Veterinär – söndag 14 juli

Fighting Joe behandlades i benen och han får även medicin för infektion i kroppen.
Grand Maxim blev behandlad i vänster fram och sedan får han medicin för infektion.
Mack Joe kollades i halsen och han hade halsinfektion. Han kommer få behandling för det.