Istrav – lördag 9 februari

Vi strök hästarna till dagens istrav på grund av mycket regn och risk för dåliga banförhållanden.