Skogsträning – torsdag 7 maj

Silling Tösa o Sharp Looking ☺️

Vi körde en motionstur i skogen även idag. Sharp Looking, Silling Tösa, Lifecycle och Digital Circle var det som var ute.