Träning – onsdag 22 juli

Eldiga Estelle är inne i en växtperiod och går i skogen med tryckvagn.
Sharp Looking joggade bara i skogen, även han är inne i växtperiod.
Stjern Elda joggade i skogen och kändes mjuk och fin.