Tempojobb – fredag 24 oktober

Fighting Joe och J.J.Judy gick två 1600-metersheat i 1.45-fart på järnvägen.
Fighting Joe var rätt så pigg och han kommer gå banjobb nästa vecka.
J.J.Judy sprang rakt och fint i vagnen och hon hade låg puls efteråt.

Preferencial och Call The Judge gick tre 1600-metersheat i 1.40-1.45-fart.
Preferencial blev piggare för varje heat.
Call The Judge kändes starkare efter alla tempojobb sista tiden.