Intervaller och banjobb – onsdag 30 april

Joe Frazier gick fem intervaller i 1.35-1.40-fart.
Han är lite bekväm när han går ensam men fungerade fint annars.

Fighting Joe gick ett banjobb i 1.40-fart och han kändes stark och fin.