Lopp: p
Placering: str
Prispengar: 0 kr
EXCITING CHIP 2015-10-19 Bana: F
Lopp: p
Placering: 1p
Prispengar: 0 kr
MONFALCONE 2015-10-17 Bana: Ö
Lopp: 4
Placering: 5
Prispengar: 8000 kr
CALL THE JUDGE 2015-10-16 Bana: Op
Lopp: 5
Placering: 5
Prispengar: 2051 kr
MAX VACATION 2015-10-11 Bana: År
Lopp: p
Placering: 1p
Prispengar: 0 kr
TAPE R.ICKE 2015-10-11 Bana: År
Lopp: p
Placering: str
Prispengar: 0 kr
POSSIBILITY N.O. (NO) 2015-10-11 Bana: År
Lopp: 11
Placering: 5
Prispengar: 3650 kr
VALNES GWYNETH 2015-10-09 Bana: Op
Lopp: 4
Placering: d
Prispengar: 0 kr
FIGHTING JOE 2015-10-08 Bana: Ö
Lopp: 1
Placering: 4
Prispengar: 4700 kr
JOE DILLON 2015-10-05 Bana: F
Lopp: p
Placering: str
Prispengar: 0 kr
MISS ÅSLANDA 2015-10-05 Bana: F
Lopp: 7
Placering: d
Prispengar: 0 kr
CHIP LINE 2015-10-03 Bana: Ja
Lopp: 6
Placering: d
Prispengar: 0 kr
POSSIBILITY N.O. (NO) 2015-10-02 Bana: Op
Lopp: 6
Placering: 4
Prispengar: 3589 kr
GLORIA B.J. 2015-10-01 Bana: Åm
Lopp: p
Placering: 1p
Prispengar: 0 kr
TODAYS HAPPINESS 2015-10-01 Bana: Åm
Lopp: p
Placering: 1p
Prispengar: 0 kr
TRYTOBE 2015-10-01 Bana: Åm
Lopp: 11
Placering: d
Prispengar: 0 kr
TIGER BEE (DK) 2015-10-01 Bana: Åm
Lopp: 1
Placering: 7
Prispengar: 2200 kr
EXCITING CHIP 2015-09-28 Bana: F
Lopp: p
Placering: ejp
Prispengar: 0 kr
JOE HOO LEE 2015-09-28 Bana: F
Lopp: 7
Placering: 8
Prispengar: 5500 kr
JUDYS SUNRISE (NO) 2015-09-25 Bana: Op
Lopp: k
Placering: gdk
Prispengar: 0 kr
SIENNA LADY (NO) 2015-09-25 Bana: Op
Lopp: k
Placering: gdk
Prispengar: 0 kr
VALNES GWYNETH 2015-09-25 Bana: Op
Lopp: 3
Placering: d
Prispengar: 0 kr
MISS ÅSLANDA 2015-09-21 Bana: Hd
Lopp: 7
Placering: 4
Prispengar: 6750 kr
FIGHTING JOE 2015-09-21 Bana: Hd
Lopp: 6
Placering: 8
Prispengar: 5500 kr
EXCITING CHIP 2015-09-20 Bana: År
Lopp: p
Placering: ejp
Prispengar: 0 kr
MISS JUDY 2015-09-20 Bana: År
Lopp: p
Placering: 1p
Prispengar: 0 kr
CHIP LINE 2015-09-20 Bana: År
Lopp: 6
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
SPEED AND POWER 2015-09-18 Bana: År
Lopp: p
Placering: str
Prispengar: 0 kr
TAPE R.ICKE 2015-09-18 Bana: År
Lopp: p
Placering: ejp
Prispengar: 0 kr
TIGER BEE (DK) 2015-09-18 Bana: År
Lopp: 9
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
MONFALCONE 2015-09-18 Bana: År
Lopp: 6
Placering: 2
Prispengar: 13500 kr
EDDIE 2015-09-18 Bana: År
Lopp: 5
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
CALL THE JUDGE 2015-09-18 Bana: År
Lopp: 10
Placering: str
Prispengar: 0 kr
POSSIBILITY N.O. (NO) 2015-09-13 Bana: Bj
Lopp: 12
Placering: 4
Prispengar: 8203 kr
FIGHTING JOE 2015-09-12 Bana: Bs
Lopp: 9
Placering: 8
Prispengar: 5500 kr
JOE YANKEE 2015-09-10 Bana: År
Lopp: p
Placering: 1p
Prispengar: 0 kr
TIGER BEE (DK) 2015-09-10 Bana: År
Lopp: 9
Placering: 6
Prispengar: 2000 kr
JOE HOO LEE 2015-09-10 Bana: År
Lopp: 3
Placering: 7
Prispengar: 2200 kr
TRYTOBE 2015-09-09 Bana: Bj
Lopp: 10
Placering: 5
Prispengar: 3076 kr
MISS ÅSLANDA 2015-09-08 Bana: Ö
Lopp: 6
Placering: 2
Prispengar: 16300 kr
POSSIBILITY N.O. (NO) 2015-09-08 Bana: Ö
Lopp: 12
Placering: d
Prispengar: 0 kr
FIGHTING JOE 2015-09-03 Bana: Åm
Lopp: 5
Placering: 3
Prispengar: 4400 kr
MONFALCONE 2015-09-03 Bana: Åm
Lopp: 3
Placering: 2
Prispengar: 10300 kr
VALNES GWYNETH 2015-08-25 Bana: F
Lopp: 8
Placering: 3
Prispengar: 3750 kr
TIGER BEE (DK) 2015-08-25 Bana: F
Lopp: 10
Placering: 7
Prispengar: 2000 kr
EDDIE 2015-08-23 Bana: År
Lopp: 7
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
FIGHTING JOE 2015-08-23 Bana: År
Lopp: 6
Placering: d
Prispengar: 0 kr
CALL THE JUDGE 2015-08-23 Bana: År
Lopp: 2
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
JOE HOO LEE 2015-08-22 Bana: Ax
Lopp: 8
Placering: 3
Prispengar: 17500 kr
CHIP LINE 2015-08-17 Bana: F
Lopp: 7
Placering: d
Prispengar: 0 kr
STARK PALEMA 2015-08-17 Bana: F
Lopp: 5
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
TRYTOBE 2015-08-17 Bana: F
Lopp: 1
Placering: 3
Prispengar: 4850 kr
TIGER BEE (DK) 2015-08-16 Bana: Åm
Lopp: 9
Placering: 3
Prispengar: 3750 kr
POSSIBILITY N.O. (NO) 2015-08-15 Bana: Mo
Lopp: 2
Placering: 1
Prispengar: 15381 kr
VALNES GWYNETH 2015-08-14 Bana: Å
Lopp: 10
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
MISS ÅSLANDA 2015-08-14 Bana: Å
Lopp: 1
Placering: 3
Prispengar: 17500 kr
FIGHTING JOE 2015-08-13 Bana: Ö
Lopp: 6
Placering: 5
Prispengar: 8000 kr
JOE YANKEE 2015-08-09 Bana: År
Lopp: p
Placering: str
Prispengar: 0 kr
LAZA MAGIC 2015-08-09 Bana: År
Lopp: p
Placering: 1p
Prispengar: 0 kr
RELIABLE JOE 2015-08-09 Bana: År
Lopp: k
Placering: gdk
Prispengar: 0 kr
CALL THE JUDGE 2015-08-09 Bana: År
Lopp: 3
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
JOE HOO LEE 2015-08-05 Bana: Bj
Lopp: 10
Placering: 2
Prispengar: 10254 kr
MISS ÅSLANDA 2015-08-04 Bana: L
Lopp: 6
Placering: 1
Prispengar: 22000 kr
CHIP LINE 2015-07-30 Bana: Å
Lopp: 3
Placering: 8
Prispengar: 5500 kr
EDDIE 2015-07-29 Bana: Bj
Lopp: 6
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
POSSIBILITY N.O. (NO) 2015-07-27 Bana: År
Lopp: 6
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
TRYTOBE 2015-07-27 Bana: År
Lopp: 3
Placering: d
Prispengar: 0 kr
STARK PALEMA 2015-07-27 Bana: År
Lopp: 2
Placering: 8
Prispengar: 2000 kr
TRYTOBE 2015-07-20 Bana: Åm
Lopp: 8
Placering: d
Prispengar: 0 kr
STARK PALEMA 2015-07-12 Bana: År
Lopp: 5
Placering: 4
Prispengar: 3000 kr
MISS ÅSLANDA 2015-07-09 Bana: Ö
Lopp: 2
Placering: str
Prispengar: 0 kr
VALNES GWYNETH 2015-07-08 Bana: Åm
Lopp: 2
Placering: 3
Prispengar: 3400 kr
CHIP LINE 2015-07-02 Bana: År
Lopp: 7
Placering: 3
Prispengar: 17500 kr
POSSIBILITY N.O. (NO) 2015-07-02 Bana: År
Lopp: 2
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
STARK PALEMA 2015-07-02 Bana: År
Lopp: 1
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
FIGHTING JOE 2015-06-28 Bana: Mp
Lopp: 9
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
VALNES GWYNETH 2015-06-28 Bana: Mp
Lopp: 1
Placering: 5
Prispengar: 2100 kr
EDDIE 2015-06-27 Bana: F
Lopp: 5
Placering: 1
Prispengar: 200000 kr
MISS ÅSLANDA 2015-06-26 Bana: F
Lopp: 5
Placering: 3
Prispengar: 17500 kr
JOE HOO LEE 2015-06-19 Bana: År
Lopp: k
Placering: gdk
Prispengar: 0 kr
TRYTOBE 2015-06-19 Bana: År
Lopp: k
Placering: gdk
Prispengar: 0 kr
CHIP LINE 2015-06-19 Bana: År
Lopp: 9
Placering: 3
Prispengar: 3400 kr
VALNES GWYNETH 2015-06-19 Bana: År
Lopp: 8
Placering: 6
Prispengar: 2000 kr
STARK PALEMA 2015-06-19 Bana: År
Lopp: 4
Placering: 8
Prispengar: 3000 kr
CALL THE JUDGE 2015-06-18 Bana: Ax
Lopp: 1
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
EDDIE 2015-06-17 Bana: Åm
Lopp: 9
Placering: 1
Prispengar: 100000 kr
FIGHTING JOE 2015-06-17 Bana: Åm
Lopp: 4
Placering: 2
Prispengar: 25000 kr
POSSIBILITY N.O. (NO) 2015-06-13 Bana: Bj
Lopp: 9
Placering: 3
Prispengar: 20508 kr
VALNES GWYNETH 2015-06-09 Bana: Mo
Lopp: 6
Placering: d
Prispengar: 0 kr
CALL THE JUDGE 2015-06-09 Bana: Mo
Lopp: 3
Placering: 3
Prispengar: 4102 kr
FIGHTING JOE 2015-06-09 Bana: Mo
Lopp: 1
Placering: 2
Prispengar: 6152 kr
TRYTOBE 2015-06-08 Bana: År
Lopp: k
Placering: str
Prispengar: 0 kr
MISS ÅSLANDA 2015-06-08 Bana: År
Lopp: 6
Placering: 2
Prispengar: 25000 kr
EDDIE 2015-06-08 Bana: År
Lopp: 5
Placering: 1
Prispengar: 12000 kr
STARK PALEMA 2015-06-02 Bana: Mo
Lopp: 6
Placering: 3
Prispengar: 4102 kr
STARK PALEMA 2015-05-25 Bana: F
Lopp: 4
Placering: d
Prispengar: 0 kr
CALL THE JUDGE 2015-05-22 Bana: Ro
Lopp: 2
Placering: 3
Prispengar: 17500 kr
VALNES GWYNETH 2015-05-22 Bana: Ro
Lopp: 1
Placering: 7
Prispengar: 5500 kr
EDDIE 2015-05-21 Bana: År
Lopp: 4
Placering: 4
Prispengar: 6500 kr
FIGHTING JOE 2015-05-21 Bana: År
Lopp: 3
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
POSSIBILITY N.O. (NO) 2015-05-20 Bana: Bj
Lopp: 2
Placering: 1
Prispengar: 30762 kr
POSSIBILITY N.O. (NO) 2015-05-13 Bana: Bj
Lopp: 6
Placering: 4
Prispengar: 5127 kr
CALL THE JUDGE 2015-05-13 Bana: Bj
Lopp: 1
Placering: 5
Prispengar: 3076 kr
VALNES GWYNETH 2015-05-12 Bana: År
Lopp: 6
Placering: 3
Prispengar: 6300 kr
FIGHTING JOE 2015-05-02 Bana: Ö
Lopp: 12
Placering: 6
Prispengar: 5500 kr
POSSIBILITY N.O. (NO) 2015-04-30 Bana: Bj
Lopp: 5
Placering: 4
Prispengar: 2564 kr
CHIP LINE 2015-04-19 Bana: År
Lopp: k
Placering: gdk
Prispengar: 0 kr
MISS ÅSLANDA 2015-04-18 Bana: F
Lopp: 1
Placering: str
Prispengar: 0 kr
EDDIE 2015-04-09 Bana: Bj
Lopp: 4
Placering: 1
Prispengar: 10254 kr
EDDIE 2015-04-05 Bana: Mo
Lopp: 8
Placering: 1
Prispengar: 14356 kr
FIGHTING JOE 2015-04-02 Bana: Ö
Lopp: 2
Placering: 2
Prispengar: 12000 kr
EDDIE 2015-03-26 Bana: Bj
Lopp: 5
Placering: str
Prispengar: 0 kr
PREFERENCIAL (NO) 2015-03-25 Bana: Bj
Lopp: 6
Placering: str
Prispengar: 0 kr
MISS ÅSLANDA 2015-03-23 Bana: F
Lopp: k
Placering: gdk
Prispengar: 0 kr
CALL THE JUDGE 2015-03-10 Bana: Ax
Lopp: k
Placering: gdk
Prispengar: 0 kr
FIGHTING JOE 2015-03-10 Bana: Ax
Lopp: 4
Placering: 1
Prispengar: 50000 kr
PREFERENCIAL (NO) 2015-03-04 Bana: Å
Lopp: 4
Placering: 5
Prispengar: 5000 kr
TEXAS JOE 2015-03-02 Bana: F
Lopp: k
Placering: gdk
Prispengar: 0 kr
PREFERENCIAL (NO) 2015-02-20 Bana: Bi
Lopp: 3
Placering: 3
Prispengar: 5127 kr
MONFALCONE 2015-02-11 Bana: Å
Lopp: 7
Placering: d
Prispengar: 0 kr
FIGHTING JOE 2015-02-11 Bana: Å
Lopp: 1
Placering: 4
Prispengar: 5700 kr
PREFERENCIAL (NO) 2015-02-07 Bana: Op
Lopp: 1
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
FIGHTING JOE 2015-02-04 Bana: Bj
Lopp: 1
Placering: 2
Prispengar: 7691 kr
RELIABLE JOE 2015-02-01 Bana: F
Lopp: k
Placering: str
Prispengar: 0 kr
PREFERENCIAL (NO) 2015-02-01 Bana: F
Lopp: 5
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
MONFALCONE 2015-01-26 Bana: F
Lopp: 3
Placering: 1
Prispengar: 25000 kr
PREFERENCIAL (NO) 2015-01-22 Bana: Bj
Lopp: 5
Placering: 4
Prispengar: 2564 kr
MONFALCONE 2015-01-05 Bana: F
Lopp: 4
Placering: 2
Prispengar: 13500 kr
POSSIBILITY N.O. (NO) 2014-12-30 Bana: Bj
Lopp: 5
Placering: 3
Prispengar: 4281 kr
EDDIE 2014-12-27 Bana: Mo
Lopp: 6
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
EDDIE 2014-12-15 Bana: F
Lopp: k
Placering: gdk
Prispengar: 0 kr
POSSIBILITY N.O. (NO) 2014-12-12 Bana: Op
Lopp: 3
Placering: 1
Prispengar: 16053 kr
PREFERENCIAL (NO) 2014-12-06 Bana: Dr
Lopp: 7
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
JOE FRAZIER 2014-12-04 Bana: Bj
Lopp: 3
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
EDDIE 2014-12-03 Bana: Bj
Lopp: 5
Placering: d
Prispengar: 0 kr
POSSIBILITY N.O. (NO) 2014-12-03 Bana: Bj
Lopp: 2
Placering: 7
Prispengar: 3211 kr
JOE FRAZIER 2014-11-23 Bana: F
Lopp: 12
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
JESSIES QUALITY (NO) 2014-11-21 Bana: Bj
Lopp: 1
Placering: str
Prispengar: 0 kr
POSSIBILITY N.O. (NO) 2014-11-19 Bana: Bj
Lopp: 10
Placering: 1
Prispengar: 21404 kr
EDDIE 2014-11-13 Bana: Å
Lopp: 8
Placering: d
Prispengar: 0 kr
FIGHTING JOE 2014-11-10 Bana: F
Lopp: k
Placering: gdk
Prispengar: 0 kr
PREFERENCIAL (NO) 2014-11-10 Bana: F
Lopp: 4
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
CALL THE JUDGE 2014-11-07 Bana: F
Lopp: k
Placering: ejg
Prispengar: 0 kr
POSSIBILITY N.O. (NO) 2014-11-07 Bana: F
Lopp: 1
Placering: str
Prispengar: 0 kr
EDDIE 2014-10-29 Bana: Å
Lopp: 2
Placering: 4
Prispengar: 7500 kr
JOE FRAZIER 2014-10-28 Bana: Mo
Lopp: 1
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
SANDY SHAW (NO) 2014-10-22 Bana: Bj
Lopp: k
Placering: gdk
Prispengar: 0 kr
POSSIBILITY N.O. (NO) 2014-10-20 Bana: F
Lopp: 1
Placering: 7
Prispengar: 2100 kr
PREFERENCIAL (NO) 2014-10-18 Bana: Mo
Lopp: 8
Placering: 6
Prispengar: 5351 kr
MONFALCONE 2014-10-13 Bana: F
Lopp: 7
Placering: d
Prispengar: 0 kr
JESSIES QUALITY (NO) 2014-10-12 Bana: År
Lopp: k
Placering: gdk
Prispengar: 0 kr
VALNES GWYNETH 2014-10-12 Bana: År
Lopp: k
Placering: gdk
Prispengar: 0 kr
POSSIBILITY N.O. (NO) 2014-10-08 Bana: Bj
Lopp: 1
Placering: 6
Prispengar: 2140 kr
RELIABLE JOE 2014-10-05 Bana: År
Lopp: k
Placering: ejg
Prispengar: 0 kr
SURPRISE JUDY 2014-10-05 Bana: År
Lopp: 1
Placering: 6
Prispengar: 2500 kr
SURPRISE JUDY 2014-09-22 Bana: F
Lopp: 9
Placering: d
Prispengar: 0 kr
MONFALCONE 2014-09-21 Bana: År
Lopp: 7
Placering: 2
Prispengar: 13500 kr
JUDY FRIPONNE 2014-09-20 Bana: År
Lopp: p
Placering: 1p
Prispengar: 0 kr
PREFERENCIAL (NO) 2014-09-16 Bana: Mo
Lopp: 7
Placering: 6
Prispengar: 2140 kr
TRYTOBE 2014-09-08 Bana: Åm
Lopp: p
Placering: 1p
Prispengar: 0 kr
SURPRISE JUDY 2014-09-08 Bana: Åm
Lopp: 8
Placering: 4
Prispengar: 2400 kr
TAKEMETOPARADISE 2014-09-08 Bana: Åm
Lopp: 5
Placering: 6
Prispengar: 2000 kr
PREFERENCIAL (NO) 2014-09-07 Bana: Bj
Lopp: 10
Placering: d
Prispengar: 0 kr
SMIRNOV LAVEC 2014-09-03 Bana: Bj
Lopp: 2
Placering: 2
Prispengar: 16053 kr
SURPRISE JUDY 2014-08-31 Bana: År
Lopp: 9
Placering: 2
Prispengar: 4200 kr
TAKEMETOPARADISE 2014-08-31 Bana: År
Lopp: 9
Placering: 7
Prispengar: 2000 kr
MAX ANDOVER 2014-08-31 Bana: År
Lopp: 7
Placering: 6
Prispengar: 2500 kr
PREFERENCIAL (NO) 2014-08-27 Bana: Bj
Lopp: 5
Placering: 1
Prispengar: 32106 kr
MONFALCONE 2014-08-26 Bana: J
Lopp: 8
Placering: d
Prispengar: 0 kr
MAX ANDOVER 2014-08-24 Bana: Mo
Lopp: 6
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
SMIRNOV LAVEC 2014-08-24 Bana: Mo
Lopp: 4
Placering: 2
Prispengar: 8027 kr
MONTDORE 2014-08-21 Bana: Bj
Lopp: 2
Placering: str
Prispengar: 0 kr
TAKEMETOPARADISE 2014-08-19 Bana: År
Lopp: 4
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
MONTDORE 2014-08-19 Bana: År
Lopp: 3
Placering: 3
Prispengar: 6300 kr
EDDIE 2014-08-14 Bana: Ö
Lopp: 5
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
SMIRNOV LAVEC 2014-08-14 Bana: Ö
Lopp: 11
Placering: d
Prispengar: 0 kr
MAX ANDOVER 2014-08-12 Bana: No
Lopp: 5
Placering: 4
Prispengar: 3211 kr
MONTDORE 2014-08-11 Bana: F
Lopp: 10
Placering: 7
Prispengar: 2100 kr
PREFERENCIAL (NO) 2014-08-10 Bana: År
Lopp: 9
Placering: 2
Prispengar: 3600 kr
JOE FRAZIER 2014-08-10 Bana: År
Lopp: 3
Placering: 8
Prispengar: 5500 kr
TAKEMETOPARADISE 2014-08-10 Bana: År
Lopp: 11
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
SURPRISE JUDY 2014-08-04 Bana: F
Lopp: 1
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
EDDIE 2014-07-31 Bana: Å
Lopp: 3
Placering: d
Prispengar: 0 kr
SURPRISE JUDY 2014-07-28 Bana: Åm
Lopp: 9
Placering: d
Prispengar: 0 kr
PREFERENCIAL (NO) 2014-07-28 Bana: Åm
Lopp: 4
Placering: 3
Prispengar: 4400 kr
MONFALCONE 2014-07-28 Bana: Åm
Lopp: 1
Placering: 1
Prispengar: 22000 kr
JUDY FRIPONNE 2014-07-26 Bana: År
Lopp: p
Placering: str
Prispengar: 0 kr
MISS ÅSLANDA 2014-07-26 Bana: År
Lopp: p
Placering: 1p
Prispengar: 0 kr
SMIRNOV LAVEC 2014-07-26 Bana: År
Lopp: 9
Placering: 1
Prispengar: 8000 kr
MAX ANDOVER 2014-07-26 Bana: År
Lopp: 7
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
TAKEMETOPARADISE 2014-07-26 Bana: År
Lopp: 6
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
JOE MARTINI 2014-07-21 Bana: År
Lopp: p
Placering: 1p
Prispengar: 0 kr
VALNES GWYNETH 2014-07-21 Bana: År
Lopp: p
Placering: 1p
Prispengar: 0 kr
MONTDORE 2014-07-21 Bana: År
Lopp: 6
Placering: 5
Prispengar: 2700 kr
JOE FRAZIER 2014-07-21 Bana: År
Lopp: 4
Placering: d
Prispengar: 0 kr
PREFERENCIAL (NO) 2014-07-21 Bana: År
Lopp: 10
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
MONTDORE 2014-07-12 Bana: År
Lopp: 6
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
TAKEMETOPARADISE 2014-07-12 Bana: År
Lopp: 13
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
MAX ANDOVER 2014-07-11 Bana: År
Lopp: 9
Placering: d
Prispengar: 0 kr
EDDIE 2014-07-11 Bana: År
Lopp: 6
Placering: 1
Prispengar: 20000 kr
MONFALCONE 2014-07-11 Bana: År
Lopp: 4
Placering: 1
Prispengar: 20000 kr
JOE FRAZIER 2014-07-11 Bana: År
Lopp: 2
Placering: 4
Prispengar: 3000 kr
SURPRISE JUDY 2014-07-09 Bana: Åm
Lopp: 1
Placering: 5
Prispengar: 2500 kr
PREFERENCIAL (NO) 2014-07-08 Bana: Mo
Lopp: 4
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
SMIRNOV LAVEC 2014-07-06 Bana: Ar
Lopp: 2
Placering: d
Prispengar: 0 kr
JOE FRAZIER 2014-07-03 Bana: År
Lopp: k
Placering: gdk
Prispengar: 0 kr
PREFERENCIAL (NO) 2014-06-30 Bana: Ja
Lopp: 3
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
MAX ANDOVER 2014-06-29 Bana: Ar
Lopp: 4
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
EDDIE 2014-06-25 Bana: Åm
Lopp: 8
Placering: 2
Prispengar: 9300 kr
MONTDORE 2014-06-25 Bana: Åm
Lopp: 5
Placering: 4
Prispengar: 8000 kr
SMIRNOV LAVEC 2014-06-25 Bana: Åm
Lopp: 11
Placering: 2
Prispengar: 9300 kr
JOE FRAZIER 2014-06-25 Bana: Åm
Lopp: 1
Placering: d
Prispengar: 0 kr
J.J.JUDY (NO) 2014-06-24 Bana: Mo
Lopp: k
Placering: gdk
Prispengar: 0 kr
JESSIES QUALITY (NO) 2014-06-24 Bana: Mo
Lopp: k
Placering: gdk
Prispengar: 0 kr
MAX ANDOVER 2014-06-22 Bana: Ar
Lopp: 3
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
CALL THE JUDGE 2014-06-21 Bana: År
Lopp: p
Placering: 1p
Prispengar: 0 kr
CHIP LINE 2014-06-21 Bana: År
Lopp: p
Placering: 1p
Prispengar: 0 kr
POSSIBILITY N.O. (NO) 2014-06-21 Bana: År
Lopp: k
Placering: gdk
Prispengar: 0 kr
MONTDORE 2014-06-17 Bana: S
Lopp: 7
Placering: d
Prispengar: 0 kr
POSSIBILITY N.O. (NO) 2014-06-16 Bana: F
Lopp: k
Placering: str
Prispengar: 0 kr
CHIP LINE 2014-06-10 Bana: År
Lopp: p
Placering: str
Prispengar: 0 kr
FIGHTING JOE 2014-06-10 Bana: År
Lopp: p
Placering: 1p
Prispengar: 0 kr
MERLES SIMONE 2014-06-10 Bana: År
Lopp: p
Placering: 1p
Prispengar: 0 kr
TEXAS JOE 2014-06-10 Bana: År
Lopp: p
Placering: 1p
Prispengar: 0 kr
MONFALCONE 2014-06-10 Bana: År
Lopp: 3
Placering: d
Prispengar: 0 kr
MAX ANDOVER 2014-06-06 Bana: Op
Lopp: 7
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
MONTDORE 2014-05-28 Bana: Å
Lopp: 7
Placering: d
Prispengar: 0 kr
EDDIE 2014-05-28 Bana: Å
Lopp: 2
Placering: 1
Prispengar: 50000 kr
SMIRNOV LAVEC 2014-05-27 Bana: År
Lopp: 9
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
BLING DYNASTY (US) 2014-05-27 Bana: År
Lopp: 1
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
MAX ANDOVER 2014-05-23 Bana: Op
Lopp: 3
Placering: 1
Prispengar: 16053 kr
PREFERENCIAL (NO) 2014-05-21 Bana: Bj
Lopp: 7
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
EDDIE 2014-05-19 Bana: F
Lopp: 7
Placering: 6
Prispengar: 5500 kr
BLING DYNASTY (US) 2014-05-19 Bana: F
Lopp: 2
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
MONFALCONE 2014-05-17 Bana: Åm
Lopp: 3
Placering: 1
Prispengar: 20000 kr
MAX ANDOVER 2014-05-11 Bana: Mo
Lopp: 7
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
EDDIE 2014-05-05 Bana: F
Lopp: 7
Placering: 1
Prispengar: 15000 kr
MONTDORE 2014-05-05 Bana: F
Lopp: 3
Placering: 1
Prispengar: 25000 kr
BLING DYNASTY (US) 2014-05-05 Bana: F
Lopp: 2
Placering: 2
Prispengar: 12000 kr
MONFALCONE 2014-05-04 Bana: År
Lopp: 5
Placering: 6
Prispengar: 2000 kr
JOE FRAZIER 2014-05-04 Bana: År
Lopp: 2
Placering: d
Prispengar: 0 kr
SMIRNOV LAVEC 2014-05-04 Bana: År
Lopp: 1
Placering: 7
Prispengar: 2000 kr
PREFERENCIAL (NO) 2014-05-02 Bana: Ja
Lopp: 2
Placering: 5
Prispengar: 2676 kr
MONTDORE 2014-04-26 Bana: Å
Lopp: 3
Placering: 4
Prispengar: 6700 kr
MAX ANDOVER 2014-04-23 Bana: Bj
Lopp: 7
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
REALISTIC (NO) 2014-04-23 Bana: Bj
Lopp: 1
Placering: str
Prispengar: 0 kr
GARDENS FAIRYTALE (NO) 2014-04-17 Bana: Mo
Lopp: 6
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
NEXT LOVE 2014-04-16 Bana: Bj
Lopp: 9
Placering: str
Prispengar: 0 kr
MAX ANDOVER 2014-04-16 Bana: Bj
Lopp: 7
Placering: 6
Prispengar: 2140 kr
JOE FRAZIER 2014-04-15 Bana: Ax
Lopp: 9
Placering: d
Prispengar: 0 kr
BLING DYNASTY (US) 2014-04-15 Bana: Ax
Lopp: 4
Placering: d
Prispengar: 0 kr
REALISTIC (NO) 2014-04-13 Bana: År
Lopp: k
Placering: gdk
Prispengar: 0 kr
EDDIE 2014-04-13 Bana: År
Lopp: 2
Placering: 1
Prispengar: 15000 kr
SMIRNOV LAVEC 2014-04-10 Bana: Ö
Lopp: 2
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
MONTDORE 2014-04-09 Bana: Å
Lopp: 6
Placering: 1
Prispengar: 30000 kr
MAX ANDOVER 2014-04-08 Bana: Åm
Lopp: 3
Placering: 4
Prispengar: 4200 kr
BLING DYNASTY (US) 2014-04-08 Bana: Åm
Lopp: 1
Placering: 4
Prispengar: 4200 kr
RELIABLE JOE 2014-04-05 Bana: År
Lopp: k
Placering: ejg
Prispengar: 0 kr
BLING DYNASTY (US) 2014-03-31 Bana: F
Lopp: 4
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
JOE FRAZIER 2014-03-31 Bana: F
Lopp: 2
Placering: 3
Prispengar: 17500 kr
SMIRNOV LAVEC 2014-03-31 Bana: F
Lopp: 1
Placering: 7
Prispengar: 2000 kr
GARDENS FAIRYTALE (NO) 2014-03-30 Bana: Mo
Lopp: 7
Placering: d
Prispengar: 0 kr
MAX ANDOVER 2014-03-30 Bana: Mo
Lopp: 6
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
MONTDORE 2014-03-26 Bana: Bj
Lopp: 7
Placering: d
Prispengar: 0 kr
NEXT LOVE 2014-03-26 Bana: Bj
Lopp: 2
Placering: 6
Prispengar: 2140 kr
PREFERENCIAL (NO) 2014-03-19 Bana: Bj
Lopp: 7
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
MAX ANDOVER 2014-03-19 Bana: Bj
Lopp: 6
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
MONTDORE 2014-03-15 Bana: Å
Lopp: 13
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
GARDENS FAIRYTALE (NO) 2014-03-13 Bana: Bj
Lopp: 4
Placering: str
Prispengar: 0 kr
MAX ANDOVER 2014-03-12 Bana: Bj
Lopp: 4
Placering: 3
Prispengar: 9632 kr
BLING DYNASTY (US) 2014-03-11 Bana: Mo
Lopp: 5
Placering: str
Prispengar: 0 kr
MONFALCONE 2014-03-11 Bana: Mo
Lopp: 1
Placering: d
Prispengar: 0 kr
PREFERENCIAL (NO) 2014-03-08 Bana: Bj
Lopp: 4
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
MONTDORE 2014-03-03 Bana: Å
Lopp: 4
Placering: 2
Prispengar: 12000 kr
GARDENS FAIRYTALE (NO) 2014-02-27 Bana: Bj
Lopp: 4
Placering: 1
Prispengar: 12842 kr
PREFERENCIAL (NO) 2014-02-25 Bana: Mo
Lopp: 6
Placering: 4
Prispengar: 3211 kr
ALFONS CORNELIS 2014-02-25 Bana: Mo
Lopp: 5
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
BLING DYNASTY (US) 2014-02-23 Bana: Hd
Lopp: 9
Placering: str
Prispengar: 0 kr
MAX ANDOVER 2014-02-23 Bana: Hd
Lopp: 5
Placering: str
Prispengar: 0 kr
GARDENS FAIRYTALE (NO) 2014-02-13 Bana: Bj
Lopp: 5
Placering: str
Prispengar: 0 kr
MAX ANDOVER 2014-02-06 Bana: Å
Lopp: 8
Placering: str
Prispengar: 0 kr
ALFONS CORNELIS 2014-01-29 Bana: Bj
Lopp: 9
Placering: 5
Prispengar: 2676 kr
MAX ANDOVER 2014-01-25 Bana: Bj
Lopp: 6
Placering: 6
Prispengar: 5351 kr
WELLADAY (NO) 2014-01-23 Bana: Bj
Lopp: 4
Placering: str
Prispengar: 0 kr
MAX ANDOVER 2014-01-15 Bana: Bj
Lopp: 8
Placering: 2
Prispengar: 16053 kr
MAX ANDOVER 2013-12-30 Bana: F
Lopp: 4
Placering: 7
Prispengar: 2000 kr
VALNES EDVARD 2013-12-26 Bana: Bj
Lopp: 1
Placering: str
Prispengar: 0 kr
ATOM HORNLINE 2013-12-16 Bana: F
Lopp: k
Placering: d
Prispengar: 0 kr
NOTORIOUS VOLO (US) 2013-12-16 Bana: F
Lopp: 10
Placering: 4
Prispengar: 1700 kr
MONTDORE 2013-12-14 Bana: Å
Lopp: 3
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
CULTIVATED (NO) 2013-12-11 Bana: Bj
Lopp: 2
Placering: 3
Prispengar: 8332 kr
JISACI OF HEDEN 2013-12-08 Bana: F
Lopp: 9
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
VALNES EDVARD 2013-12-08 Bana: F
Lopp: 10
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
BLING DYNASTY (US) 2013-12-07 Bana: Dr
Lopp: 2
Placering: 2
Prispengar: 8927 kr
JISACI OF HEDEN 2013-12-04 Bana: Bj
Lopp: 9
Placering: 8
Prispengar: 2381 kr
MAX MARTINI 2013-12-04 Bana: Bj
Lopp: 3
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
MONTDORE 2013-12-04 Bana: Bj
Lopp: 3
Placering: 2
Prispengar: 17855 kr
NOTORIOUS VOLO (US) 2013-12-03 Bana: Å
Lopp: 9
Placering: 6
Prispengar: 2000 kr
MAX ANDOVER 2013-12-03 Bana: Å
Lopp: 6
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
NEXT LOVE 2013-11-27 Bana: Bj
Lopp: 8
Placering: 6
Prispengar: 2381 kr
PREFERENCIAL (NO) 2013-11-27 Bana: Bj
Lopp: 4
Placering: 1
Prispengar: 35709 kr
SURPRISE JUDY 2013-11-25 Bana: F
Lopp: 2
Placering: 4
Prispengar: 4100 kr
MAX ANDOVER 2013-11-25 Bana: F
Lopp: 11
Placering: 2
Prispengar: 3500 kr
JISACI OF HEDEN 2013-11-25 Bana: F
Lopp: 1
Placering: 7
Prispengar: 2000 kr
THAI INVESTMENT (NO) 2013-11-20 Bana: Bj
Lopp: 7
Placering: d
Prispengar: 0 kr
MONTDORE 2013-11-20 Bana: Bj
Lopp: 1
Placering: d
Prispengar: 0 kr
BLING DYNASTY (US) 2013-11-19 Bana: Bj
Lopp: 4
Placering: 5
Prispengar: 2976 kr
VALNES EDVARD 2013-11-19 Bana: Mo
Lopp: 4
Placering: str
Prispengar: 0 kr
NEXT LOVE 2013-11-19 Bana: Mo
Lopp: 2
Placering: 2
Prispengar: 8927 kr
WELLADAY (NO) 2013-11-14 Bana: Bj
Lopp: 3
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
BEAUTY WARRIOR (NO) 2013-11-13 Bana: Bj
Lopp: 7
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
BLING DYNASTY (US) 2013-11-12 Bana: Bj
Lopp: 4
Placering: 1
Prispengar: 17855 kr
VALNES EDVARD 2013-11-12 Bana: Bj
Lopp: 2
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
MAX ANDOVER 2013-11-12 Bana: Mo
Lopp: 6
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
NOTORIOUS VOLO (US 2013-11-11 Bana: F
Lopp: 3
Placering: 8
Prispengar: 1200 kr
SURPRISE JUDY 2013-11-11 Bana: F
Lopp: 2
Placering: 5
Prispengar: 2900 kr
JISACI OF HEDEN 2013-11-11 Bana: F
Lopp: 1
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
MAX MARTINI 2013-11-10 Bana: Ax
Lopp: 6
Placering: d
Prispengar: 0 kr
THAI INVESTMENT (NO) 2013-11-09 Bana: Op
Lopp: 10
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
CULTIVATED (NO) 2013-11-06 Bana: Bj
Lopp: 1
Placering: 3
Prispengar: 8332 kr
PREFERENCIAL (NO) 2013-11-05 Bana: Bj
Lopp: 5
Placering: 0
Prispengar: 8927 kr
MONFALCONE 2013-11-04 Bana: F
Lopp: 8
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
JISACI OF HEDEN 2013-11-04 Bana: F
Lopp: 1
Placering: d
Prispengar: 0 kr
NEXT LOVE 2013-10-31 Bana: Å
Lopp: 10
Placering: str
Prispengar: 0 kr
MONTDORE 2013-10-30 Bana: Bj
Lopp: 2
Placering: 1
Prispengar: 26782 kr
JISACI OF HEDEN 2013-10-26 Bana: F
Lopp: k
Placering: gdk
Prispengar: 0 kr
BEAUTY WARRIOR (NO) 2013-10-26 Bana: F
Lopp: 7
Placering: 4
Prispengar: 2500 kr
GARDENS FAIRYTALE (NO) 2013-10-26 Bana: F
Lopp: 6
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
MAX ANDOVER 2013-10-26 Bana: F
Lopp: 3
Placering: str
Prispengar: 0 kr
SURPRISE JUDY 2013-10-26 Bana: F
Lopp: 1
Placering: 2
Prispengar: 8500 kr
MAX MARTINI 2013-10-25 Bana: Ö
Lopp: 4
Placering: 4
Prispengar: 6200 kr
NOTORIOUS VOLO (US) 2013-10-25 Bana: Ö
Lopp: 11
Placering: 2
Prispengar: 8500 kr
THAI INVESTMENT (NO) 2013-10-23 Bana: Bj
Lopp: 6
Placering: 3
Prispengar: 17855 kr
WELLADAY (NO) 2013-10-22 Bana: Bj
Lopp: 5
Placering: d
Prispengar: 0 kr
VALNES EDVARD 2013-10-22 Bana: Bj
Lopp: 3
Placering: 1
Prispengar: 17855 kr
ALFONS CORNELIS 2013-10-21 Bana: F
Lopp: 3
Placering: str
Prispengar: 0 kr
MONFALCONE 2013-10-18 Bana: Ro
Lopp: 7
Placering: 2
Prispengar: 18000 kr
MONTDORE 2013-10-16 Bana: Bj
Lopp: 1
Placering: 2
Prispengar: 11903 kr
BLING DYNASTY (US) 2013-10-15 Bana: Bj
Lopp: 5
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
WELLADAY (NO) 2013-10-15 Bana: Bj
Lopp: 4
Placering: 4
Prispengar: 3571 kr
BEAUTY WARRIOR (NO) 2013-10-15 Bana: Bj
Lopp: 1
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
PREFERENCIAL (NO) 2013-10-14 Bana: Bj
Lopp: 4
Placering: 3
Prispengar: 5952 kr
NEXT LOVE 2013-10-14 Bana: Bj
Lopp: 3
Placering: 1
Prispengar: 17855 kr
MAX ANDOVER 2013-10-08 Bana: Bj
Lopp: 5
Placering: 5
Prispengar: 2976 kr
BEAUTY WARRIOR (NO) 2013-10-08 Bana: Bj
Lopp: 2
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
MAX MARTINI 2013-10-08 Bana: Bj
Lopp: 2
Placering: 1
Prispengar: 17855 kr
JOE FRAZIER 2013-10-06 Bana: År
Lopp: k
Placering: gdk
Prispengar: 0 kr
NOTORIOUS VOLO (US) 2013-10-03 Bana: Ö
Lopp: 10
Placering: 8
Prispengar: 2000 kr
ALFONS CORNELIS 2013-10-01 Bana: Mo
Lopp: 8
Placering: 2
Prispengar: 8927 kr
WELLADAY (NO) 2013-10-01 Bana: Mo
Lopp: 6
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
PREFERENCIAL (NO) 2013-10-01 Bana: Mo
Lopp: 5
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
NEXT LOVE 2013-10-01 Bana: Mo
Lopp: 2
Placering: 3
Prispengar: 5952 kr
MONFALCONE 2013-09-30 Bana: Bj
Lopp: 2
Placering: 1
Prispengar: 17855 kr
MAX MARTINI 2013-09-29 Bana: Mo
Lopp: 5
Placering: d
Prispengar: 0 kr
BEAUTY WARRIOR (NO) 2013-09-29 Bana: Mo
Lopp: 2
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
MONTDORE 2013-09-29 Bana: S
Lopp: 3
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
THAI INVESTMENT (NO) 2013-09-25 Bana: Bj
Lopp: 8
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
MAX ANDOVER 2013-09-25 Bana: Bj
Lopp: 3
Placering: 5
Prispengar: 3571 kr
BLING DYNASTY (US) 2013-09-24 Bana: Mo
Lopp: 7
Placering: 0
Prispengar: 10713 kr
NEXT LOVE 2013-09-24 Bana: Mo
Lopp: 5
Placering: d
Prispengar: 0 kr
GARDENS FAIRYTALE (NO) 2013-09-23 Bana: F
Lopp: 5
Placering: 4
Prispengar: 5300 kr
CULTIVATED (NO) 2013-09-21 Bana: År
Lopp: k
Placering: gdk
Prispengar: 0 kr
EDDIE 2013-09-21 Bana: År
Lopp: k
Placering: gdk
Prispengar: 0 kr
EARLY DREAM 2013-09-21 Bana: År
Lopp: 5
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
PREFERENCIAL (NO) 2013-09-21 Bana: År
Lopp: 3
Placering: 5
Prispengar: 2000 kr
VALNES EDVARD 2013-09-21 Bana: År
Lopp: 1
Placering: 5
Prispengar: 2500 kr
MAX MARTINI 2013-09-20 Bana: År
Lopp: 6
Placering: 5
Prispengar: 4700 kr
MONTDORE 2013-09-20 Bana: År
Lopp: 5
Placering: 3
Prispengar: 5000 kr
MAX ANDOVER 2013-09-14 Bana: F
Lopp: 3
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
SURPRISE JUDY 2013-09-13 Bana: F
Lopp: k
Placering: gdk
Prispengar: 0 kr
NEXT LOVE 2013-09-13 Bana: F
Lopp: 6
Placering: 3
Prispengar: 10000 kr
GLOBAL PUNCHLINE 2013-09-13 Bana: F
Lopp: 1
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
VALNES EDVARD 2013-09-11 Bana: Bj
Lopp: 9
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
WELLADAY (NO) 2013-09-11 Bana: Bj
Lopp: 3
Placering: 7
Prispengar: 2381 kr
BLING DYNASTY (US) 2013-09-10 Bana: Bj
Lopp: 5
Placering: 4
Prispengar: 3571 kr
ALFONS CORNELIS 2013-09-10 Bana: Bj
Lopp: 1
Placering: 4
Prispengar: 2976 kr
MAX MARTINI 2013-09-10 Bana: Bj
Lopp: 1
Placering: 2
Prispengar: 5952 kr
THAI INVESTMENT (NO) 2013-09-08 Bana: Bj
Lopp: 11
Placering: 6
Prispengar: 89273 kr
ALFONS CORNELIS 2013-08-28 Bana: Bj
Lopp: 7
Placering: 5
Prispengar: 4761 kr
THAI INVESTMENT (NO) 2013-08-28 Bana: Bj
Lopp: 6
Placering: 2
Prispengar: 17855 kr
GARDENS FAIRYTALE (NO) 2013-08-28 Bana: Bj
Lopp: 11
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
BEAUTY WARRIOR (NO) 2013-08-27 Bana: Bj
Lopp: 5
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
WELLADAY (NO) 2013-08-27 Bana: Bj
Lopp: 2
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
PREFERENCIAL (NO) 2013-08-27 Bana: Bj
Lopp: 1
Placering: 4
Prispengar: 7142 kr
MAX MARTINI 2013-08-26 Bana: F
Lopp: 4
Placering: 6
Prispengar: 3000 kr
MONFALCONE 2013-08-26 Bana: F
Lopp: 4
Placering: d
Prispengar: 0 kr
NEXT LOVE 2013-08-26 Bana: F
Lopp: 1
Placering: d
Prispengar: 0 kr
MAX ANDOVER 2013-08-24 Bana: Dr
Lopp: 2
Placering: 2
Prispengar: 8927 kr
MONTDORE 2013-08-21 Bana: S
Lopp: 11
Placering: d
Prispengar: 0 kr
ALFONS CORNELIS 2013-08-20 Bana: Bj
Lopp: 1
Placering: 6
Prispengar: 2381 kr
BLING DYNASTY (US) 2013-08-19 Bana: F
Lopp: 4
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
VALNES EDVARD 2013-08-19 Bana: F
Lopp: 3
Placering: 5
Prispengar: 8000 kr
BEAUTY WARRIOR (NO) 2013-08-18 Bana: Åm
Lopp: 7
Placering: 5
Prispengar: 2800 kr
EARLY DREAM 2013-08-18 Bana: Åm
Lopp: 2
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
WELLADAY (NO) 2013-08-18 Bana: Åm
Lopp: 10
Placering: d
Prispengar: 0 kr
SMIRNOV LAVEC 2013-08-18 Bana: Åm
Lopp: 1
Placering: d
Prispengar: 0 kr
NEXT LOVE 2013-08-14 Bana: Bj
Lopp: 9
Placering: 2
Prispengar: 11903 kr
MONFALCONE 2013-08-08 Bana: Å
Lopp: 6
Placering: d
Prispengar: 0 kr
GARDENS FAIRYTALE (NO) 2013-08-07 Bana: Bj
Lopp: 6
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
WELLADAY (NO) 2013-08-07 Bana: Bj
Lopp: 5
Placering: 3
Prispengar: 14284 kr
EARLY DREAM 2013-08-06 Bana: Bj
Lopp: 5
Placering: 6
Prispengar: 2381 kr
THAI INVESTMENT (NO) 2013-08-06 Bana: Bj
Lopp: 2
Placering: 1
Prispengar: 17855 kr
BLING DYNASTY (US) 2013-08-06 Bana: Mo
Lopp: 6
Placering: 6
Prispengar: 2381 kr
MONTDORE 2013-08-05 Bana: År
Lopp: 9
Placering: 1
Prispengar: 20000 kr
TAKEMETOPARADISE 2013-08-05 Bana: År
Lopp: 8
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
ALFONS CORNELIS 2013-08-04 Bana: Åm
Lopp: 3
Placering: 6
Prispengar: 1200 kr
SMIRNOV LAVEC 2013-08-02 Bana: F
Lopp: 3
Placering: 6
Prispengar: 5500 kr
PROBITY 2013-07-28 Bana: År
Lopp: p
Placering: 1p
Prispengar: 0 kr
MONTDORE 2013-07-28 Bana: År
Lopp: 7
Placering: 8
Prispengar: 4000 kr
NEXT LOVE 2013-07-28 Bana: År
Lopp: 2
Placering: 2
Prispengar: 7500 kr
BLING DYNASTY (US) 2013-07-27 Bana: F
Lopp: 8
Placering: d
Prispengar: 0 kr
MONFALCONE 2013-07-27 Bana: F
Lopp: 3
Placering: 1
Prispengar: 50000 kr
WELLADAY (NO) 2013-07-26 Bana: Op
Lopp: 3
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
PREFERENCIAL (NO) 2013-07-26 Bana: Op
Lopp: 2
Placering: 6
Prispengar: 2381 kr
DIVA ARVELLS (NO) 2013-07-21 Bana: Op
Lopp: 8
Placering: d
Prispengar: 0 kr
BEAUTY WARRIOR (NO) 2013-07-21 Bana: Op
Lopp: 5
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
NEXT LOVE 2013-07-19 Bana: Ax
Lopp: 1
Placering: d
Prispengar: 0 kr
CULTIVATED (NO) 2013-07-16 Bana: Mo
Lopp: k
Placering: gdk
Prispengar: 0 kr
ALFONS CORNELIS 2013-07-16 Bana: Mo
Lopp: 5
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
EARLY DREAM 2013-07-15 Bana: Ar
Lopp: 6
Placering: 6
Prispengar: 3000 kr
PREFERENCIAL (NO) 2013-07-14 Bana: Ja
Lopp: 10
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
TAKEMETOPARADISE 2013-07-13 Bana: År
Lopp: 1
Placering: d
Prispengar: 0 kr
GARDENS FAIRYTALE (NO) 2013-07-12 Bana: Ja
Lopp: 5
Placering: d
Prispengar: 0 kr
THAI INVESTMENT (NO) 2013-07-12 Bana: Ja
Lopp: 3
Placering: d
Prispengar: 0 kr
MONTDORE 2013-07-11 Bana: Å
Lopp: 5
Placering: d
Prispengar: 0 kr
MAX MARTINI 2013-07-11 Bana: Ö
Lopp: 10
Placering: 4
Prispengar: 6200 kr
BLING DYNASTY (US) 2013-07-10 Bana: Åm
Lopp: 4
Placering: 1
Prispengar: 22000 kr
MONFALCONE 2013-07-03 Bana: Åm
Lopp: 5
Placering: d
Prispengar: 0 kr
EARLY DREAM 2013-07-01 Bana: Ar
Lopp: 4
Placering: d
Prispengar: 0 kr
NEXT LOVE 2013-06-30 Bana: År
Lopp: k
Placering: gdk
Prispengar: 0 kr
BLING DYNASTY (US) 2013-06-30 Bana: År
Lopp: 8
Placering: d
Prispengar: 0 kr
MONTDORE 2013-06-30 Bana: År
Lopp: 5
Placering: 1
Prispengar: 35000 kr
GARDENS FAIRYTALE (NO) 2013-06-30 Bana: År
Lopp: 4
Placering: 2
Prispengar: 16000 kr
ALFONS CORNELIS 2013-06-30 Bana: År
Lopp: 3
Placering: 7
Prispengar: 2000 kr
WELLADAY (NO) 2013-06-30 Bana: År
Lopp: 11
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
MAX MARTINI 2013-06-27 Bana: Å
Lopp: 3
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
TAKEMETOPARADISE 2013-06-27 Bana: Å
Lopp: 2
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
MAX ANDOVER 2013-06-26 Bana: L
Lopp: 5
Placering: 5
Prispengar: 6000 kr
THAI INVESTMENT (NO) 2013-06-26 Bana: L
Lopp: 4
Placering: 6
Prispengar: 4500 kr
VALNES EDVARD 2013-06-26 Bana: L
Lopp: 1
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
DIVA ARVELLS (NO) 2013-06-23 Bana: Ar
Lopp: 7
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
MONFALCONE 2013-06-23 Bana: Ar
Lopp: 1
Placering: 2
Prispengar: 25000 kr
BEAUTY WARRIOR (NO) 2013-06-22 Bana: Dr
Lopp: 6
Placering: 5
Prispengar: 9522 kr
PREFERENCIAL (NO) 2013-06-22 Bana: Dr
Lopp: 6
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
MONTDORE 2013-06-21 Bana: År
Lopp: 4
Placering: str
Prispengar: 0 kr
ALFONS CORNELIS 2013-06-21 Bana: År
Lopp: 3
Placering: 2
Prispengar: 12500 kr
MAX MARTINI 2013-06-21 Bana: År
Lopp: 3
Placering: 4
Prispengar: 5300 kr
EARLY DREAM 2013-06-21 Bana: År
Lopp: 1
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
MAX ANDOVER 2013-06-19 Bana: Bj
Lopp: 1
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
MONFALCONE 2013-06-16 Bana: Åm
Lopp: 1
Placering: 1
Prispengar: 15000 kr
JOE AMIGO 2013-06-13 Bana: År
Lopp: p
Placering: 1p
Prispengar: 0 kr
NEXT LOVE 2013-06-13 Bana: År
Lopp: k
Placering: str
Prispengar: 0 kr
ALFONS CORNELIS 2013-06-13 Bana: År
Lopp: 7
Placering: d
Prispengar: 0 kr
EARLY DREAM 2013-06-13 Bana: År
Lopp: 4
Placering: 3
Prispengar: 8000 kr
PREFERENCIAL (NO) 2013-06-12 Bana: Bj
Lopp: 7
Placering: 5
Prispengar: 4761 kr
BEAUTY WARRIOR* (NO) 2013-06-12 Bana: Bj
Lopp: 7
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
VALNES EDVARD 2013-06-12 Bana: Bj
Lopp: 1
Placering: d
Prispengar: 0 kr
VALNES DISA 2013-06-11 Bana: Bj
Lopp: 3
Placering: 6
Prispengar: 2381 kr
MAX MARTINI 2013-06-09 Bana: Ö
Lopp: 5
Placering: 6
Prispengar: 5500 kr
GARDENS FAIRYTALE (NO) 2013-06-07 Bana: F
Lopp: 9
Placering: 1
Prispengar: 10000 kr
SMIRNOV LAVEC 2013-06-07 Bana: F
Lopp: 6
Placering: d
Prispengar: 0 kr
MONTDORE 2013-06-06 Bana: Å
Lopp: 4
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
DIVA ARVELLS (NO) 2013-06-05 Bana: Bj
Lopp: 4
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
WELLADAY (NO) 2013-06-05 Bana: Bj
Lopp: 1
Placering: 7
Prispengar: 3571 kr
TAKEMETOPARADISE 2013-06-04 Bana: J
Lopp: 9
Placering: str
Prispengar: 0 kr
MAX ANDOVER 2013-06-04 Bana: J
Lopp: 7
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
JOE AMIGO 2013-06-03 Bana: År
Lopp: p
Placering: d
Prispengar: ejp kr
JOE FRAZIER 2013-06-03 Bana: År
Lopp: p
Placering: 1p
Prispengar: 0 kr
ALLENIE’S LOVE 2013-06-03 Bana: År
Lopp: k
Placering: ejg
Prispengar: 0 kr
ALFONS CORNELIS 2013-06-03 Bana: År
Lopp: 5
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
THAI INVESTMENT (NO) 2013-06-03 Bana: År
Lopp: 4
Placering: d
Prispengar: 0 kr
MONFALCONE 2013-06-02 Bana: Mo
Lopp: 9
Placering: 2
Prispengar: 5952 kr
VALNES DISA 2013-06-02 Bana: Mo
Lopp: 3
Placering: 4
Prispengar: 3571 kr
EARLY DREAM 2013-06-02 Bana: Mo
Lopp: 2
Placering: 4
Prispengar: 4761 kr
BLING DYNASTY (US) 2013-05-31 Bana: F
Lopp: 1
Placering: 5
Prispengar: 3200 kr
MAX MARTINI 2013-05-28 Bana: E
Lopp: 8
Placering: 8
Prispengar: 4000 kr
NEXT LOVE 2013-05-27 Bana: F
Lopp: k
Placering: ejg
Prispengar: 0 kr
DIVA ARVELLS (NO) 2013-05-27 Bana: F
Lopp: 3
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
TAKEMETOPARADISE 2013-05-27 Bana: F
Lopp: 2
Placering: 3
Prispengar: na kr
BEAUTY WARRIOR (NO) 2013-05-24 Bana: Op
Lopp: 8
Placering: 3
Prispengar: 14284 kr
EDDIE 2013-05-19 Bana: År
Lopp: p
Placering: 1p
Prispengar: 0 kr
RELIABLE JOE 2013-05-19 Bana: År
Lopp: p
Placering: 1p
Prispengar: 0 kr
SURPRISE JUDY 2013-05-19 Bana: År
Lopp: p
Placering: 1p
Prispengar: 0 kr
BLING DYNASTY (US) 2013-05-19 Bana: År
Lopp: 6
Placering: 7
Prispengar: 2000 kr
ALFONS CORNELIS 2013-05-17 Bana: F
Lopp: 5
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
MONTDORE 2013-05-17 Bana: F
Lopp: 1
Placering: 6
Prispengar: 5500 kr
BLING DYNASTY (US) 2013-05-13 Bana: Hd
Lopp: 5
Placering: d
Prispengar: 0 kr
THAI INVESTMENT (NO) 2013-05-13 Bana: Hd
Lopp: 3
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
MAX ANDOVER 2013-05-13 Bana: Hd
Lopp: 2
Placering: 3
Prispengar: 22500 kr
MAX MARTINI 2013-05-12 Bana: Bj
Lopp: 14
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
WELLADAY (NO) 2013-05-08 Bana: Bj
Lopp: 1
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
GARDENS FAIRYTALE (NO) 2013-05-07 Bana: Ax
Lopp: 3
Placering: 1
Prispengar: 18000 kr
GLOBAL PUNCHLINE 2013-05-03 Bana: År
Lopp: k
Placering: gdk
Prispengar: 0 kr
VALNES EDVARD 2013-05-03 Bana: År
Lopp: k
Placering: gdk
Prispengar: 0 kr
TAKEMETOPARADISE 2013-05-03 Bana: År
Lopp: 6
Placering: 1
Prispengar: 15000 kr
VALNES DISA 2013-05-03 Bana: År
Lopp: 4
Placering: d
Prispengar: 0 kr
DIVA ARVELLS (NO) 2013-05-01 Bana: S
Lopp: 5
Placering: d
Prispengar: 0 kr
ALFONS CORNELIS 2013-04-29 Bana: F
Lopp: 9
Placering: 1
Prispengar: 20000 kr
BLING DYNASTY (US) 2013-04-29 Bana: F
Lopp: 5
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
MAX MARTINI 2013-04-29 Bana: F
Lopp: 2
Placering: 4
Prispengar: 7800 kr
MONTDORE 2013-04-29 Bana: F
Lopp: 2
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
PREFERENCIAL (NO) 2013-04-27 Bana: Op
Lopp: 6
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
BEAUTY WARRIOR (NO) 2013-04-23 Bana: Op
Lopp: 6
Placering: 6
Prispengar: 5952 kr
TAKEMETOPARADISE 2013-04-22 Bana: F
Lopp: 1
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
BLING DYNASTY (US) 2013-04-21 Bana: År
Lopp: 9
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
B.B.S.SUGARLIGHT 2013-04-21 Bana: År
Lopp: 8
Placering: 6
Prispengar: 6000 kr
MONTDORE 2013-04-21 Bana: År
Lopp: 3
Placering: 2
Prispengar: 7500 kr
SMIRNOV LAVEC 2013-04-21 Bana: År
Lopp: 2
Placering: 4
Prispengar: 3500 kr
ALFONS CORNELIS 2013-04-21 Bana: År
Lopp: 10
Placering: d
Prispengar: 0 kr
THAI INVESTMENT (NO) 2013-04-18 Bana: Ö
Lopp: 9
Placering: str
Prispengar: 0 kr
MAX ANDOVER 2013-04-18 Bana: Ö
Lopp: 5
Placering: str
Prispengar: 0 kr
PREFERENCIAL (NO) 2013-04-16 Bana: Mo
Lopp: 7
Placering: 1
Prispengar: 47612 kr
WELLADAY (NO) 2013-04-16 Bana: Mo
Lopp: 7
Placering: 7
Prispengar: 3571 kr
BEAUTY WARRIOR (NO) 2013-04-16 Bana: Mo
Lopp: 7
Placering: 2
Prispengar: 23806 kr
DIVA ARVELLS (NO) 2013-04-16 Bana: Mo
Lopp: 5
Placering: 3
Prispengar: 7142 kr
B.B.S.SUGARLIGHT 2013-04-13 Bana: F
Lopp: 4
Placering: 2
Prispengar: 12500 kr
BLING DYNASTY (US) 2013-04-09 Bana: Bj
Lopp: 2
Placering: 1
Prispengar: 17855 kr
BEAUTY WARRIOR (NO) 2013-04-08 Bana: Dr
Lopp: 1
Placering: 1
Prispengar: 47612 kr
MAX MARTINI 2013-04-07 Bana: Å
Lopp: 3
Placering: 4
Prispengar: 8000 kr
MONTDORE 2013-04-07 Bana: Å
Lopp: 2
Placering: 2
Prispengar: 15000 kr
NEXT LOVE 2013-04-05 Bana: F
Lopp: k
Placering: ejg
Prispengar: 0 kr
SMIRNOV LAVEC 2013-04-05 Bana: F
Lopp: k
Placering: gdk
Prispengar: 0 kr
EARLY DREAM 2013-04-05 Bana: F
Lopp: 9
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
TAKEMETOPARADISE 2013-04-05 Bana: F
Lopp: 6
Placering: 1
Prispengar: 17000 kr
EARLY DREAM 2013-03-29 Bana: F
Lopp: 11
Placering: d
Prispengar: 0 kr
PREFERENCIAL (NO) 2013-03-29 Bana: F
Lopp: 1
Placering: 5
Prispengar: 5200 kr
DIVA ARVELLS (NO) 2013-03-28 Bana: Å
Lopp: 8
Placering: 4
Prispengar: 7800 kr
THAI INVESTMENT (NO) 2013-03-28 Bana: Å
Lopp: 3
Placering: 2
Prispengar: 47000 kr
MAX MARTINI 2013-03-28 Bana: Å
Lopp: 1
Placering: 3
Prispengar: 12000 kr
CRAZY CAMTO 2013-03-21 Bana: Å
Lopp: 9
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
B.B.S.SUGARLIGHT 2013-03-21 Bana: Å
Lopp: 6
Placering: str
Prispengar: 0 kr
EARLY DREAM 2013-03-21 Bana: Å
Lopp: 3
Placering: 3
Prispengar: 5000 kr
PREFERENCIAL (NO) 2013-03-21 Bana: Å
Lopp: 2
Placering: 2
Prispengar: 16000 kr
THAI INVESTMENT (NO) 2013-03-19 Bana: Mo
Lopp: 9
Placering: 3
Prispengar: 8332 kr
TAKEMETOPARADISE 2013-03-18 Bana: F
Lopp: k
Placering: gdk
Prispengar: 0 kr
BLING DYNASTY (US) 2013-03-18 Bana: F
Lopp: 9
Placering: 1
Prispengar: 10000 kr
MONTDORE 2013-03-18 Bana: F
Lopp: 2
Placering: 2
Prispengar: 8500 kr
DIVA ARVELLS (NO) 2013-03-16 Bana: Mo
Lopp: 7
Placering: 5
Prispengar: 9522 kr
MAX ANDOVER 2013-03-16 Bana: Mp
Lopp: 3
Placering: 6
Prispengar: 5952 kr
EARLY DREAM 2013-03-12 Bana: Bj
Lopp: 4
Placering: 5
Prispengar: 2381 kr
BLING DYNASTY (US) 2013-03-11 Bana: Mp
Lopp: 7
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
B.B.S.SUGARLIGHT 2013-03-09 Bana: S
Lopp: 8
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
CRAZY CAMTO 2013-03-09 Bana: S
Lopp: 12
Placering: 4
Prispengar: 5500 kr
BEAUTY WARRIOR (NO) 2013-03-06 Bana: Bj
Lopp: 1
Placering: 3
Prispengar: 14284 kr
WELLADAY (NO) 2013-03-06 Bana: Bj
Lopp: 1
Placering: 5
Prispengar: 5952 kr
EARLY DREAM 2013-03-01 Bana: F
Lopp: 4
Placering: 5
Prispengar: 5000 kr
MAX MARTINI 2013-02-28 Bana: Å
Lopp: 2
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
PREFERENCIAL (NO) 2013-02-26 Bana: Mo
Lopp: 8
Placering: 3
Prispengar: 14284 kr
WELLADAY (NO) 2013-02-26 Bana: Mo
Lopp: 8
Placering: 7
Prispengar: 3571 kr
MAX ANDOVER 2013-02-26 Bana: Mo
Lopp: 5
Placering: 1
Prispengar: 16664 kr
BLING DYNASTY (US) 2013-02-25 Bana: F
Lopp: 5
Placering: 2
Prispengar: 12500 kr
EARLY DREAM 2013-02-25 Bana: F
Lopp: 3
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
BEAUTY WARRIOR (NO) 2013-02-20 Bana: Bj
Lopp: 1
Placering: 4
Prispengar: 3571 kr
CRAZY CAMTO 2013-02-18 Bana: F
Lopp: 5
Placering: 4
Prispengar: 4100 kr
B.B.S.SUGARLIGHT 2013-02-14 Bana: Å
Lopp: 7
Placering: 1
Prispengar: 40000 kr
MAX MARTINI 2013-02-14 Bana: Å
Lopp: 2
Placering: 2
Prispengar: 25000 kr
L’AMOUR IDEAL 2013-02-14 Bana: Å
Lopp: 1
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
ALFONS CORNELIS 2013-02-07 Bana: Mo
Lopp: 5
Placering: d
Prispengar: 0 kr
CRAZY CAMTO 2013-02-07 Bana: Mo
Lopp: 2
Placering: 3
Prispengar: 4761 kr
QUIZ GAME 2013-02-06 Bana: Bj
Lopp: 5
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
WELLADAY (NO) 2013-02-06 Bana: Bj
Lopp: 1
Placering: 3
Prispengar: 14284 kr
B.B.S.SUGARLIGHT 2013-01-30 Bana: Bj
Lopp: 2
Placering: 3
Prispengar: 10713 kr
MAX MARTINI 2013-01-30 Bana: Bj
Lopp: 1
Placering: 2
Prispengar: 8927 kr
ALFONS CORNELIS 2013-01-24 Bana: Ö
Lopp: 4
Placering: 4
Prispengar: 7000 kr
QUIZ GAME 2013-01-24 Bana: Ö
Lopp: 4
Placering: 1
Prispengar: 35000 kr
L’AMOUR IDEAL 2013-01-22 Bana: E
Lopp: 9
Placering: str
Prispengar: 0 kr
BEAUTY WARRIOR (NO) 2013-01-21 Bana: F
Lopp: k
Placering: gdk
Prispengar: 0 kr
B.B.S.SUGARLIGHT 2013-01-21 Bana: F
Lopp: 9
Placering: 3
Prispengar: 5800 kr
CRAZY CAMTO 2013-01-17 Bana: Å
Lopp: 2
Placering: 4
Prispengar: 5300 kr
MAX MARTINI 2013-01-17 Bana: Å
Lopp: 1
Placering: 4
Prispengar: 5300 kr
QUIZ GAME 2013-01-15 Bana: Bj
Lopp: 3
Placering: 5
Prispengar: 2976 kr
CRAZY CAMTO 2013-01-08 Bana: Bj
Lopp: 3
Placering: 4
Prispengar: 3571 kr
WELLADAY (NO) 2013-01-04 Bana: F
Lopp: k
Placering: gdk
Prispengar: 0 kr
QUIZ GAME 2013-01-04 Bana: F
Lopp: 4
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
ALFONS CORNELIS 2013-01-02 Bana: Bj
Lopp: 4
Placering: 5
Prispengar: 2976 kr
B.B.S.SUGARLIGHT 2013-01-02 Bana: Bj
Lopp: 3
Placering: 6
Prispengar: 2381 kr
PICAZZO (NO) 2013-01-02 Bana: Bj
Lopp: 3
Placering: d
Prispengar: 0 kr
NOTORIOUS VOLO (US) 2012-12-27 Bana: Å
Lopp: 10
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
PICAZZO (NO) 2012-12-26 Bana: Bj
Lopp: 4
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
CRAZY CAMTO 2012-12-26 Bana: Bj
Lopp: 1
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
QUIZ GAME 2012-12-20 Bana: Å
Lopp: 2
Placering: 5
Prispengar: 3200 kr
L’AMOUR IDEAL 2012-12-20 Bana: Å
Lopp: 11
Placering: str
Prispengar: 0 kr
PREFERENCIAL (NO) 2012-12-19 Bana: Bj
Lopp: 1
Placering: 1
Prispengar: 16253 kr
ALFONS CORNELIS 2012-12-18 Bana: Mo
Lopp: 4
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
B.B.S.SUGARLIGHT 2012-12-14 Bana: F
Lopp: 8
Placering: 1
Prispengar: 20000 kr
L’AMOUR IDEAL 2012-12-14 Bana: F
Lopp: 7
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
BLING DYNASTY (US) 2012-12-11 Bana: Mo
Lopp: 8
Placering: 3
Prispengar: 6965 kr
ALFONS CORNELIS 2012-12-11 Bana: Mo
Lopp: 6
Placering: 2
Prispengar: 9287 kr
CRAZY CAMTO 2012-12-11 Bana: Mo
Lopp: 3
Placering: 2
Prispengar: 8126 kr
DIVA ARVELLS (NO) 2012-12-08 Bana: Dr
Lopp: 4
Placering: d
Prispengar: 0 kr
PREFERENCIAL (NO) 2012-12-07 Bana: Ja
Lopp: 1
Placering: 2
Prispengar: 9287 kr
NOTORIOUS VOLO (US) 2012-12-04 Bana: Å
Lopp: 5
Placering: d
Prispengar: 0 kr
MAX MARTINI 2012-12-03 Bana: F
Lopp: k
Placering: gdk
Prispengar: 0 kr
CRAZY CAMTO 2012-12-03 Bana: F
Lopp: 10
Placering: 3
Prispengar: 7500 kr
B.B.S.SUGARLIGHT 2012-11-29 Bana: Bj
Lopp: 1
Placering: 3
Prispengar: 4644 kr
THAI INVESTMENT (NO) 2012-11-24 Bana: Kl
Lopp: 9
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
DIVA ARVELLS (NO) 2012-11-24 Bana: Kl
Lopp: 8
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
BLING DYNASTY (US) 2012-11-23 Bana: Ja
Lopp: 5
Placering: d
Prispengar: 0 kr
PREFERENCIAL (NO) 2012-11-23 Bana: Ja
Lopp: 1
Placering: 2
Prispengar: 9288 kr
QUIZ GAME 2012-11-22 Bana: Å
Lopp: 2
Placering: 8
Prispengar: 5500 kr
PICAZZO (NO) 2012-11-21 Bana: Bj
Lopp: 4
Placering: 4
Prispengar: 5805 kr
ALFONS CORNELIS 2012-11-20 Bana: Mo
Lopp: 2
Placering: 4
Prispengar: 3483 kr
MAGNETIC FIGHTLINE (NO) 2012-11-15 Bana: Bj
Lopp: 1
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
BLING DYNASTY (US) 2012-11-14 Bana: S
Lopp: 2
Placering: 6
Prispengar: 3000 kr
PICAZZO (NO) 2012-11-14 Bana: S
Lopp: 12
Placering: d
Prispengar: 0 kr
ALFONS CORNELIS 2012-11-13 Bana: Mo
Lopp: 2
Placering: 6
Prispengar: 2322 kr
QUIZ GAME 2012-11-13 Bana: Mo
Lopp: 2
Placering: 3
Prispengar: 5805 kr
CRAZY CAMTO 2012-11-13 Bana: Mo
Lopp: 1
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
PICAZZO (NO) 2012-11-07 Bana: Bj
Lopp: 5
Placering: 5
Prispengar: 3483 kr
PREFERENCIAL (NO) 2012-11-07 Bana: Bj
Lopp: 1
Placering: 2
Prispengar: 8126 kr
CYPRESS STAR 2012-11-04 Bana: Mo
Lopp: 4
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
THAI INVESTMENT (NO) 2012-11-03 Bana: Ja
Lopp: 9
Placering: 7
Prispengar: 11609 kr
PICAZZO (NO) 2012-10-29 Bana: F
Lopp: 10
Placering: 4
Prispengar: 5000 kr
BEAUTY WARRIOR (NO) 2012-10-27 Bana: Åm
Lopp: k
Placering: gdk
Prispengar: 0 kr
SMIRNOV LAVEC 2012-10-27 Bana: Åm
Lopp: k
Placering: str
Prispengar: 0 kr
WELLADAY (NO) 2012-10-27 Bana: Åm
Lopp: k
Placering: str
Prispengar: 0 kr
BLING DYNASTY (US) 2012-10-24 Bana: Bj
Lopp: 3
Placering: 1
Prispengar: 16253 kr
DIVA ARVELLS (NO) 2012-10-24 Bana: Bj
Lopp: 2
Placering: 5
Prispengar: 5805 kr
THAI INVESTMENT (NO) 2012-10-24 Bana: S
Lopp: 12
Placering: 6
Prispengar: 7000 kr
CYPRESS STAR 2012-10-23 Bana: Ax
Lopp: 5
Placering: 5
Prispengar: 1300 kr
ALFONS CORNELIS 2012-10-23 Bana: Ax
Lopp: 4
Placering: d
Prispengar: 0 kr
MAGNETIC FIGHTLINE (NO) 2012-10-22 Bana: Mo
Lopp: 4
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
NOTORIOUS VOLO (US) 2012-10-16 Bana: Ax
Lopp: 9
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
BLING DYNASTY (US) 2012-10-16 Bana: Ax
Lopp: 7
Placering: 4
Prispengar: 5000 kr
CRAZY CAMTO 2012-10-15 Bana: F
Lopp: k
Placering: gdk
Prispengar: 0 kr
GARDENS FAIRYTALE (NO) 2012-10-11 Bana: Ö
Lopp: 5
Placering: d
Prispengar: 0 kr
ALFONS CORNELIS 2012-10-11 Bana: Ö
Lopp: 2
Placering: 7
Prispengar: 2000 kr
THAI INVESTMENT (NO) 2012-10-09 Bana: Ax
Lopp: 4
Placering: 5
Prispengar: 8000 kr
CRAZY CAMTO 2012-10-08 Bana: F
Lopp: k
Placering: ejg
Prispengar: 0 kr
EARLY DREAM 2012-10-08 Bana: F
Lopp: 4
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
PICAZZO (NO) 2012-10-08 Bana: F
Lopp: 10
Placering: 1
Prispengar: 10000 kr
MONFALCONE 2012-10-07 Bana: År
Lopp: k
Placering: gdk
Prispengar: 0 kr
MONTDORE 2012-10-07 Bana: År
Lopp: k
Placering: gdk
Prispengar: 0 kr
PREFERENCIAL (NO) 2012-10-07 Bana: År
Lopp: k
Placering: gdk
Prispengar: 0 kr
SMIRNOV LAVEC 2012-10-07 Bana: År
Lopp: k
Placering: str
Prispengar: 0 kr
BLING DYNASTY (US) 2012-10-07 Bana: År
Lopp: 6
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
MOANING MYRTLE 2012-10-07 Bana: År
Lopp: 11
Placering: d
Prispengar: 0 kr
MAGNETIC FIGHTLINE (NO) 2012-10-07 Bana: År
Lopp: 10
Placering: d
Prispengar: 0 kr
DIVA ARVELLS (NO) 2012-10-03 Bana: Bj
Lopp: 7
Placering: 3
Prispengar: 13931 kr
MOANING MYRTLE 2012-09-28 Bana: Op
Lopp: 3
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
MAGNETIC FIGHTLINE (NO) 2012-09-28 Bana: Op
Lopp: 2
Placering: 6
Prispengar: 2322 kr
PICAZZO (NO) 2012-09-28 Bana: Op
Lopp: 2
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
FOXTROT V.H. 2012-09-25 Bana: Åm
Lopp: 2
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
EARLY DREAM 2012-09-21 Bana: F
Lopp: 3
Placering: 7
Prispengar: 5500 kr
NOTORIOUS VOLO (US) 2012-09-20 Bana: Å
Lopp: 1
Placering: 1
Prispengar: 25000 kr
ALFONS CORNELIS 2012-09-19 Bana: Bj
Lopp: 9
Placering: str
Prispengar: 0 kr
MAGNETIC FIGHTLINE (NO) 2012-09-19 Bana: Bj
Lopp: 8
Placering: 4
Prispengar: 3483 kr
PICAZZO (NO) 2012-09-19 Bana: Bj
Lopp: 8
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
DIVA ARVELLS (NO) 2012-09-19 Bana: Bj
Lopp: 5
Placering: 1
Prispengar: 23218 kr
MOANING MYRTLE 2012-09-18 Bana: Mo
Lopp: 2
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
FOXTROT V.H. 2012-09-18 Bana: Mo
Lopp: 1
Placering: 5
Prispengar: 2322 kr
GLOBAL PUNCHLINE 2012-09-15 Bana: År
Lopp: p
Placering: 1p
Prispengar: 0 kr
VALNES EDVARD 2012-09-15 Bana: År
Lopp: p
Placering: 1p
Prispengar: 0 kr
EARLY DREAM 2012-09-15 Bana: År
Lopp: 8
Placering: 6
Prispengar: 2000 kr
QUIZ GAME 2012-09-15 Bana: År
Lopp: 7
Placering: d
Prispengar: 0 kr
BLING DYNASTY (US) 2012-09-15 Bana: År
Lopp: 6
Placering: 2
Prispengar: 8500 kr
GARDENS FAIRYTALE (NO) 2012-09-09 Bana: Bj
Lopp: 9
Placering: 7
Prispengar: 5805 kr
THAI INVESTMENT (NO) 2012-09-09 Bana: Bj
Lopp: 9
Placering: 4
Prispengar: 174135 kr
QUIZ GAME 2012-09-05 Bana: Bj
Lopp: 9
Placering: 1
Prispengar: 16253 kr
DIVA ARVELLS (NO) 2012-09-05 Bana: Bj
Lopp: 7
Placering: 3
Prispengar: 13931 kr
MAGNETIC FIGHTLINE (NO) 2012-09-03 Bana: Åm
Lopp: 6
Placering: 4
Prispengar: 1700 kr
PICAZZO (NO) 2012-09-03 Bana: Åm
Lopp: 6
Placering: 5
Prispengar: 1400 kr
NOTORIOUS VOLO (US) 2012-08-31 Bana: År
Lopp: 7
Placering: 4
Prispengar: 4100 kr
STARO FIGHTER 2012-08-31 Bana: År
Lopp: 2
Placering: 4
Prispengar: 5000 kr
BLING DYNASTY (US) 2012-08-31 Bana: År
Lopp: 1
Placering: 2
Prispengar: 8500 kr
THAI INVESTMENT (NO) 2012-08-28 Bana: Bj
Lopp: 12
Placering: 1
Prispengar: 34827 kr
GARDENS FAIRYTALE (NO) 2012-08-28 Bana: Bj
Lopp: 11
Placering: 1
Prispengar: 34827 kr
MAGNETIC FIGHTLINE (NO) 2012-08-24 Bana: År
Lopp: 4
Placering: 7
Prispengar: 2000 kr
DIVA ARVELLS (NO) 2012-08-21 Bana: Dr
Lopp: 1
Placering: 2
Prispengar: 6965 kr
STARO FIGHTER 2012-08-21 Bana: J
Lopp: 6
Placering: d
Prispengar: 0 kr
QUIZ GAME 2012-08-20 Bana: F
Lopp: 1
Placering: 5
Prispengar: 3000 kr
PICAZZO (NO) 2012-08-19 Bana: År
Lopp: k
Placering: gdk
Prispengar: 0 kr
MAGNETIC FIGHTLINE (NO) 2012-08-19 Bana: År
Lopp: 9
Placering: 5
Prispengar: 1400 kr
BLING DYNASTY (US) 2012-08-19 Bana: År
Lopp: 2
Placering: 1
Prispengar: 17000 kr
EARLY DREAM 2012-08-16 Bana: Å
Lopp: 5
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
PICAZZO (NO) 2012-08-12 Bana: Ar
Lopp: 3
Placering: str
Prispengar: 0 kr
FOXTROT V.H. 2012-08-12 Bana: Ar
Lopp: 1
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
NOTORIOUS VOLO (US) 2012-08-09 Bana: År
Lopp: 1
Placering: d
Prispengar: 0 kr
MAGNETIC FIGHTLINE (NO) 2012-08-09 Bana: Bj
Lopp: 4
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
PICAZZO (NO) 2012-08-09 Bana: Bj
Lopp: 4
Placering: d
Prispengar: 0 kr
BEAUTY WARRIOR (NO) 2012-08-08 Bana: Bj
Lopp: k
Placering: gdk
Prispengar: 0 kr
WELLADAY (NO) 2012-08-08 Bana: Bj
Lopp: k
Placering: str
Prispengar: 0 kr
GARDENS FAIRYTALE (NO) 2012-08-08 Bana: Bj
Lopp: 3
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
STARO FIGHTER 2012-08-06 Bana: F
Lopp: 8
Placering: str
Prispengar: 0 kr
EARLY DREAM 2012-08-02 Bana: Å
Lopp: 5
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
GLOBAL PUNCHLINE 2012-07-31 Bana: År
Lopp: p
Placering: str
Prispengar: 0 kr
MAX MARTINI 2012-07-31 Bana: År
Lopp: p
Placering: 1p
Prispengar: 0 kr
PICAZZO (NO) 2012-07-31 Bana: År
Lopp: k
Placering: gdk
Prispengar: 0 kr
THAI INVESTMENT (NO) 2012-07-27 Bana: Ro
Lopp: 8
Placering: d
Prispengar: 0 kr
STARO FIGHTER 2012-07-25 Bana: S
Lopp: 6
Placering: 2
Prispengar: 50000 kr
ALFONS CORNELIS 2012-07-24 Bana: År
Lopp: 1
Placering: 7
Prispengar: 2000 kr
MAGNETIC FIGHTLINE (NO) 2012-07-23 Bana: Mo
Lopp: 3
Placering: 4
Prispengar: 3483 kr
MOANING MYRTLE 2012-07-23 Bana: Mo
Lopp: 1
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
LAVA BROLINE 2012-07-17 Bana: Mo
Lopp: 9
Placering: 5
Prispengar: 2902 kr
THAI INVESTMENT (NO) 2012-07-15 Bana: Mp
Lopp: 4
Placering: 5
Prispengar: 4300 kr
STARO FIGHTER 2012-07-14 Bana: År
Lopp: 6
Placering: d
Prispengar: 0 kr
NOTORIOUS VOLO (US) 2012-07-14 Bana: År
Lopp: 13
Placering: d
Prispengar: 0 kr
MONFALCONE 2012-07-13 Bana: År
Lopp: p
Placering: 1p2
Prispengar: 0 kr
MONTDORE 2012-07-13 Bana: År
Lopp: p
Placering: 1p2
Prispengar: 0 kr
SMIRNOV LAVEC 2012-07-13 Bana: År
Lopp: p
Placering: 1p2
Prispengar: 0 kr
TAKEMETOPARADISE 2012-07-13 Bana: År
Lopp: p
Placering: 1p2
Prispengar: 0 kr
BLING DYNASTY (US) 2012-07-13 Bana: År
Lopp: k
Placering: gdk
Prispengar: 0 kr
LAVA BROLINE 2012-07-13 Bana: År
Lopp: 9
Placering: 3
Prispengar: 7500 kr
MOANING MYRTLE 2012-07-13 Bana: År
Lopp: 5
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
EARLY DREAM 2012-07-12 Bana: Å
Lopp: 5
Placering: 4
Prispengar: 8000 kr
GARDENS FAIRYTALE (NO) 2012-07-11 Bana: Ja
Lopp: 5
Placering: 2
Prispengar: 29023 kr
ALFONS CORNELIS 2012-07-10 Bana: Mo
Lopp: 5
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
LAVA BROLINE 2012-07-03 Bana: Mo
Lopp: 7
Placering: 6
Prispengar: 2322 kr
MAGNETIC FIGHTLINE (NO) 2012-07-03 Bana: Mo
Lopp: 4
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
MOANING MYRTLE 2012-06-26 Bana: Ja
Lopp: 3
Placering: str
Prispengar: 0 kr
GARDENS FAIRYTALE (NO) 2012-06-26 Bana: Mo
Lopp: 7
Placering: 1
Prispengar: 20896 kr
MAGNETIC FIGHTLINE (NO) 2012-06-26 Bana: Mo
Lopp: 6
Placering: 6
Prispengar: 2322 kr
ALFONS CORNELIS 2012-06-24 Bana: Ar
Lopp: 2
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
MOANING MYRTLE 2012-06-24 Bana: Ar
Lopp: 2
Placering: 4
Prispengar: 12500 kr
MAX MARTINI 2012-06-22 Bana: År
Lopp: p
Placering:  
Prispengar: 0 kr
MONTDORE 2012-06-22 Bana: År
Lopp: p
Placering:  
Prispengar: 0 kr
SMIRNOV LAVEC 2012-06-22 Bana: År
Lopp: p
Placering:  
Prispengar: 0 kr
TAKEMETOPARADISE 2012-06-22 Bana: År
Lopp: p
Placering:  
Prispengar: 0 kr
EARLY DREAM 2012-06-22 Bana: År
Lopp: 8
Placering: 1
Prispengar: 50000 kr
LAVA BROLINE 2012-06-22 Bana: År
Lopp: 11
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
STARO FIGHTER 2012-06-20 Bana: Bj
Lopp: 2
Placering: 1
Prispengar: 34827 kr
MAGNETIC FIGHTLINE (NO) 2012-06-17 Bana: F
Lopp: 3
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
GLOBAL MYSTIQUE 2012-06-17 Bana: F
Lopp: 10
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
RYDENS JASMIN 2012-06-17 Bana: F
Lopp: 1
Placering: str
Prispengar: 0 kr
EARLY DREAM 2012-06-14 Bana: Å
Lopp: 5
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
ALLENIE’S LOVE 2012-06-14 Bana: Å
Lopp: 2
Placering: str
Prispengar: 0 kr
MOANING MYRTLE 2012-06-08 Bana: F
Lopp: 3
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
LAVA BROLINE 2012-06-06 Bana: Bj
Lopp: 7
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
MAGNETIC FIGHTLINE (NO) 2012-06-06 Bana: Bj
Lopp: 5
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
GARDENS FAIRYTALE (NO) 2012-06-05 Bana: Mo
Lopp: 7
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
MOANING MYRTLE 2012-05-31 Bana: År
Lopp: 6
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
STARO FIGHTER 2012-05-31 Bana: År
Lopp: 4
Placering: 2
Prispengar: 12500 kr
GLOBAL MYSTIQUE 2012-05-31 Bana: År
Lopp: 10
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
ALLENIE’S LOVE 2012-05-28 Bana: F
Lopp: 2
Placering: 8
Prispengar: 5500 kr
RYDENS JASMIN 2012-05-28 Bana: F
Lopp: 2
Placering: str
Prispengar: 0 kr
GARDENS FAIRYTALE (NO) 2012-05-24 Bana: Bj
Lopp: 3
Placering: 1
Prispengar: 16253 kr
MAGNETIC FIGHTLINE (NO) 2012-05-24 Bana: Bj
Lopp: 2
Placering: 3
Prispengar: 4644 kr
STARO FIGHTER 2012-05-23 Bana: S
Lopp: 11
Placering: d
Prispengar: 0 kr
QUIZ GAME 2012-05-21 Bana: År
Lopp: k
Placering: gdk
Prispengar: 0 kr
GLOBAL MYSTIQUE 2012-05-21 Bana: År
Lopp: 9
Placering: 7
Prispengar: 2000 kr
LAVA BROLINE 2012-05-21 Bana: År
Lopp: 7
Placering: 4
Prispengar: 6200 kr
PICAZZO (NO) 2012-05-21 Bana: År
Lopp: 4
Placering: d
Prispengar: 0 kr
ALFONS CORNELIS 2012-05-21 Bana: År
Lopp: 2
Placering: 1
Prispengar: 17000 kr
EARLY DREAM 2012-05-17 Bana: Å
Lopp: 4
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
MOANING MYRTLE 2012-05-17 Bana: Å
Lopp: 4
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
MAGNETIC FIGHTLINE (NO) 2012-05-15 Bana: Mo
Lopp: 5
Placering: 5
Prispengar: 2902 kr
THAI INVESTMENT (NO) 2012-05-12 Bana: Bj
Lopp: 5
Placering: 4
Prispengar: 29023 kr
STARO FIGHTER 2012-05-12 Bana: Bj
Lopp: 3
Placering: 3
Prispengar: 10448 kr
ALFONS CORNELIS 2012-05-11 Bana: År
Lopp: k
Placering: gdk
Prispengar: 0 kr
GLOBAL MYSTIQUE 2012-05-11 Bana: År
Lopp: 9
Placering: 8
Prispengar: 1200 kr
PICAZZO (NO) 2012-05-11 Bana: År
Lopp: 6
Placering: d
Prispengar: 0 kr
EARLY DREAM 2012-05-11 Bana: År
Lopp: 4
Placering: 4
Prispengar: 5000 kr
MAGNETIC FIGHTLINE (NO) 2012-05-07 Bana: F
Lopp: 9
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
GARDENS FAIRYTALE (NO) 2012-05-07 Bana: F
Lopp: 1
Placering: 4
Prispengar: 5000 kr
LAVA BROLINE 2012-05-03 Bana: Åm
Lopp: 1
Placering: 1
Prispengar: 25000 kr
PICAZZO (NO) 2012-05-02 Bana: Bj
Lopp: 2
Placering: d
Prispengar: 0 kr
MOANING MYRTLE 2012-05-02 Bana: Bj
Lopp: 1
Placering: 2
Prispengar: 8126 kr
THAI INVESTMENT (NO) 2012-04-28 Bana: Bi
Lopp: 6
Placering: 1
Prispengar: 116090 kr
FOXTROT V.H. 2012-04-27 Bana: År
Lopp: k
Placering: gdk
Prispengar: 0 kr
EARLY DREAM 2012-04-27 Bana: År
Lopp: 4
Placering: 4
Prispengar: 7000 kr
GARDENS FAIRYTALE (NO) 2012-04-25 Bana: Bj
Lopp: 1
Placering: d
Prispengar: 0 kr
STARO FIGHTER 2012-04-22 Bana: F
Lopp: 5
Placering: 2
Prispengar: 17500 kr
PICAZZO (NO) 2012-04-18 Bana: Bj
Lopp: 5
Placering: 4
Prispengar: 5805 kr
ALLENIE’S LOVE 2012-04-15 Bana: År
Lopp: k
Placering: gdk
Prispengar: 0 kr
SPIRIT OF THE DAY (US) 2012-04-15 Bana: År
Lopp: 8
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
EARLY DREAM 2012-04-15 Bana: År
Lopp: 2
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
GAZZAS IMAGE (NO) 2012-04-15 Bana: År
Lopp: 11
Placering: 7
Prispengar: 1200 kr
MOANING MYRTLE 2012-04-15 Bana: År
Lopp: 1
Placering: 7
Prispengar: 2000 kr
SPIRIT OF THE DAY (US) 2012-04-09 Bana: Mo
Lopp: 9
Placering: 4
Prispengar: 5805 kr
STARO FIGHTER 2012-04-09 Bana: Mo
Lopp: 5
Placering: 1
Prispengar: 18574 kr
GAZZAS IMAGE (NO) 2012-04-09 Bana: Mo
Lopp: 4
Placering: 6
Prispengar: 2322 kr
VALNES CASHMIR 2012-04-09 Bana: Mo
Lopp: 2
Placering: d
Prispengar: 0 kr
PICAZZO (NO) 2012-04-04 Bana: Bj
Lopp: 6
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
NOTORIOUS VOLO (US) 2012-04-01 Bana: År
Lopp: k
Placering: gdk
Prispengar: 0 kr
LAVA BROLINE 2012-04-01 Bana: År
Lopp: 6
Placering: 8
Prispengar: 4000 kr
VALNES CASHMIR 2012-04-01 Bana: År
Lopp: 5
Placering: 6
Prispengar: 2000 kr
WORKINGONADREAM NO (NO) 2012-04-01 Bana: År
Lopp: 3
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
STARO FIGHTER 2012-03-30 Bana: F
Lopp: 4
Placering: 1
Prispengar: 25000 kr
GAZZAS IMAGE (NO) 2012-03-30 Bana: F
Lopp: 3
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
THAI INVESTMENT (NO) 2012-03-27 Bana: Mo
Lopp: 7
Placering: 1
Prispengar: 34827 kr
PICAZZO (NO) 2012-03-27 Bana: Mo
Lopp: 2
Placering: 3
Prispengar: 4644 kr
GARDENS FAIRYTALE (NO) 2012-03-24 Bana: År
Lopp: k
Placering: gdk
Prispengar: 0 kr
VALNES CASHMIR 2012-03-20 Bana: Ax
Lopp: 4
Placering: d
Prispengar: 0 kr
LAVA BROLINE 2012-03-18 Bana: F
Lopp: 4
Placering: 3
Prispengar: 7500 kr
GAZZAS IMAGE (NO) 2012-03-16 Bana: Ja
Lopp: 9
Placering: 4
Prispengar: 4644 kr
STARO FIGHTER 2012-03-16 Bana: Ja
Lopp: 4
Placering: 6
Prispengar: 2322 kr
WORKINGONADREAM NO (NO) 2012-03-16 Bana: Ja
Lopp: 1
Placering: 5
Prispengar: 2902 kr
SPIRIT OF THE DAY (US) 2012-03-12 Bana: Mp
Lopp: 5
Placering: 3
Prispengar: 12000 kr
MOANING MYRTLE 2012-03-12 Bana: Mp
Lopp: 1
Placering: 8
Prispengar: 5500 kr
LAVA BROLINE 2012-03-08 Bana: Bj
Lopp: 5
Placering: 2
Prispengar: 8126 kr
ANTE 2012-03-07 Bana: Bj
Lopp: 8
Placering: d
Prispengar: 0 kr
THAI INVESTMENT (NO) 2012-03-07 Bana: Bj
Lopp: 7
Placering: 1
Prispengar: 34827 kr
PICAZZO (NO) 2012-03-07 Bana: Bj
Lopp: 4
Placering: 2
Prispengar: 9287 kr
SPIRIT OF THE DAY (US) 2012-03-03 Bana: Dr
Lopp: 9
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
GARDENS FAIRYTALE (NO) 2012-03-02 Bana: F
Lopp: k
Placering: str
Prispengar: 0 kr
WORKINGONADREAM NO (NO) 2012-03-02 Bana: F
Lopp: k
Placering: gdk
Prispengar: 0 kr
VALNES CASHMIR 2012-03-02 Bana: F
Lopp: 6
Placering: 4
Prispengar: 7000 kr
PICAZZO (NO) 2012-02-29 Bana: Bj
Lopp: 7
Placering: 3
Prispengar: 10449 kr
ANTE 2012-02-29 Bana: Bj
Lopp: 5
Placering: d
Prispengar: 0 kr
THAI INVESTMENT (NO) 2012-02-24 Bana: Ja
Lopp: 1
Placering: 4
Prispengar: 5805 kr
UNDERWOOD 2012-02-21 Bana: Mo
Lopp: 2
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
ANTE 2012-02-20 Bana: F
Lopp: 7
Placering: 4
Prispengar: 6200 kr
PICAZZO (NO) 2012-02-20 Bana: F
Lopp: 11
Placering: 2
Prispengar: 3500 kr
VALNES CASHMIR 2012-02-20 Bana: F
Lopp: 11
Placering: 1
Prispengar: 7000 kr
SLEDGE (NO) 2012-02-18 Bana: Bj
Lopp: 8
Placering: 6
Prispengar: 3483 kr
PICAZZO (NO) 2012-02-16 Bana: Å
Lopp: 10
Placering: d
Prispengar: 0 kr
PICAZZO (NO) 2012-02-08 Bana: Bj
Lopp: 3
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
VALNES CASHMIR 2012-02-07 Bana: Bj
Lopp: 3
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
ANTE 2012-02-07 Bana: Mo
Lopp: 4
Placering: 3
Prispengar: 5805 kr
SPIRIT OF THE DAY (US) 2012-02-04 Bana: Kl
Lopp: 9
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
UNDERWOOD 2012-02-02 Bana: Bj
Lopp: 4
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
PICAZZO (NO) 2012-01-31 Bana: Å
Lopp: 5
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
GAZZAS IMAGE (NO) 2012-01-31 Bana: Å
Lopp: 4
Placering: str
Prispengar: 0 kr
VALNES CASHMIR 2012-01-26 Bana: Bj
Lopp: 2
Placering: 3
Prispengar: 4644 kr
ANTE 2012-01-25 Bana: Bj
Lopp: 8
Placering: d
Prispengar: 0 kr
SLEDGE (NO) 2012-01-25 Bana: Bj
Lopp: 6
Placering: 2
Prispengar: 17415 kr
SPIRIT OF THE DAY (US) 2012-01-25 Bana: Bj
Lopp: 5
Placering: br
Prispengar: 0 kr
ANTE 2012-01-18 Bana: Bj
Lopp: 8
Placering: 3
Prispengar: 5804 kr
SPIRIT OF THE DAY (US) 2012-01-14 Bana: Å
Lopp: 10
Placering: 5
Prispengar: 15000 kr
SLEDGE (NO) 2012-01-10 Bana: Mo
Lopp: 2
Placering: 1
Prispengar: 16253 kr
VALNES CASHMIR 2012-01-09 Bana: Dr
Lopp: 3
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
VALNES CASHMIR 2012-01-02 Bana: F
Lopp: 9
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
SLEDGE (NO) 2012-01-02 Bana: F
Lopp: 10
Placering: 4
Prispengar: 5000 kr
PICAZZO (NO) 2012-01-02 Bana: F
Lopp: 1
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
ANTE 2011-12-31 Bana: Bj
Lopp: 7
Placering: 1
Prispengar: 57 715 kr
GLOBAL MYSTIQUE 2011-12-31 Bana: Bj
Lopp: 2
Placering: d
Prispengar: 0 kr
ANTE 2011-12-23 Bana: Ja
Lopp: 6
Placering: 4
Prispengar: 4039 kr
GLOBAL MYSTIQUE 2011-12-23 Bana: Ja
Lopp: 5
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
SPIRIT OF THE DAY (US) 2011-12-21 Bana: Bj
Lopp: 9
Placering: str
Prispengar: 0 kr
EARLY DREAM 2011-12-20 Bana: Ax
Lopp: 1
Placering: 2
Prispengar: 10000 kr
SLEDGE (NO) 2011-12-20 Bana: Mo
Lopp: 3
Placering: 3
Prispengar: 8080 kr
VALNES CASHMIR 2011-12-19 Bana: F
Lopp: 3
Placering: 6
Prispengar: 2000 kr
VALNES CASHMIR 2011-12-11 Bana: Ax
Lopp: 10
Placering: 7
Prispengar: 5000 kr
SPIRIT OF THE DAY (US) 2011-12-10 Bana: Ö
Lopp: 5
Placering: 5
Prispengar: 12000 kr
ANTE 2011-12-10 Bana: Ö
Lopp: 3
Placering: 5
Prispengar: 3200 kr
SLEDGE (NO) 2011-12-07 Bana: Bj
Lopp: 3
Placering: 3
Prispengar: 10389 kr
GLOBAL MYSTIQUE 2011-12-05 Bana: F
Lopp: 4
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
EARLY DREAM 2011-12-05 Bana: F
Lopp: 1
Placering: 2
Prispengar: 12500 kr
VALNES CASHMIR 2011-11-30 Bana: Bj
Lopp: 8
Placering: 3
Prispengar: 5772 kr
SPIRIT OF THE DAY (US) 2011-11-30 Bana: Bj
Lopp: 5
Placering: 1
Prispengar: 34629 kr
SLEDGE (NO) 2011-11-29 Bana: Mo
Lopp: 5
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
GLOBAL MYSTIQUE 2011-11-28 Bana: F
Lopp: 6
Placering: 5
Prispengar: 3200 kr
HYTORC’S AMIGO 2011-11-24 Bana: Bj
Lopp: 1
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
ANTE 2011-11-23 Bana: Bj
Lopp: 1
Placering: 4
Prispengar: 5772 kr
SPIRIT OF THE DAY (US) 2011-11-19 Bana: F
Lopp: 6
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
GLOBAL MYSTIQUE 2011-11-18 Bana: Ja
Lopp: 5
Placering: 4
Prispengar: 5772 kr
LAVA BROLINE 2011-11-18 Bana: Ja
Lopp: 3
Placering: 5
Prispengar: 5772 kr
EARLY DREAM 2011-11-17 Bana: Å
Lopp: 3
Placering: str
Prispengar: 0 kr
PICAZZO (NO) 2011-11-17 Bana: Å
Lopp: 10
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
HYTORC’S AMIGO 2011-11-13 Bana: F
Lopp: 3
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
PICAZZO (NO) 2011-11-10 Bana: Bj
Lopp: 1
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
SLEDGE (NO) 2011-11-08 Bana: Dr
Lopp: 4
Placering: d
Prispengar: 0 kr
ANTE 2011-11-07 Bana: F
Lopp: 4
Placering: d
Prispengar: 0 kr
EARLY DREAM 2011-11-07 Bana: F
Lopp: 1
Placering: 2
Prispengar: 12500 kr
SPIRIT OF THE DAY (US) 2011-11-05 Bana: Ja
Lopp: 10
Placering: 5
Prispengar: 9234 kr
LAVA BROLINE 2011-11-03 Bana: Å
Lopp: 3
Placering: 5
Prispengar: 3500 kr
SAMANA VATA (US) 2011-11-03 Bana: Å
Lopp: 1
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
GLOBAL MYSTIQUE 2011-11-01 Bana: Mo
Lopp: 2
Placering: 2
Prispengar: 8080 kr
SPIRIT OF THE DAY (US) 2011-10-26 Bana: Bj
Lopp: 10
Placering: 1
Prispengar: 115430 kr
BROOKLYN BOUNCE 2011-10-26 Bana: Bj
Lopp: 1
Placering: str
Prispengar: 0 kr
HYTORC’S AMIGO 2011-10-25 Bana: Mo
Lopp: 1
Placering: 3
Prispengar: 4617 kr
SAMANA VATA (US) 2011-10-24 Bana: F
Lopp: 2
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
BROOKLYN BOUNCE 2011-10-24 Bana: F
Lopp: 10
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
BLING DYNASTY (US) 2011-10-18 Bana: År
Lopp: k
Placering: gdk1
Prispengar: 0 kr
EARLY DREAM 2011-10-18 Bana: År
Lopp: k
Placering: gdk1
Prispengar: 0 kr
MOANING MYRTLE 2011-10-18 Bana: År
Lopp: k
Placering: gdk1
Prispengar: 0 kr
LAVA BROLINE 2011-10-18 Bana: År
Lopp: 4
Placering: 8
Prispengar: 2000 kr
GLOBAL MYSTIQUE 2011-10-18 Bana: År
Lopp: 3
Placering: d
Prispengar: 0 kr
SLEDGE (NO) 2011-10-18 Bana: Mo
Lopp: 3
Placering: 6
Prispengar: 2309 kr
HYTORC’S AMIGO 2011-10-13 Bana: Bj
Lopp: 5
Placering: 6
Prispengar: 2309 kr
PICAZZO (NO) 2011-10-13 Bana: Bj
Lopp: 3
Placering: 4
Prispengar: 3463 kr
FOXTROT V.H. 2011-10-07 Bana: År
Lopp: p
Placering: 1p
Prispengar: 0 kr
VUVUZELA 2011-10-07 Bana: År
Lopp: p
Placering: 1p
Prispengar: 0 kr
LEMONITOR 2011-10-07 Bana: År
Lopp: k
Placering: gdk
Prispengar: 0 kr
THAI INVESTMENT (NO) 2011-10-07 Bana: År
Lopp: k
Placering: gdk
Prispengar: 0 kr
WORKINGONADREAM NO (NO) 2011-10-07 Bana: År
Lopp: k
Placering: gdk
Prispengar: 0 kr
SAMANA VATA (US) 2011-10-07 Bana: År
Lopp: 5
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
BROOKLYN BOUNCE 2011-10-07 Bana: År
Lopp: 4
Placering: 7
Prispengar: 2000 kr
ANTE 2011-10-07 Bana: År
Lopp: 2
Placering: 1
Prispengar: 25000 kr
SPIRIT OF THE DAY (US) 2011-10-04 Bana: E
Lopp: 8
Placering: 3
Prispengar: 8000 kr
LAVA BROLINE 2011-10-04 Bana: E
Lopp: 5
Placering: 3
Prispengar: 8000 kr
ALFONS CORNELIS 2011-09-26 Bana: År
Lopp: p
Placering: 1p
Prispengar: 0 kr
B.B.S.SUGARLIGHT 2011-09-26 Bana: År
Lopp: p
Placering: 1p
Prispengar: 0 kr
ANTE 2011-09-26 Bana: År
Lopp: 8
Placering: 2
Prispengar: 9000 kr
GORAN (NO) 2011-09-26 Bana: År
Lopp: 6
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
U.S.MARSHAL (NO) 2011-09-26 Bana: År
Lopp: 4
Placering: 6
Prispengar: 2000 kr
ARABE HANOVER (US) 2011-09-26 Bana: År
Lopp: 3
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
STARO FIGHTER 2011-09-25 Bana: Ax
Lopp: 6
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
HYTORC’S AMIGO 2011-09-23 Bana: F
Lopp: 4
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
SAMANA VATA (US) 2011-09-23 Bana: F
Lopp: 3
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
PICAZZO (NO) 2011-09-23 Bana: F
Lopp: 10
Placering: d
Prispengar: 0 kr
LAVA BROLINE 2011-09-21 Bana: S
Lopp: 9
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
SPIRIT OF THE DAY (US) 2011-09-20 Bana: Mo
Lopp: 8
Placering: 1
Prispengar: 23086 kr
GORAN (NO) 2011-09-20 Bana: Mo
Lopp: 7
Placering: 7
Prispengar: 2309 kr
GLOBAL OPERATOR 2011-09-17 Bana: År
Lopp: p
Placering: 1p
Prispengar: 0 kr
INCHGOWER LEVEL 2011-09-17 Bana: År
Lopp: p
Placering: 1p
Prispengar: 0 kr
STARO FIGHTER 2011-09-17 Bana: År
Lopp: 4
Placering: d
Prispengar: 0 kr
ANTE 2011-09-15 Bana: Bj
Lopp: 5
Placering: 1
Prispengar: 16160 kr
SAMANA VATA (US) 2011-09-13 Bana: Åm
Lopp: 8
Placering: 4
Prispengar: 3500 kr
ARABE HANOVER (US) 2011-09-13 Bana: Åm
Lopp: 6
Placering: str
Prispengar: 0 kr
HYTORC’S AMIGO 2011-09-13 Bana: Åm
Lopp: 2
Placering: d
Prispengar: 0 kr
PICAZZO (NO) 2011-09-06 Bana: Bj
Lopp: 11
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
U.S.MARSHAL (NO) 2011-09-06 Bana: Bj
Lopp: 11
Placering: 5
Prispengar: 4617 kr
ANTE 2011-09-01 Bana: Bj
Lopp: 1
Placering: 1
Prispengar: 16160 kr
HYTORC’S AMIGO 2011-09-01 Bana: Bj
Lopp: 1
Placering: 4
Prispengar: 3463 kr
ARABE HANOVER (US) 2011-08-29 Bana: F
Lopp: 5
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
SAMANA VATA (US) 2011-08-29 Bana: F
Lopp: 1
Placering: 7
Prispengar: 2000 kr
STARO FIGHTER 2011-08-24 Bana: S
Lopp: 6
Placering: d
Prispengar: 0 kr
SPIRIT OF THE DAY (US) 2011-08-24 Bana: S
Lopp: 4
Placering: 4
Prispengar: 11000 kr
HYTORC’S AMIGO 2011-08-23 Bana: År
Lopp: 3
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
LAVA BROLINE 2011-08-22 Bana: Mp
Lopp: 8
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
U.S.MARSHAL (NO) 2011-08-20 Bana: 
Lopp: 6
Placering: 3
Prispengar: 28858 kr
PICAZZO (NO) 2011-08-19 Bana: Ax
Lopp: 6
Placering: d
Prispengar: 0 kr
ARABE HANOVER (US) 2011-08-19 Bana: Ax
Lopp: 5
Placering: 3
Prispengar: 8000 kr
SAMANA VATA (US) 2011-08-19 Bana: Ax
Lopp: 2
Placering: d
Prispengar: 0 kr
ANTE 2011-08-18 Bana: Bj
Lopp: 1
Placering: 2
Prispengar: 8080 kr
SPIRIT OF THE DAY (US) 2011-08-17 Bana: Bj
Lopp: 3
Placering: d
Prispengar: 0 kr
PICAZZO (NO) 2011-08-14 Bana: År
Lopp: 9
Placering: 7
Prispengar: 2000 kr
HYTORC’S AMIGO 2011-08-14 Bana: År
Lopp: 7
Placering: 4
Prispengar: 1700 kr
LAVA BROLINE 2011-08-11 Bana: Å
Lopp: 9
Placering: d
Prispengar: 0 kr
STARO FIGHTER 2011-08-11 Bana: Å
Lopp: 3
Placering: 3
Prispengar: 9000 kr
ANTE 2011-08-08 Bana: F
Lopp: k
Placering: gdk
Prispengar: 0 kr
ARABE HANOVER (US) 2011-08-08 Bana: F
Lopp: 8
Placering: d
Prispengar: 0 kr
NEO PALEMA 2011-08-08 Bana: F
Lopp: 1
Placering: 7
Prispengar: 2000 kr
UNDERWOOD 2011-08-07 Bana: Åm
Lopp: 10
Placering: 3
Prispengar: 7500 kr
HYTORC’S AMIGO 2011-08-02 Bana: F
Lopp: 5
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
SPIRIT OF THE DAY (US) 2011-08-01 Bana: Mp
Lopp: 7
Placering: 5
Prispengar: 4300 kr
COKTAIL AXE 2011-08-01 Bana: Mp
Lopp: 6
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
ARABE HANOVER (US) 2011-07-31 Bana: Ar
Lopp: 6
Placering: 7
Prispengar: 1800 kr
ANTE 2011-07-31 Bana: Ar
Lopp: 4
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
PICAZZO (NO) 2011-07-27 Bana: Bj
Lopp: 2
Placering: str
Prispengar: 0 kr
U.S.MARSHAL (NO) 2011-07-27 Bana: Bj
Lopp: 2
Placering: 2
Prispengar: 17315 kr
LAVA BROLINE 2011-07-27 Bana: S
Lopp: 6
Placering: 2
Prispengar: 30000 kr
HYTORC’S AMIGO 2011-07-25 Bana: F
Lopp: 8
Placering: 7
Prispengar: 2000 kr
STARO FIGHTER 2011-07-25 Bana: F
Lopp: 6
Placering: 1
Prispengar: 30000 kr
GORAN (NO) 2011-07-25 Bana: F
Lopp: 2
Placering: d
Prispengar: 0 kr
SPIRIT OF THE DAY (US) 2011-07-23 Bana: Ax
Lopp: 5
Placering: 6
Prispengar: 9000 kr
ANTE 2011-07-23 Bana: Ax
Lopp: 13
Placering: d
Prispengar: 0 kr
NEO PALEMA 2011-07-20 Bana: Bj
Lopp: 7
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
ARABE HANOVER (US) 2011-07-20 Bana: Bj
Lopp: 6
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
ANTE 2011-07-16 Bana: År
Lopp: 2
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
PICAZZO (NO) 2011-07-15 Bana: År
Lopp: 8
Placering: 7
Prispengar: 2000 kr
STARO FIGHTER 2011-07-15 Bana: År
Lopp: 4
Placering: d
Prispengar: 0 kr
HYTORC’S AMIGO 2011-07-15 Bana: År
Lopp: 3
Placering: 5
Prispengar: 3000 kr
NEEDLEFISH 2011-07-13 Bana: Ja
Lopp: 6
Placering: d
Prispengar: 0 kr
U.S.MARSHAL (NO) 2011-07-13 Bana: Ja
Lopp: 3
Placering: 4
Prispengar: 11543 kr
ARABE HANOVER (US) 2011-07-12 Bana: Mo
Lopp: 9
Placering: d
Prispengar: 0 kr
SPIRIT OF THE DAY (US) 2011-07-09 Bana: Hd
Lopp: 5
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
ANTE 2011-07-09 Bana: Hd
Lopp: 2
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
GLOBAL MYSTIQUE 2011-07-07 Bana: År
Lopp: 2
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
PICAZZO (NO) 2011-07-06 Bana: Bj
Lopp: 1
Placering: d
Prispengar: 0 kr
U.S.MARSHAL (NO) 2011-07-06 Bana: Bj
Lopp: 1
Placering: 4
Prispengar: 6926 kr
GARDENS FAIRYTALE (NO) 2011-06-28 Bana: Mo
Lopp: k
Placering: 1p
Prispengar: 0 kr
THAI INVESTMENT (NO) 2011-06-28 Bana: Mo
Lopp: k
Placering: 1p
Prispengar: 0 kr
PICAZZO (NO) 2011-06-28 Bana: Mo
Lopp: 2
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
MOANING MYRTLE 2011-06-25 Bana: År
Lopp: p
Placering: 1p
Prispengar: 0 kr
QUIZ GAME 2011-06-25 Bana: År
Lopp: p
Placering: 1p
Prispengar: 0 kr
GORAN (NO) 2011-06-25 Bana: År
Lopp: 9
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
HYTORC’S AMIGO 2011-06-25 Bana: År
Lopp: 7
Placering: 5
Prispengar: 3000 kr
SLEDGE (NO) 2011-06-25 Bana: År
Lopp: 7
Placering: str
Prispengar: 0 kr
CARIBBEAN ÅS 2011-06-25 Bana: År
Lopp: 4
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
LAVA BROLINE 2011-06-25 Bana: År
Lopp: 3
Placering: 3
Prispengar: 10000 kr
ALLENIE’S LOVE 2011-06-24 Bana: År
Lopp: p
Placering: 1p
Prispengar: 0 kr
EARLY DREAM 2011-06-24 Bana: År
Lopp: p
Placering: 1p
Prispengar: 0 kr
SPIRIT OF THE DAY (US) 2011-06-24 Bana: År
Lopp: 6
Placering: 5
Prispengar: 3500 kr
NEEDLEFISH 2011-06-24 Bana: År
Lopp: 4
Placering: 5
Prispengar: 3200 kr
COKTAIL AXE 2011-06-20 Bana: F
Lopp: 7
Placering: d
Prispengar: 0 kr
SAMANA VATA (US) 2011-06-19 Bana: År
Lopp: k
Placering: gdk
Prispengar: 0 kr
PICAZZO (NO) 2011-06-19 Bana: År
Lopp: 2
Placering: 2
Prispengar: 3500 kr
CARIBBEAN ÅS 2011-06-19 Bana: År
Lopp: 11
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
ANTE 2011-06-13 Bana: F
Lopp: 8
Placering: 5
Prispengar: 2000 kr
MAGNETIC FIGHTLINE (NO) 2011-06-10 Bana: Ja
Lopp: 7
Placering: str
Prispengar: 0 kr
U.S.MARSHAL (NO) 2011-06-10 Bana: Ja
Lopp: 7
Placering: 3
Prispengar: 15000 kr
STARO FIGHTER 2011-06-07 Bana: F
Lopp: 5
Placering: 2
Prispengar: 10000 kr
SLEDGE (NO) 2011-06-07 Bana: Mo
Lopp: 3
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
NEO PALEMA 2011-06-07 Bana: Mo
Lopp: 2
Placering: d
Prispengar: 0 kr
LAVA BROLINE 2011-06-06 Bana: Åm
Lopp: 10
Placering: 1
Prispengar: 40000 kr
ANTE 2011-06-03 Bana: År
Lopp: 8
Placering: 1
Prispengar: 20000 kr
GLOBAL MYSTIQUE 2011-06-03 Bana: År
Lopp: 2
Placering: 5
Prispengar: 3200 kr
GOLDEN STRETCH (US) 2011-06-01 Bana: Bj
Lopp: 1
Placering: d
Prispengar: 0 kr
SPIRIT OF THE DAY (US) 2011-05-29 Bana: S
Lopp: 13
Placering: 3
Prispengar: 25000 kr
ANTE 2011-05-26 Bana: Bj
Lopp: 1
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
COKTAIL AXE 2011-05-25 Bana: S
Lopp: 6
Placering: 6
Prispengar: 7000 kr
ARABE HANOVER (US) 2011-05-23 Bana: År
Lopp: 8
Placering: 2
Prispengar: 20000 kr
STARO FIGHTER 2011-05-23 Bana: År
Lopp: 5
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
GOLDEN STRETCH (US) 2011-05-23 Bana: År
Lopp: 3
Placering: d
Prispengar: 0 kr
NEO PALEMA 2011-05-23 Bana: År
Lopp: 2
Placering: 7
Prispengar: 2000 kr
DREAM SUGAR BOY 2011-05-22 Bana: L
Lopp: 8
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
GLOBAL MYSTIQUE 2011-05-22 Bana: L
Lopp: 3
Placering: 7
Prispengar: 2000 kr
LAVA BROLINE 2011-05-19 Bana: Åm
Lopp: 7
Placering: 1
Prispengar: 20000 kr
U.S.MARSHAL (NO) 2011-05-19 Bana: Åm
Lopp: 7
Placering: str
Prispengar: 0 kr
CARIBBEAN ÅS 2011-05-16 Bana: F
Lopp: 7
Placering: 5
Prispengar: 3200 kr
ARABE HANOVER (US) 2011-05-16 Bana: F
Lopp: 4
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
SPIRIT OF THE DAY (US) 2011-05-15 Bana: Bj
Lopp: 11
Placering: 6
Prispengar: 5772 kr
LOVISA MYKLA (NO) 2011-05-14 Bana: Bj
Lopp: 2
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
MAGNETIC FIGHTLINE (NO) 2011-05-14 Bana: Bj
Lopp: 1
Placering: 2
Prispengar: 17315 kr
HYTORC’S AMIGO 2011-05-13 Bana: År
Lopp: 8
Placering: 6
Prispengar: 1200 kr
U.S.MARSHAL (NO) 2011-05-13 Bana: År
Lopp: 5
Placering: 1
Prispengar: 20000 kr
GOLDEN STRETCH (US) 2011-05-12 Bana: Å
Lopp: 13
Placering: d
Prispengar: 0 kr
COKTAIL AXE 2011-05-12 Bana: Å
Lopp: 11
Placering: 5
Prispengar: 6000 kr
DREAM SUGAR BOY 2011-05-09 Bana: F
Lopp: 8
Placering: 3
Prispengar: 10000 kr
STARO FIGHTER 2011-05-05 Bana: Å
Lopp: 3
Placering: str
Prispengar: 0 kr
CARIBBEAN ÅS 2011-05-04 Bana: Bj
Lopp: 6
Placering: d
Prispengar: 0 kr
LOVISA MYKLA (NO) 2011-05-04 Bana: Bj
Lopp: 1
Placering: 6
Prispengar: 3463 kr
GLOBAL MYSTIQUE 2011-05-03 Bana: Mo
Lopp: 5
Placering: 1
Prispengar: 16160 kr
HYTORC’S AMIGO 2011-05-03 Bana: Mo
Lopp: 5
Placering: 3
Prispengar: 4617 kr
DE NOFRETETE (US) 2011-05-02 Bana: Åm
Lopp: 9
Placering: 7
Prispengar: 1200 kr
LAVA BROLINE 2011-05-02 Bana: Åm
Lopp: 7
Placering: 1
Prispengar: 15000 kr
ARABE HANOVER (US) 2011-05-02 Bana: Åm
Lopp: 4
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
DREAM SUGAR BOY 2011-05-01 Bana: År
Lopp: 9
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
GOLDEN STRETCH (US) 2011-05-01 Bana: År
Lopp: 11
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
MAGNETIC FIGHTLINE (NO) 2011-05-01 Bana: År
Lopp: 10
Placering: 2
Prispengar: 9000 kr
U.S.MARSHAL (NO) 2011-05-01 Bana: År
Lopp: 10
Placering: d
Prispengar: 0 kr
COKTAIL AXE 2011-04-28 Bana: Å
Lopp: 13
Placering: 2
Prispengar: 22500 kr
HYTORC’S AMIGO 2011-04-22 Bana: F
Lopp: 7
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
SPIRIT OF THE DAY (US) 2011-04-22 Bana: F
Lopp: 5
Placering: 2
Prispengar: 50000 kr
MAGNETIC FIGHTLINE NO) 2011-04-17 Bana: År
Lopp: k
Placering: gdk
Prispengar: 0 kr
NEO PALEMA 2011-04-17 Bana: År
Lopp: k
Placering: gdk
Prispengar: 0 kr
LAVA BROLINE 2011-04-17 Bana: År
Lopp: 8
Placering: 2
Prispengar: 15000 kr
CARIBBEAN ÅS 2011-04-17 Bana: År
Lopp: 6
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
DE NOFRETETE (US) 2011-04-17 Bana: År
Lopp: 6
Placering: 7
Prispengar: 2000 kr
STARO FIGHTER 2011-04-17 Bana: År
Lopp: 2
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
GLOBAL MYSTIQUE 2011-04-17 Bana: År
Lopp: 1
Placering: 1
Prispengar: 7000 kr
HYTORC’S AMIGO 2011-04-17 Bana: År
Lopp: 1
Placering: d
Prispengar: 0 kr
PICAZZO (NO) 2011-04-16 Bana: Op
Lopp: 4
Placering: str
Prispengar: 0 kr
GOLDEN STRETCH (US) 2011-04-14 Bana: Å
Lopp: 9
Placering: 1
Prispengar: 18000 kr
COKTAIL AXE 2011-04-14 Bana: Å
Lopp: 5
Placering: 1
Prispengar: 40000 kr
DREAM SUGAR BOY 2011-04-14 Bana: Ö
Lopp: 5
Placering: 5
Prispengar: 4300 kr
LOVISA MYKLA (NO) 2011-04-13 Bana: Bj
Lopp: 9
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
PICAZZO (NO) 2011-04-11 Bana: F
Lopp: 1
Placering: d
Prispengar: 0 kr
SPIRIT OF THE DAY (US) 2011-04-10 Bana: År
Lopp: 8
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
ARABE HANOVER (US) 2011-04-10 Bana: År
Lopp: 11
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
GLOBAL MYSTIQUE 2011-04-10 Bana: År
Lopp: 10
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
HYTORC’S AMIGO 2011-04-10 Bana: År
Lopp: 10
Placering: 7
Prispengar: 2000 kr
DE NOFRETETE (US) 2011-04-05 Bana: Mo
Lopp: 7
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
JAG DE BELLOUROSE* (NO) 2011-04-02 Bana: Dr
Lopp: 5
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
SLEDGE* (NO) 2011-04-02 Bana: Dr
Lopp: 5
Placering: d
Prispengar: 0 kr
NEEDLEFISH 2011-04-02 Bana: Dr
Lopp: 2
Placering: 1
Prispengar: 23086 kr
HYTORC’S AMIGO 2011-04-01 Bana: Åm
Lopp: 8
Placering: 4
Prispengar: 1700 kr
GLOBAL MYSTIQUE 2011-04-01 Bana: Åm
Lopp: 3
Placering: 6
Prispengar: 2000 kr
LOVISA MYKLA (NO) 2011-03-30 Bana: Bj
Lopp: 9
Placering: 2
Prispengar: 9234 kr
CARIBBEAN ÅS 2011-03-29 Bana: F
Lopp: 5
Placering: 2
Prispengar: 10000 kr
DE NOFRETETE* (US) 2011-03-29 Bana: F
Lopp: 3
Placering: 4
Prispengar: 5300 kr
DREAM SUGAR BOY 2011-03-29 Bana: Mo
Lopp: 9
Placering: 2
Prispengar: 10389 kr
PICAZZO* (NO) 2011-03-29 Bana: Mo
Lopp: 4
Placering: d
Prispengar: 0 kr
GORAN* (NO) 2011-03-26 Bana: År
Lopp: k
Placering: gdk
Prispengar: 0 kr
MAKING MISCHIEF* (US) 2011-03-24 Bana: Bj
Lopp: 1
Placering: 5
Prispengar: 2886 kr
NEEDLEFISH 2011-03-24 Bana: Ö
Lopp: 4
Placering: 4
Prispengar: 6200 kr
SLEDGE* (NO) 2011-03-24 Bana: Ö
Lopp: 2
Placering: d
Prispengar: 0 kr
JAG DE BELLOUROSE* (NO) 2011-03-23 Bana: Bj
Lopp: 8
Placering: d
Prispengar: 0 kr
ZUVARA BOKO 2011-03-21 Bana: F
Lopp: 7
Placering: 4
Prispengar: 5300 kr
HYTORC’S AMIGO 2011-03-21 Bana: F
Lopp: 10
Placering: d
Prispengar: 0 kr
ARABE HANOVER (US) 2011-03-20 Bana: Å
Lopp: 9
Placering: d
Prispengar: 0 kr
DE NOFRETETE (US) 2011-03-20 Bana: Å
Lopp: 11
Placering: 6
Prispengar: 4800 kr
DREAM SUGAR BOY 2011-03-17 Bana: Å
Lopp: 7
Placering: 1
Prispengar: 40000 kr
COKTAIL AXE 2011-03-17 Bana: Å
Lopp: 6
Placering: 3
Prispengar: 15000 kr
GLOBAL MYSTIQUE 2011-03-15 Bana: Mo
Lopp: 1
Placering: 6
Prispengar: 2309 kr
SLEDGE (NO) 2011-03-14 Bana: F
Lopp: 5
Placering: 4
Prispengar: 5300 kr
NEEDLEFISH 2011-03-14 Bana: F
Lopp: 1
Placering: 1
Prispengar: 25000 kr
ARABE HANOVER (US) 2011-03-12 Bana: Mo
Lopp: 7
Placering: 3
Prispengar: 28858 kr
DREAM SUGAR BOY 2011-03-10 Bana: Bj
Lopp: 4
Placering: 3
Prispengar: 4617 kr
ANTE 2011-03-10 Bana: Bj
Lopp: 3
Placering: 4
Prispengar: 3463 kr
ZUVARA BOKO (NO) 2011-03-10 Bana: Bj
Lopp: 1
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
LOVISA MYKLA (NO) 2011-03-09 Bana: Bj
Lopp: 9
Placering: 3
Prispengar: 5772 kr
JAG DE BELLOUROSE* (NO) 2011-03-09 Bana: Bj
Lopp: 8
Placering: 1
Prispengar: 34629 kr
HOT BROLINE* 2011-03-09 Bana: Bj
Lopp: 1
Placering: str
Prispengar: 0 kr
HYTORC’S AMIGO 2011-03-07 Bana: F
Lopp: 9
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
JAGHOUND* (NO) 2011-03-07 Bana: F
Lopp: 6
Placering: str
Prispengar: 0 kr
PICAZZO* (NO) 2011-03-04 Bana: Ja
Lopp: 9
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
ARABE HANOVER (US) 2011-03-04 Bana: Ja
Lopp: 8
Placering: 6
Prispengar: 2309 kr
DE NOFRETETE* (US) 2011-03-03 Bana: Bj
Lopp: 5
Placering: 5
Prispengar: 2886 kr
MAKING MISCHIEF* (US) 2011-03-03 Bana: Bj
Lopp: 4
Placering: d
Prispengar: 0 kr
HOT BROLINE* 2011-03-01 Bana: Mo
Lopp: 9
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
JAG DE BELLOUROSE* (NO) 2011-03-01 Bana: Mo
Lopp: 3
Placering: d
Prispengar: 0 kr
NEEDLEFISH 2011-02-28 Bana: Ax
Lopp: 3
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
HYTORC’S AMIGO 2011-02-28 Bana: Ax
Lopp: 2
Placering: 6
Prispengar: 2000 kr
ANTE 2011-02-28 Bana: Ax
Lopp: 1
Placering: 8
Prispengar: 2000 kr
SLEDGE* (NO) 2011-02-23 Bana: Bj
Lopp: 10
Placering: d
Prispengar: 0 kr
PICAZZO* (NO) 2011-02-23 Bana: Bj
Lopp: 1
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
ARABE HANOVER (US) 2011-02-23 Bana: F
Lopp: 2
Placering: 6
Prispengar: 2000 kr
COKTAIL AXE 2011-02-20 Bana: S
Lopp: 1
Placering: 2
Prispengar: 15000 kr
ARABE HANOVER (US) 2011-02-18 Bana: E
Lopp: 4
Placering: 2
Prispengar: 12500 kr
JAGHOUND (NO) 2011-02-18 Bana: E
Lopp: 4
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
GOLDEN STRETCH (US) 2011-02-17 Bana: F
Lopp: k
Placering: gdk
Prispengar: 0 kr
DE NOFRETETE (US) 2011-02-16 Bana: Ö
Lopp: 5
Placering: 4
Prispengar: 1400 kr
ZUVARA BOKO 2011-02-16 Bana: Ö
Lopp: 3
Placering: 6
Prispengar: 2000 kr
NEEDLEFISH 2011-02-15 Bana: Mo
Lopp: 5
Placering: 3
Prispengar: 3 kr
SLEDGE (NO) 2011-02-15 Bana: Mo
Lopp: 2
Placering: 1
Prispengar: 13852 kr
DE NOFRETETE* (US) 2011-02-10 Bana: Bj
Lopp: 4
Placering: 4
Prispengar: 3463 kr
ARABE HANOVER (US) 2011-02-08 Bana: Bj
Lopp: 5
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
HYTORC’S AMIGO 2011-02-08 Bana: Bj
Lopp: 3
Placering: str
Prispengar: 0 kr
HOT BROLINE* 2011-02-08 Bana: Mo
Lopp: 9
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
JAGHOUND* (NO) 2011-02-04 Bana: Ö
Lopp: 2
Placering: 4
Prispengar: 5300 kr
HYTORC’S AMIGO 2011-02-04 Bana: Ö
Lopp: 1
Placering: 3
Prispengar: 8000 kr
SLEDGE* (NO) 2011-02-02 Bana: S
Lopp: 2
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
COKTAIL AXE 2011-02-02 Bana: S
Lopp: 1
Placering: 2
Prispengar: 20000 kr
ZUVARA BOKO 2011-02-01 Bana: Å
Lopp: 3
Placering: str
Prispengar: 0 kr
NEEDLEFISH 2011-02-01 Bana: Å
Lopp: 2
Placering: 4
Prispengar: 5300 kr
ANTE 2011-02-01 Bana: Å
Lopp: 1
Placering: 8
Prispengar: 2000 kr
SANTANA ÅS 2011-01-29 Bana: Ja
Lopp: 9
Placering: 4
Prispengar: 20777 kr
HYTORC’S AMIGO 2011-01-27 Bana: Ax
Lopp: 5
Placering: 4
Prispengar: 2500 kr
HOT BROLINE* 2011-01-27 Bana: Ax
Lopp: 3
Placering: 8
Prispengar: 2000 kr
DE NOFRETETE* (US) 2011-01-26 Bana: Bj
Lopp: 2
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
JAGHOUND* (NO) 2011-01-26 Bana: Bj
Lopp: 2
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
ANTE 2011-01-25 Bana: Mo
Lopp: 2
Placering: 1
Prispengar: 13852 kr
LOVISA MYKLA (NO) 2011-01-24 Bana: F
Lopp: k
Placering: gdk
Prispengar: 0 kr
ARABE HANOVER (US) 2011-01-24 Bana: F
Lopp: 2
Placering: 4
Prispengar: 5300 kr
NEEDLEFISH 2011-01-22 Bana: Bj
Lopp: 2
Placering: d
Prispengar: 0 kr
ZUVARA BOKO 2011-01-22 Bana: Bj
Lopp: 11
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
PICAZZO* (NO) 2011-01-22 Bana: Bj
Lopp: 1
Placering: 4
Prispengar: 11543 kr
SANTANA ÅS 2011-01-19 Bana: Bj
Lopp: 5
Placering: 1
Prispengar: 34629 kr
HOT BROLINE* 2011-01-17 Bana: F
Lopp: 8
Placering: str
Prispengar: 0 kr
ARABE HANOVER (US) 2011-01-17 Bana: F
Lopp: 6
Placering: str
Prispengar: 0 kr
DE NOFRETETE* (US) 2011-01-17 Bana: F
Lopp: 6
Placering: str
Prispengar: 0 kr
JAGHOUND* (NO) 2011-01-17 Bana: F
Lopp: 4
Placering: str
Prispengar: 0 kr
SLEDGE* (NO) 2011-01-13 Bana: Å
Lopp: 3
Placering: 5
Prispengar: 3200 kr
ANTE 2011-01-13 Bana: Å
Lopp: 1
Placering: 4
Prispengar: 5300 kr
PICAZZO* (NO) 2011-01-12 Bana: Bj
Lopp: 9
Placering: 2
Prispengar: 8080 kr
MAKING MISCHIEF* (US) 2011-01-12 Bana: Bj
Lopp: 2
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
DE NOFRETETE* (US) 2011-01-11 Bana: Mo
Lopp: 9
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
ZUVARA BOKO 2011-01-11 Bana: Mo
Lopp: 3
Placering: 3
Prispengar: 4617 kr
JAG DE BELLOUROSE* (NO) 2011-01-11 Bana: Mo
Lopp: 2
Placering: d
Prispengar: 0 kr
HOT BROLINE* 2011-01-10 Bana: F
Lopp: 4
Placering: 7
Prispengar: 2000 kr
NEEDLEFISH 2011-01-06 Bana: Bj
Lopp: 4
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
ARABE HANOVER (US) 2011-01-05 Bana: B
Lopp: 6
Placering: 0
Prispengar: 0 kr
SLEDGE* (NO) 2011-01-05 Bana: Bj
Lopp: 2
Placering: 1
Prispengar: 16160 kr
JAG DE BELLOUROSE* (NO) 2011-01-04 Bana: Mo
Lopp: 2
Placering: 2
Prispengar: 6926 kr
SANTANA ÅS 2011-01-03 Bana: Kl
Lopp: 9
Placering: 4
Prispengar: 20777 kr
ZUVARA BOKO 2011-01-03 Bana: Kl
Lopp: 11
Placering: 3
Prispengar: 5772 kr

Travtränare på Årjängstravet