Intervaller – torsdag 11 juni

Trytobe och Stark Palema gick fem intervaller efter 1.40 i dag.
Trytobe känns mjuk igen efter en liten korsförlamning. Hon kommer kvala den 19 juni.
Stark Palema kändes gåvillig och fin, och även hon kommer starta den 19 juni.