Intervaller – onsdag 13 augusti

Reliable Joe gick sju 300-metersintervaller och fungerade bra.
Han går provlopp nästa onsdag.