Premiär på sjön – tisdag 6 januari

Idag var det årsdebut på Klevanetjärnet, och det var Judy Friponne och Valnes Gwyneth som var de första utpå. Vi körde 4-5 700-metersintervaller i 1.45-fart.
Båda kändes fina och de tyckte om att springa på isen.