Banjobb – fredag 27 mars

Eddie och Fighting Joe gick ett lugnt banjobb efter 1.35 i bakvarv.
Banan var tung och ojämn efter snöovädret dagen innan.
De andra hästarna vi hade tänkt att köra fort med fick bara gå motionsjobb.