Intervaller – lördag 29 november

Joe Frazier gick fyra intervaller i dag.
Det var okej på järnvägen och hästen kändes helt okej.

Reliable Joe gick några lätta intervaller.
Han kommer gå banjobb på tisdag. Banan har varit lite för lös sista dagarna.