Intervaller – måndag 22 juni

Laza Magic och Joe Yankee gick fem 600-metersdrag i 1.45-fart.
Laza har bra inställning och blir bättre för varje jobb.
Joe Yankee var lite osäker i dag, han var rädd för ett sår på ena framknät. Båda hästarna kommer gå banjobb på torsdag.

Judy Sunrise och Sienna Lady gick sex korta intervaller.
Judy var klart bättre i dag med ny balans.
Sienna har kommit över en svår växtperiod och känns bra för dagen.