Träning – torsdag 1 oktober

Montdore och Grand Maxim gick 5×600 meter i 1.30-fart.
Spik Solan kördes i tryckvagn.
Sharp Looking gick 4×600 meter i backen.