Träning – måndag 8 januari

Tryckvagnsträning på Monfalcone, Miss Point, Monbaleno och Bahamas Gold.
Tvååringarna joggades 8 kilometer på snövägarna.
Montalcino har fått ett tjockt knä och får vila några dar.