Stenplockning – onsdag 2 april

I dag har vi plockat sten på järnvägen.
Det har kommit upp mycket sten under vintern.