Färjestad – söndag 6 december

Egge Odin fick loppet i andra ytter och vi väntade med attacken till 600 kvar. Det hände inget när han provade avancera och han blev utan pengar på 1.26.6v/1680m.

Jetcane Harvester stack rätt till spets, men det kostade 1.09-fart före han släppte och fick rygg ledaren. Han ville inte ta i på slutet och även han blev utan premie.