Vinterträning – torsdag 19 januari

Eddie gick tre tryckvagnsintervaller på 3×1200 meter. Farten var runt 1.50 och pulsen var cirka 190 slag per minut.

Fighting Joe och Chip Line kördes i tryckvagn i jogging och skritt.

Possibility och Max Vacation gick lugna motionspass.