Motion – måndag 4 mars

Stine o Chip Line 😊

Fighting Joe, Chip Line, Watchdog, Judys Sunrise, Sunny Day och Grand Maxim joggades lugnt på vägen.