Intervaller – torsdag 16 oktober

Sandy Shaw har lite svårare för sig när hon går ensam. Men hon var okej i sex korta intervaller.
Hon går mönstringslöp på Bjerke på onsdag.

Trytobe gick sitt andra jobb efter en liten vilopaus.
Hon kändes fin i sex 300-metersintervaller.