Träning – torsdag 10 september

Grand Maxim gick intervaller, 3×600 meter mellan 1.25 och 1.40. Han kändes mjuk och fin inför söndagens lopp.
Pastor Lucas gick 5×600 meter i tung sand i 1.40-fart.
Spik Solan kördes med tryckvagn i skogen.