Intervaller – fredag 10 juni

(sju stycken i 1.35-fart)
Coktail Axe – han är i topptrim för dagen.
Hytorc’s Amigo – fin nu, är startklar.
Caribbean Ås – fungerar bra, startar nästa söndag.