Träning – måndag 5 oktober

Spik Solan kördes i tryckvagn.
Montdore och Digital Circling kördes en lugn tur i skogen.