Intervaller – fredag 16 januari

Reliable Joe var omskodd idag och det gav bra utslag. Han sprang mer rakt och travet flöt bra.
Kommer gå ett banjobb på tisdag.

Texas Joe gick fyra 1000-metersintervaller i 1.40-fart.
Han vill springa och kommer gå banjobb på tisdag.