Vinterträning – tisdag 12 januari

Träning på snövägarna i dag:
Laza Magic, Speed And Power, Max Vacation, Joe Yankee, Goetmals Joe, Boxing Day och Possibility.