Träning – onsdag 19 december

Watchdog 😁

Watchdog gick 3×1200 meter på vägen som är täckt av is och snö. Han testades med huvudstång och det slog väl ut. Han är ingen träningsnarkoman, men visade i loppet senast att han vet när det är allvar.

Ettåringarna tar åt sig träningen på vintervägarna och de känns bättre för varje träningsjobb.