Veterinär och intervaller – onsdag 16 september

Veterinär
Joe Yankee blev kastrerad i dag.
Boxing Day röntgades i vänster has på grund av svullnad i hasen.
Det var inget att anmärka på och han kommer tränas vidare som förut.

Intervaller
Sienna Lady och Judys Sunrise gick sex korta intervaller.
Båda hästarna tränar mycket fint.