Intervaller och film – måndag 28 april

Intervaller

Possibility gick första jobbet efter en veterinärbehandling. Han kändes okej i fem lugna intervaller.

Surprise Judy gick första jobbet efter 8 veckors vila. Hon kändes mjuk och fin i fem intervaller.

Reliable Joe gick sju intervaller. Han börjar ta form, men får jobba på lite till innan vi testar honom på banan.

Film

Och till sist, men inte minst, en film.
Intervalljobb med Sandy Shaw och J.J. Judy som Thomas Edh filmat.