Intervaller och veterinär – tisdag 26 maj

Intervaller
Eddie gick fem intervaller mellan 1.30 och 1.40. Han var lite stel efter loppet, men fin i intervallerna.
Fighting Joe gick samma som Eddie, lika fin som vanligt.
Job American gick sex korta intervaller. Han var fokuserad på det han skulle och gick bra i dag.
Joe Yankee fin i sex korta intervaller.
Joe Hoo Lee gick bara ett lätt jobb tillsammans med tvååringarna och kändes bra.

Veterinär
Max Vacation och Speed And Power blev kastrerade i dag.
Sienna Lady röntgades och det var inga fel på henne.