Veterinär och intervaller – måndag 4 juni

Veterinär
Efterkontroll av Thai Investment. Han var utan anmärkningar.
Fri röntgen av Monfalcone, också utan anmärkningar.

Intervaller
Welladay, Global Punchline, Takemetoparadise och Preferencial gick väldigt lugnt på en väldigt lös nygrusad rakbana. Alla kändes ok, de går banjobb på torsdag.
Montdore, Max Martini och Matteus Bi gick fem lugna 1.40-intervaller. Alla kändes bra och de går också banjobb på torsdag.
Smirnov Laday hade en hovböld och fick stå över i dag.