Intervaller – torsdag 4 augusti

Namaras Love okej i 2.00-fart. Men hon visade lite passgång, och hon är i växt för dagen.
Bambinos Hope pigg och fin i 1.40-1.45-intervaller. Hon har lätt för sig och travade bra på den lösa rakbanan.
Tahitis Lady var lite lat. Men fungerade mycket fint i 1.45-fart.