Motion och galopp – onsdag 1 maj

Chip Line ?

Watchdog, Chip Line och Pastor Lucas gick lugna motionsturer i dag.
Merles Rapida gick några snabba galoppintervaller under sadel.